PERSONPROFIL

Hans Stavnsager

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Faaborg-Midtfyn

Født 24. november 1963 i Odense Single

A

Hans Stavnsager (S) er borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor han har været kommunalbestyrelsesmedlem siden 2013. Han er formand for Økonomiudvalget.

Hans Stavnsager er uddannet matematisk og samfundsfaglig student fra Midtfyns Gymnasium i 1982, og siden da har han haft en række forskellige beskæftigelser som bl.a. landbrugsmedhjælper, medstifter og medejer af Forlaget Stavnsager og generalsekretær i Dansk Ungdoms Fællesråd og informationskonsulent i Dui-Leg og Virke.

I dag arbejder han som seniorkonsulent for Center For Frivilligt Social Arbejde og som ejer af Hasst Kommunikation. Hans Stavnsager er desuden forfatter og medforfatter af flere bøger om bl.a. fagbevægelsen i Danmark, og han er bestyrelsesmedlem for Idrættens Analyseinstitut.

Privat er Hans Stavnsager bosiddende i Faaborg.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2210 Socialdemokratiet in total 9242
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 318 Socialdemokratiet in total 8113

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Vi ønsker en mere målrettet, mere decentral og mere åben kommune. Vi skal bruge ressourcerne på dem, der har størst behov. Vi skal give mere rum til vores medarbejdere og borgere. Og vi skal samarbejde med foreninger, lokalråd, virksomheder mv. om at fatte gode løsninger på fremtidens udfordringer.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Faaborg-Midtfyn Kommune skal bruge yderligere skattekroner på at udvikle og bygge en Als-Fyn-bro.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Faaborg Midtfyn Kommune skal ikke lukke folkeskoler i den kommende valgperiode, selvom der bliver færre elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Faaborg-Midtfyn Kommune skal bevare den nuværende ledelsesstruktur på trods af samarbejdsvanskeligheder og utilfredshed blandt medarbejderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er efter min opfattelse ikke primært strukturen, der er årsag til det, I lettere tendiøst kalder "samarbejdsvanskeligheder og ultifredshed blandt medarbejderne".

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger allerede størstedelen af vores trafiksikkerhedsmidler på cykelstier.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gør vi med budget 2018.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det sker som en del af budget 2018.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Faaborg-Midtfyn Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Faaborg-Midtfyn Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Borgmester Faaborg-Midtfyn Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Økonomiudvalget Faaborg-Midtfyn Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Idrættens Analyseinstitut

Uddannelse

1979 - 1982

Gymnasial uddannelse STX, Midtfyns Gymnasium

Erhvervserfaring

2012 - nu

Seniorkonsulent Center For Frivilligt Social Arbejde

2001 - nu

Ejer HAST Kommunikation
A

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Faaborg-Midtfyn Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Faaborg-Midtfyn Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Borgmester Faaborg-Midtfyn Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Økonomiudvalget Faaborg-Midtfyn Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Idrættens Analyseinstitut

Uddannelse

1979 - 1982

Gymnasial uddannelse STX, Midtfyns Gymnasium

Erhvervserfaring

2012 - nu

Seniorkonsulent Center For Frivilligt Social Arbejde

2001 - nu

Ejer HAST Kommunikation

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik