PERSONPROFIL

Jan Ole Jakobsen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Langeland

Født 11. april 1954 i Tullebølle Gift 2 børn

V

Jan Ole Jakobsen (V) er kommunalbestyrelsesmedlem i Langeland Kommune. Han er formand for Lærings-, Social- og Kulturudvalget samt medlem af Økonomiudvalget. Jan Ole Jakobsen har været valgt for Venstre i Langeland Kommune siden 2005.

Jan Ole Jakobsen er uddannet murer i 1975 ved Haslev Håndværkerskole. Siden 1985 har han drevet sit eget murerfirma: "Murermester Jan Ole Jakobsen". Han har desuden erfaring med frivilligt arbejde som udvalgsformand i Tranekær-Tullebølle IF, DGI Badminton og Lions Danmark. Fagligt med i Dansk Byggeri og lokalforeningen's bestyrelse i 25 år.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 364 Venstre in total 1812
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 241 Venstre in total 2286
KV 2009

Valgt ind

Personlige stemmer 251 Venstre in total 0
KV 2005

Valgt ind

Personlige stemmer 130 Venstre in total 0

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Opgaver skal udbydes i fagentrepriser så det er muligt for små firmaer at byde ind.
Turisterhvervet får bedre vilkår ved at vi fremmer Shores-projektet og ved at vi anbefaler GEO-Park certificeringen, den UNESCO branding vil virke som spisesteders Michelinstjerner, på turismen.
Cykelstier
Til gavn for færdselssikkerheden, for vores borgere og turister.
Branding af Langeland som en god ferieø.

Vi skal fortsat have skoler nord, syd og midt på Langeland og på Strynø

Jeg har altid taget del i det der sker omkring mig og min familie, både det der sker i fritiden og det der har haft med mit virke som murermester at gøre.
Jeg tror på Langeland kommune som en selvstændig kommune.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Langeland Kommune skal være forsøgsområde for salg af sommerhuse til udlændinge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener det skal være helårshuse der ligger i det åbne land.

2 Langeland Kommune skal arbejde på igen at drive asylcentre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal gå en hvis tid før man er parat igen.

3 Langeland Kommune skal i højere grad satse på øget bosætning ved alternative boformer, som eksempelvis øko-landsbyer og olle-kolle-fællesskaber.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gode veje er til gavn for begge dele. Cykelstier skal prioriteres.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Langeland kommune yder kr. 140,00 i kontingenttilskud og 70 % i hallejetilskud til personer under 25 år. Det kunne være en mulighed at lave en anden og måske mere retfærdig fordeling af midlerne lad os høre foreningernes mening.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Langeland kommune har et passende budget på området.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger ministeriets vedledende tal på op til 28 i klasserne. Er der max i klasserne er der oftest en voksen mere med i timerne.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Langeland kommune har en udviklingsaftale til og med 2018, en sådan udviklingsaftale vil fortsat være nødvendigt, derfor mener jeg ikke skatten kan sættes ned. 1 skatteprocent svarer i Langeland kommune til ca. kr. 13 mio.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger umiddelbart det der skal til for at forebygge, desuden er der en disponibel pulje til akutte indsatser.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette må ikke medføre færre ressourcer til vejvedligeholdelse. Pengene skal komme fra cykelstipuljer der så skal medfinansieres af kommunekassen.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Langeland kommune er der en god normering.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Langeland Kommune, Venstre
Formand for Lærings-, Social- og Kulturudvalget Langeland Kommune, Venstre
Medlem af Økonomiudvalget Langeland Kommune, Venstre

2005 - 2013

Kommunalbestyrelsesmedlem Venstre

Tillidsposter

Udvalgsformand Tranekær-Tullebølle IF

Uddannelse

Murer Haslev

Erhvervserfaring

1985 - 2017

Murermester Murermester Jan Ole Jakobsen
V

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Langeland Kommune, Venstre
Formand for Lærings-, Social- og Kulturudvalget Langeland Kommune, Venstre
Medlem af Økonomiudvalget Langeland Kommune, Venstre

2005 - 2013

Kommunalbestyrelsesmedlem Venstre

Tillidsposter

Udvalgsformand Tranekær-Tullebølle IF

Uddannelse

Murer Haslev

Erhvervserfaring

1985 - 2017

Murermester Murermester Jan Ole Jakobsen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik