PERSONPROFIL

Jane Jegind

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Odense

Født 28. maj 1974 i Aarup Gift 1 barn

V

Jane Jegind (V) blev genvalgt i 2017 som byrådsmedlem i Odense Kommune for Venstre.
I den igangværende periode er hun formand for By- og Kulturudvalget samt Rådmand.

Hun har været byrådsmedlem i Odense Kommune siden 1998. Fra 1998-2005 var hun bl.a Udvalgsmedlem i Børn- og Ungeudvalget. Jane Jegind har været medlem af diverse udvalg herunder Folkeoplysningsudvalget, Ungdomsskolebestyrelsen, Bevillingsnævnet og Kunstfonden.

Hun er uddannet i international forhandling fra Syddansk Universitet og har arbejdet for Mærsk Data og IBM.

Privat er hun gift og har en datter.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 8061 Venstre in total 21447
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 11495 Venstre in total 24992
KV 2009

Valgt ind

Personlige stemmer 4783 Venstre in total 0

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg vil skabe et Odense med fællesskab, nytækning og værdi. Jeg ved, jeg som borgmester kan skabe et bedre Odense, hvor vi sammen skaber løsninger til fremtiden.

Jeg tager udgangspunkt i den enkelte, ikke i standardløsninger. Det handler om mennesker og om at skabe rammerne for, at vi hver især kan udfolde det gode liv.

Der skal skabes flere arbejdspladser, så flere kommer i arbejde og færre er på offentlig forsørgelse.Vi skal skabe et Odense vi kan være stolte af. En moderne storby i vækst og udvikling, med et levende centrum og aktive lokalsamfund.


Vi skal have Danmarks dygtigste og gladeste børn - og vores ældre på plejehjemmene skal have øget livskvalitet bla ved at madlavningen kommer tilbage på plejehjemmene.Vi skal have mere fokus på hverdagen. Vi skal have bedre velfærd og mere udvikling for kommunens godt 12 mia. store budget. Pengene skal bruges på velfærd ikke på flere prestigerprojekter som mere letbane eller asfalt i Vollsmose.

Vi skal overlade et trygt og velfungerende Odense til vores børn. Demokrati, ytringsfrihed og ligestilling er værdier, der ikke skal gradbøjes. Hensynet til mindretal må aldrig blive til selvfornægtelse af vores normer og værdier. Vi skal stå sammen imod grov kriminalitet og bandeaktiviteter - vores trygge samfund skal ikke ødelægges af de få. Der er brug for en hårdere kurs og mere konsekvens.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Odense Kommune skal beslutte at udvide letbanen med en etape to.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Odense Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 De sidste to år har et byrådsflertal i Odense vedtaget en skattestigning på 0,8 procentpoint, så borgerne skal betale 25,3 procent i kommuneskat næste år. Denne skattestigning skal rulles tilbage.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har med letbanen lavet den største investering i kollektiv trafik i Odense nogen sinde - det er også vigtigt at der er fremkommelighed for mennesker i biler.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal i stedet arbejde for at få en mere rimelig fordeling af de statslige kulturmidler, hvor der idag er en skævhed til fordel for hovedstadsområdet - det er også vores skattekroner.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig er det især de udsatte børn og unge vi skal være bedre til at hjælpe til god og normal hverdag.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi understøtter den enkelte i at genvinde så mange kræfter og evner, som muligt - det giver bedre livskvalitet og spare også på længere sigt kommunale udgifter

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil bruge flere penge på folkeskolen, men det er ude lokalt hvordan pengene gør størst mulig gavn for at vi kan få Danmarks dygtigste og gladeste elever.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge de penge, vi har, bedre end vi gør idag med langt mere fokus på hvad der virker, konsekvens og sund fornuft.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed for alle trafikanter. Sikre skoleveje er afgørende vigtige - men fx er vores fortorve i så dårlig stand mange steder, at de udgør en risiko for gangbesværede - det skal der gøres noget ved. Ligesom vi skal sikre at såvel bilister, brugere af den kolletive trafik som cyklister kan komme frem i hverdagen.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatten på arbejde og særskatten på erhvervslivet er langt vigtigere at få nedsat.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2014 - nu

By- og Kulturrådmand Odense Kommune, Venstre

2010 - 2013

Rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen Odense Kommune, Venstre

2006 - 2009

Børn- og Ungerådmand Odense Kommune, Venstre

Tillidsposter

2014 - 2018

Medlem af Økonomiudvalget Odense Byråd
Medlem af By- og Kulturudvalget

Uddannelse

Cand.negot Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2018 - nu

Næstformand Center for Ludomani
V

Politiske hverv

2014 - nu

By- og Kulturrådmand Odense Kommune, Venstre

2010 - 2013

Rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen Odense Kommune, Venstre

2006 - 2009

Børn- og Ungerådmand Odense Kommune, Venstre

Tillidsposter

2014 - 2018

Medlem af Økonomiudvalget Odense Byråd
Medlem af By- og Kulturudvalget

Uddannelse

Cand.negot Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2018 - nu

Næstformand Center for Ludomani

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik