PERSONPROFIL

Johannes Lundsfryd Jensen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Middelfart

Født 13. juli 1974 i Sletterød Gift 3 børn

A

Johannes Lundsfryd Jensen (S) er borgmester i Middelfart Kommune, hvor han har været byrådsmedlem siden valget i 2005. Han er formand for Økonomiudvalget.

Han er formand for Skoleudvalget og gruppeformand for socialdemokratiet. Han har tidligere bl.a. været formand for Miljø- og Energiudvalget.

Johannes Lundsfryd Jensen er kandidat i idéhistorie fra Aarhus Universitet, og siden 2011 har han drevet virksomheden Strategi og Idé. Han har derudover MBA'er i Strategisk ledelse og Marketing manegement. Tidligere har han arbejdet som innovationschef for IBC og udviklingschef på Esbjerg Højskole. Privat er Johannes Lundsfryd Jensen bosat i Middelfart. Han er gift, og han har tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 5333 Socialdemokratiet in total 10999
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 561 Socialdemokratiet in total 9291

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

For mig er det vigtigt, at Middelfart Kommune fortsat er et af landets bedste steder at bo, leve og drive virksomhed. Det kræver et bredt samarbejde. Både på rådhuset og i alle kommunens fællesskaber. Det har jeg været en naturlig del af mit politiske arbejde i de 10 år, jeg har siddet i byrådet, og nu som borgmester. Jeg har tidligere været udviklingschef, rådgiver med egen virksomhed og har en uddannelse som idéhistoriker.
Jeg er gift og far til tre børn på 12, 14 og 16 år. I min fritid fylder mine børns fritidsaktiviteter meget, men jeg finder også tid til selv at spille fodbold, læse, løbe og sejle.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Middelfart Kommune skal bruge flere penge på udvikling i landsbyerne på Vestfyn frem for udviklingen i Middelfart by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Middelfart Kommune skal samarbejde mere med de fynske kommuner på bekostning af samarbejdet med de jyske kommuner i trekantsområdet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunerne Middelfart og Fredericia bør gå sammen i en fælles Lillebælt Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Borgmester

2005 - nu

Byrådsmedlem Middelfart Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Formand, Skoleudvalget Middelfart Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Middelfart Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

2011 - 2013

Kandidat Idéhistorie, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2011 - nu

Selvstændig Strategi og Idé
A

Politiske hverv

Borgmester

2005 - nu

Byrådsmedlem Middelfart Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Formand, Skoleudvalget Middelfart Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Middelfart Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

2011 - 2013

Kandidat Idéhistorie, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2011 - nu

Selvstændig Strategi og Idé

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik