PERSONPROFIL

Karsten Hønge

Socialistisk Folkeparti

Valgt i Fyns Storkreds

Født 25. september 1958 i Nykøbing Mors 3 børn Bor i Odense Kommune

F

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Flygtninge og indvandrere
  • Beskæftigelse
  • Miljø og klima
  • Økonomi

Med kandidatens egne ord

Danmark har brug for mere fairness og tryghed for almindelige mennesker. Det kræver først og fremmest en ny regering, og en stærk venstrefløj.
Jeg vil især arbejde for:
- Stop skredet mod økonomisk ulighed, og mod ulighed i adgang til uddannelse og sundhed.
- Social dumping spreder sig på arbejdsmarkedet som ukrudt i en forårsvarm have. Vi hele tiden være over det med hakkejernet.
- Bedre muligheder for at fysisk eller mentalt nedslidte kan gå tidligere på pension
- Bedre muligheder for fleksjob og førtidspension.
- Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Herunder faste høje bevillinger til Arbejdstilsynet
- Alle har ret til voksen- efter og videreuddannelse gennem hele livet.
- Alle skal have en ungdomsuddannelse.
- Bedre dagpenge
- Væk med loft overkontanthjælp m.v.
- Styrk de faglige organisationer og A-kasserne
- Kamp for klima, miljø og energi
Jeg kan bedst lige når det varme vand er varmt og det kolde koldt. Jeg står for en klar politik, og klar tale.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere "varme hænder" og flere til at uddanne de unge.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Social dumping er asocialt. Vi skal forsvare det regulerede, organiserede og civiliserede danske arbejdsmarked. Det kræver: - en bomstærk fagbevægelse, som kan tene overenskomster og tjekke at de bliver fuldt - et politisk flertal i Folketing, kommunalbestyrelser og regionsråd, der vil bruge sociale klausuler og derefter tilstrækkelige ressourcer på at håndhæve dem. Udenlandske firmaer er velkomne i Danmark, men kun så længe de respekterer at der er danske vilkår på danske arbejdspladser.

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt, alt for mange fik fem kolde tæer bagi, da de blev sparket ud af A-kassen. Mange røg ud til 0,00 kr. i indkomst, hvis ægtefællen har et job, eller man måske har lidt penge på kistebunden. Eller måske bare et hus eller bil. Det skal gøres lettere at komme ind i en A-kasse, og sværere at blive smidt ud.

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De afgørelser vil jeg overlade til organer med specialister, som kan tage stilling.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har jeg svært ved at finde eksempler på. Til gengæld er det let at se private klinikker skumme fløden og tjene hurtige penge.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tvært i mod. Vi skal gå den modsatte vej, og med tiden gøre f.eks. tandpleje gratis.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er alt for mange sager, der viser hjerteløshed overfor bl.a. børn, der sendes ud af landet. Der bør tages flere individuelle hensyn.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere undersøgelser viser, at domstolene ikke bruger de muligheder som allerede er til stede i dag.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for mange eksempler på uværdig og uforståelig praksis i dag.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lighed og tryghed gør Danmark til et af de bedste samfund i verden, og vi kan være stolte af vores resultater. Det gør os alle sammen rigere, men der er stadig et stykke at gå. Lighed gør os lykkeligere og samtidig gør det samfundet fleksibelt og dynamisk.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Loftet over kontanthjælp rammer præcist og hårdest børnefamilier. Bare et enkelt år i fattigdom for barn, kan efterfølgende måles i resten af livet, med større risiko for at blive førtidspensionist og mindre chance for at få en uddannelse. Fattigdom gør mennesker apatiske og isolerede. Derfor virker det heller ikke som værkstøj til at få folk i arbejde. Når firmaer nogle gange mangler uddannet arbejdskraft, er svaret sjovt nok: uddannelse. Fattigdom kværner mennesker i stykker.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vrøvl! Der er stor forskel på lønningerne og offentlige ydelser. Dagpenge dækker for eksempel kun halvdelen af en faglærts lønindkomst.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt, at skabe plads til flere børn i "almindelige" klasser. Men ressourcer og opgaver følges ikke altid ad. Så taber alle, både barnet med særlige behov, familien, klassekammeraterne, lærerne og skolen.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler ikke kun om længden på en skoledag. Der er brug for mere afveksling i løbet af dagen. Vi lærer på mange forskellige måder, og der skal være bedre muligheder for børn og unge, der helst vil bruge kroppen.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal mere ro på, og børn og unge må gerne bruge tid på ting som ikke lige kan måles og vejes. Stressepidemien ruller over landet, og ramme mange børn og unge.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet kan ikke besvares. Jeg vil give flere penge til ældreplejen og finde pengene på anden måde end at tage dem fra velfærd til andre.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et socialt skævt arbejdsliv slår i forvejen hårdt igennem i seniorårene. Denne skævhed skal vi gøre mindre, ikke større.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi lever vidt forskellige liv, og vores livslængde er vidt forskellig. Mange kan ikke i fremtiden arbejde frem til en pensionsalder, som med de nuværende beregninger ender midt i 70'erne. Elevatoren mod nogle værdige år som senior, skal stoppe på flere etager, så de fysisk eller psykisk nedslidte kan stå af før den officielle pensionsalder. Eliten skal nok klare sig, men hvad med resten? Der er brug for en pensionsreform.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle borgere og alle firmaer i Danmark nyder godt af, at der ikke er alt for store ujævnheder i samfundet. Der er så rigelig stor økonomisk forskel i dag.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jo dejligt at betale en højere skat, når baggrunden er en høj indkomst.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendig at gøre sunde fødevarer billigere.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene vælter ind af fordøren i danske firmaer, hvor det ene overskud afløse det andet....så, nej...de skal ikke betale mindre i skat. Internationalt skal der indføres en beskatning af finansielle transaktioner. En lille afgift, der vil give penge i statskasserne og lægge en lille dæmper på spekulation.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Investeringer i uddannelse og arbejdsmiljø styrker økonomien på lidt længere sigt - og giver mennesker et bedre liv i tryghed.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overhovedet ikke. Danske lønarbejdere er produktive, og løndelen fylder mindre og mindre hos de fleste firmaer. Jeg synes faktisk, at lønstigningerne er for lave!

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er nu 64.500 børn, som møder fattigdom i de familier, hvor de vokser op. Det er helt uhørt! Mange "almindelige" børnefamilier er også hårdt spændt for.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

"Velfungerende"? Jeg vælger at tolke spørgsmålet, så det handler om velhavende familier. Det er OK, at dreje lidt mere på knappen, så familier med meget høje indkomster får mindre - og at de fattige familier får mere.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Unges store forbrug af alkohol kan ikke klares med forbud alene. Der er rug for meget mere forebyggelse ved indsatser i skoler, klubber m.v.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tvært i mod! Den skal sættes op.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for en debat om meningen med forbeholdet. Situationen i dag er helt forskellig fra 1992, hvor det blev vedtaget.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Præsident Putin skal vide, at Danmark ikke kan spilles ud mod andre lande i EU eller Nato.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i dag allerede meget høje straframmer, men bruger alt for få kræfter på forebyggelse og resocialisering.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straffene er blevet sat op med mellerum, og domstolene kan i dag kan bruge meget høje straframmer, hvis de ønsker. Vi skal tage meget bedre hånd om ofrene, som i dag alt for ofte overlades til sig selv.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn er børn, og skal behandles derefter. Socialpolitik for sig og straffelov for sig.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lavere afgifter på el-biler, og højere på benzin- og dieselbiler. Vi skal af med biler, der sviner og larmer.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal droppe køb-og-smid-væk-mentaliteten. Og der skal skæres ned på de ufattelig mange emballager og indpakninger i pap og plastik. Vi har kun den ene planet vi bor på, og den skal vi passe bedre på.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgifter er smarte til at dreje en adfærd i en retning, som vi ønsker. Og vi skal i en meget grønnere og bæredygtig retning.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være en mulighed, hvis FN også er med. Den nuværende katastrofale situation med mange døde på vej over Middelhavet skal stoppe.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Langt hen ad vejen er det spild af ressourcer. Danmark har over 7000 kilometer kystlinje, og mange ubevogtede grænseovergange. De kriminelle, som benytter overvågede grænseovergange, er dummere end politiet tillader.....

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det drejer sig ikke om at "afgive magt til EU". Suverænitet er noget vi giver til hinanden, og på den måde bliver fællesskabet stærkere. Jeg vil gerne give magt til EU, når det styrker lønarbejderne, forbrugerne, miljøet, klimaet og så videre. Men mindre magt, når det styrker de store virksomheder. Derfor skal vi ikke bare have "fri bevægelighed", men "fair bevægelighed" mellem landene i EU.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige er generelt veldrevent, men der er selvfølgelig steder hvor det kan gøres bedre. Blandt andet på jobcentrene.

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gennemføre en tillidsreform i det offentlige. Alt for mange bruger alt for meget tid på kontrol og dokumentation.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samfundet er et fælleskab og ikke en forretning, for vi er borgere og ikke kunder. Der er ikke dokumentation for at det private er bedre end det offentlige. Til gengæld har samfundet ofte store udfordringer når private forretninger med bl.a. ældrepleje går konkurs og lukke med få dages varsel.

43 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der skal bygges en forbindelse over Kattegat, skal en lang række betingelser være opfyldt. Konsekvenserne for naturen på Samsø og Vestsjælland skal stå helt klar. Og først og fremmest skal der være en togforbindelse, der kan konkurrere med bilerne. Dernæst skal der være en bæredygtig plan for den voldsomt forøgede biltrafik mellem de to centre - Hovedstaden og Østjylland - som i forvejen lider af bilforstoppelse. Det handler ikke kun om Fyn, men om konsekvenser for hele landet.

44 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af biler vokser eksplosivt, og vejene sander til i privatbiler. Så kan vi sidder der i hver vores bil og kukke-lure, og måske nærstudere nummerpladen på bilen foran os. Vi skal have flere, bedre og billigere letbaner, busser og tog. Det er godt for os alle og for miljø og klima.

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det drejer sig ikke kun om kystbyerne. Nærpoliti giver tryghed og kendskab borgere og politik imellem.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2015 - nu

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Socialistisk Folkeparti
Beskæftigelsesordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Færøerneordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Grønlandsordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Grundlovsordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Landdistrikts- og øordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Politisk ordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Retsordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Transportordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Beskæftigelsesudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Færøudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Grønlandsudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Retsudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Udvalget for Småøer Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Socialistisk Folkeparti

2013 - 2015

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Socialistisk Folkeparti

2007 - 2011

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2012 - 2013

Formand Socialistisk Folkeparti Syddanmark

1974 - 1977

Medlem Socialistisk Folkeparti Ungdoms landsledelse

1977 - 1978

Næstformand Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Uddannelse

2012 - 2013

Fagjournalistik, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

1980 - 1983

Erhvervsuddannelse Tømrer, Århus
Student Thisted Gymnasium
Realeksamen Nykøbing Mors

Erhvervserfaring

1978 - 1979

Soldat Skive

1980 - 1992

Tømrer Tømrer

1992 - 2008

Forskellige stillinger, senest formand for 3F på fyn TIB/3F fyn
F

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2015 - nu

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Socialistisk Folkeparti
Beskæftigelsesordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Færøerneordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Grønlandsordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Grundlovsordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Landdistrikts- og øordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Politisk ordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Retsordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Transportordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Beskæftigelsesudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Færøudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Grønlandsudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Retsudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Udvalget for Småøer Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Socialistisk Folkeparti

2013 - 2015

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Socialistisk Folkeparti

2007 - 2011

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2012 - 2013

Formand Socialistisk Folkeparti Syddanmark

1974 - 1977

Medlem Socialistisk Folkeparti Ungdoms landsledelse

1977 - 1978

Næstformand Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Uddannelse

2012 - 2013

Fagjournalistik, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

1980 - 1983

Erhvervsuddannelse Tømrer, Århus
Student Thisted Gymnasium
Realeksamen Nykøbing Mors

Erhvervserfaring

1978 - 1979

Soldat Skive

1980 - 1992

Tømrer Tømrer

1992 - 2008

Forskellige stillinger, senest formand for 3F på fyn TIB/3F fyn

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik