PERSONPROFIL

Kasper E. Olesen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Kerteminde

Født 7. oktober 1974 3 børn

A

Kasper E. Olesen (S) er borgmester i Kerteminde Kommune, hvor han er formand for Økonomiudvalget.

Kasper E. Olesen er uddannet lærer fra Odense Lærerseminarium, og han arbejder til daglig som projektleder for Kerteminde Kommune for Projekt Plads Til Alle.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 969 Socialdemokratiet in total 3316
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 286 Socialdemokratiet in total 3662

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op, fordi jeg kan se meningen med arbejdet, jeg kan se det i min egen dagligdag, både når jeg ser på mine børn, der går i skole i kommunen, på min far, der desværre er blevet handicappet og med de forhold han har i kommunen, jeg kan se det på min mor, som også er ansat i kommunen, og jeg kan mærke det selv som ansat, og når jeg er frivillig med de forhold, der er for de frivillige, og jeg kan mærke det i forhold til de fritidstilbud, der også er til mine børn, så jeg kan mærke det hele vejen rundt, og det er det, der inspirerer mig mest til at stille op.
Det ønsker jeg at være med til at udvikle.

Jeg er sikker på, Kerteminde kommune har et uforløst potentiale, det kræver dog en anden måde at blive ledet på - en udvikling jeg gerne stiller mig i spidsen for.
Vi skal væk fra at placere mennesker i kasser. Vi har alt for mange situationer, hvor der kommer en visitator ud til borgerne som har brug for hjælp. Der bliver sat flueben på baggrund af nogle spørgsmål, alt efter hvor de flueben et sat, bliver de placeret i en kasse. I stedet skulle man gå i dialog med borgeren, vi skal huske hvorfor vi er ansat i kommunen, og for hvem vi er ansat.

Politikkerne skal styre hverdagen, det gælder både for politikere og for ansatte, således at borgerne kan mærke de politikker, der er vedtaget. Inden en politik vedtages er der brugt mange administrative timer på det, vi har inddraget borgere og intressenter, det bliver sendt i høring, behandlet politisk, men ender alligevel i en skrivebordsskuffe - det skal der laves om på.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kerteminde Kommune skal bygge et nyt rådhus i Kerteminde by indenfor de næste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kerteminde skal lukke skoler for at sikre kvaliteten i tilbuddene.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men der skal tilføres flere midler til skolerne, det kan der godt, det handler om prioritering.

3 Kerteminde Kommune burde betale for hele etableringen af sluseprojektet, der skal forhindre oversvømmelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så bliver det ikke til noget, for det har kommunen ikke penge til, derfor er en solidarisk betaling hvor alle der får glæde af den (også i forhold til forhøjede boligpriser), eneste mulighed.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi forsøgte ved budgetforhandlingerne at få afsat et beløb til idrætsfaciliteter hvert år, det var der desværre ikke andre, der ville være med til.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede afsat et fornuftigt beløb

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De skal gå til dem som har brug for det, ikke en forhånds indstilling om, at socialt udsatte skal fordeles mere end andre.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan findes eksempler på både det ene og det andet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Måske, men også en langt større usikkerhed.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er urealistisk at tale om, at skatten skal sænkes, men den skal heller ikke stige.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene skal bare bruges rigtigt

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Se spørgsmålet om dækningsafgift.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mener ikke grundskylden skal sættes ned, til gengæld skal de penge der kommer ind via grundskylden bruges til at forbedre vilkårene for virksomhederne.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Kerteminde Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Kerteminde Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Formand, Børne- og Skoleudvalget Kerteminde Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Borgmester Kerteminde Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Økonomiudvalget Kerteminde Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Østfyns Produktionsskole

Uddannelse

1997 - 2001

Lærer Linjefag i idræt og samfundsfag, Odense Lærerseminarium

Erhvervserfaring

2011 - nu

Projektleder Kerteminde kommune - Projekt Plads Til Alle
A

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Kerteminde Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Kerteminde Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Formand, Børne- og Skoleudvalget Kerteminde Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Borgmester Kerteminde Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Økonomiudvalget Kerteminde Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Østfyns Produktionsskole

Uddannelse

1997 - 2001

Lærer Linjefag i idræt og samfundsfag, Odense Lærerseminarium

Erhvervserfaring

2011 - nu

Projektleder Kerteminde kommune - Projekt Plads Til Alle

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik