PERSONPROFIL

Kenneth Muhs

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Nyborg

Født 14. december 1972 i Nyborg Gift 3 børn

V

Kenneth Muhs (V) er borgmester i Nyborg Kommune. Han har været borgmester og byrådsmedlem siden 2013.

Kenneth Muhs har tidligere været byrådsmedlem i den daværende Ørbæk Kommune, hvor han var medlem af fra 2001 til 2006. Han har desuden tidligere flere gange været folketingskandidat for Venstre i Nyborg-kredsen. Kenneth Muhs er major i Forsvaret, og han har tidligere været udsendt til både Bosnien og Irak. Privat er han gift og far til tre.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 5511 Venstre in total 9183
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2517 Venstre in total 5911

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg mener at vælgerne skal stemme på mig fordi
- Jeg står for en samlende politik og kurs
- jeg har fokus på den fortsatte positive vækst og udvikling Nyborg Kommune har opnået i de tre forgangne år
- Jeg er garant for at Nyborg Kommune ikke vender tilbage til gældsoptagelse. Vi har i denne periode gjort Nyborg Kommune gældfri.
- Jeg og Venstre har fokus på den strategiske udvikling
- Står for investering i velfærden. Børn, unge og ældre.
- Står for investering i erhverv og beskæftigelse
-

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Eleverne i Nyborgs folkeskoler skal have skattebetalt skolemad.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Børnene i Nyborg Kommunes daginstitutioner skal have økologisk mad, selvom det er dyrere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være forældrene og brugerbestyrelserne der afgør dette. For mig er det vigtigt at en sådan beslutning sker ude lokalt i bestyrelserne.

3 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Nyborg Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nyborg Kommune er en kommune hvor der er behov for gode veje for at dagligdagen hænger sammen for borgere og virksomheder. Det betyder ikke at vi ikke skal investere i kollektiv trafik. Vores busforbindelser til skolebørn skal sikres optimalt. Herudover investerer vi i teletaxiordning således man kan komme billigt rundt i kommunen. Samtidigt er det vigtigt at der er en stærkt regionalt islæt af den offentlige trafik. Busser og togforbindelser til og fra Nyborg skal prioriteres.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et fantastisk system med genbrugsstationer. Her er det vigtigt at borgerne kan komme af med sorterede affaldsfraktioner.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nyborg kommune placerer sig som nr. 3 i Danmark på idrætsområdet. Vi har et rigtigt godt serviceniveau på området. Det skal fastholdes.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at man kan lykkes med begge på et godt niveau. Genoptræning er afgørende for at kunne vende til bage til dagligdagen så hurtigt som muligt.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg gpr generelt ind for skattelettelser. Det må dog ikke ske på bekostning af serviceniveauet på kernevelfærdsområderne.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Nyborg kommune afsætter vi eksempelvis årligt 5 mio. Kr. Til vores mellembyer. Herudover sætter vi penge af til vores landsbyer.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtige er at der skal sættes tidligt ind. Derfor skal vi prioritere ressourcer til en tidlig indsats.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal prioritere de vigtigste strækninger. Det er eksempelvis der hvor vi binder skoler, foreningstilbud og bosætning sammen. Vigtigt at vi prioriterer sikkerhed. Der udover skal der afsættes midler til at sikre en løbende vedligeholdelse af vores veje.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler helt om hvorvidt der er sammenfald på det jord der kan anvendes til erhverv og det der giver mening at udlægge til naturområder

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer helt an på hvad det sker på bekostning af . Vi har en forpligtigelser il at hjælpe socialt ved borgere der er sindslidende.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette må dog ikke ske på bekostning af at servicen på kernevelfærden rammes.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Nyborg Kommune, Venstre

2013 - nu

Borgmester Nyborg Kommune, Venstre

2013 - nu

Formand for Økonomiudvalget Nyborg Kommune, Venstre

2001 - 2006

Kommunalbestyrelsesmedlem Ørbæk Kommune, Venstre

Uddannelse

2005 - 2006

Diplomuddannelse Kaptajn, Hærens Officersskole
Major Forsvaret

Erhvervserfaring

2013 - nu

Borgmester Nyborg Kommune

2011 - nu

Major Forsvaret
V

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Nyborg Kommune, Venstre

2013 - nu

Borgmester Nyborg Kommune, Venstre

2013 - nu

Formand for Økonomiudvalget Nyborg Kommune, Venstre

2001 - 2006

Kommunalbestyrelsesmedlem Ørbæk Kommune, Venstre

Uddannelse

2005 - 2006

Diplomuddannelse Kaptajn, Hærens Officersskole
Major Forsvaret

Erhvervserfaring

2013 - nu

Borgmester Nyborg Kommune

2011 - nu

Major Forsvaret

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik