PERSONPROFIL

Kim Johansen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Nordfyn

Født 11. august 1965 i Bogense Gift 2 børn

A

Kim Johansen (S) er kommunalbestyrelsesmedlem i Nordfyns Kommune. og tidligere 2. viceborgmester. Han er formand for Arbejdsmarkedsudvalget, næstformand for Økonomiudvalget samt næstformand for § 17, stk. 4 udvalg: Bedre veje til uddannelse og job for unge på Nordfyn.

Kim Johansen er uddannet merkonom fra Tietgenskolen i 1987, og han arbejdede i en lang periode som driftschef i Bogense Boligforening. Fra 2017 har han arbejdet som forretningsfører for Boligkontoret Danmark. Privat er Kim Johansen bosat i Bogense. Han er gift og far til to.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1526 Socialdemokratiet in total 4785
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1797 Socialdemokratiet in total 4619

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Jeg fokuserer på at alle får lige muligheder i livet og det bedste fundament for at udvikle eget liv om man er ung eller ældre. Fundamentet er her uddannelse, erhvervsliv og beskæftigelse som er forbundne kar. Fritidslivet er altafgørende for et godt og sundt liv i alle livets faser herunder også mulighederne for den enkelte til at deltage aktivt og være en del af fællessksberne i nærområdet. Fritidslivet afhænger derudover af mulighederne for en dejlig natur og omgivelser som både fastholder men også tiltrækker borgere til Nordfyns kommune.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Nordfyns Kommune skal prioritere at bruge midler på at tiltrække ressourcestærke tilflyttere, selvom det vil koste på kernevelfærden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Nordfyns Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Nordfyns Kommune skal gøre det nemmere for borgere og erhvervsdrivende at bygge hus og etablere virksomhed på landet. Også selvom det kan på være kant med loven.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Begge ting er nødvendige i en landkommune, vi kan ikke i Nordfyns Kommune alene betjene borgerne med kollektiv trafik

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sortere hvor det giver mening og ikke andre steder, der er nu 4 fraktioner men det kan vise sig at det vil være fordelagtigt at sortere mere indenfor for fornuften så ja

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhed blandt borgerne er vigtig, de sikrer færre sygdomsforløb og kommunale omkostninger og bedre trivsel blandt borgerne

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kultur er ikke prioriteret ret højt men det skal selvfølgelig stå på linie med borgernes interesse og der kan vi slå os sammen med andre kommuner

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et tilpas niveau på alle områder økonomien taget i betragtning

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

D er og kan blive en ressource

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er utopi at tænke sig da ældreplejen i flere tilfælde har vist sig mere konkurrencedygtige en det private område, de private aktører har heller ingen ansvar, dette påhviler stadig kommune iflg. loven selvom de overtager ydelsen, leveringsgaranti/beredskab fra kommunen

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tidlig og fornuftig investering giver på sigt et afkast så ja, vi skal investere i at borgerne bliver hurtigere raske og aktive igen

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke antallet der er udslagsgivende for kvaliteten af undervisning hvis vi bare kan holde det på det niveau vi har idag

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores langsigtede investeringsstrategi gør at vi hjælper alle vores borgere hurtigst muligt i job og ordinær beskæftigelse

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi tilfører allerede idag ekstra midler til dette formål

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores motto tidlig indsats er også her gældende, det tjener sig hjem på sigt

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tilgodese cyklerne og sikkerheden til og fra skole og job, det er en del af borgernes sundhed og trivsel

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Debatten omkring om landbruget skal udvide indenfor de små landbyer eller kan få lov til at flytte til åben natur er vigtig og jeg mener det sidste er vigtigst

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette skal ikke drives med alene tilskud men også af frivillige kræfter

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ingen

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede en ekstraordinær indsats overfor disse borgere

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre det bedste vi kan for de midler vi har til rådighed og hvis en bedre indsats kræver flere penge for derved at sikre bedre livskvalitet men også på sigt mindre pleje er vi enige

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er på et højt niveau idag og jeg er selvfølgelig for en høj faglig kompetence men ikke for hver en pris det er også de menneskelige egenskaber der vægter i det personale der er ansat

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi taler kommunal service som vi har gjort med byggesags gebyrerne siger jeg ja, men tilskud NEJ

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har mange sommerhuse i kommunen hvor ejerne ikke bor i kommunen, men Nordfyns Kommune har stadig pligt til at etablere og vedligeholde veje og andet til disse områder, grundskyld er et element som fordeles efter værdi og det mener jeg er rimeligt

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2005 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Nordfyns Kommune, Socialdemokratiet

2014 - nu

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Nordfyns Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Næstformand for Økonomiudvalget Nordfyns Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Næstformand for § 17, stk. 4 udvalg: Bedre veje til uddannelse og job for unge på Nordfyn Nordfyns Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Medlem af Økonomiudvalget Nordfyns Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

2 viceborgmester Nordfyns Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Merkonom, Tietgenskolen

Erhvervserfaring

2017 - nu

Forretningsfører Boligkontoret Danmark

1994 - 2016

Driftschef Bogense Boligforening
A

Politiske hverv

2005 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Nordfyns Kommune, Socialdemokratiet

2014 - nu

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Nordfyns Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Næstformand for Økonomiudvalget Nordfyns Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Næstformand for § 17, stk. 4 udvalg: Bedre veje til uddannelse og job for unge på Nordfyn Nordfyns Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Medlem af Økonomiudvalget Nordfyns Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

2 viceborgmester Nordfyns Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Merkonom, Tietgenskolen

Erhvervserfaring

2017 - nu

Forretningsfører Boligkontoret Danmark

1994 - 2016

Driftschef Bogense Boligforening

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik