PERSONPROFIL

Lars Christian Lilleholt

Venstre

Valgt i Fyns Storkreds

Født 2. marts 1965 i Odense gift 3 børn

V

Mærkesager

  • Skattepolitik
  • Retspolitik
  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Et godt, nært og velfungerende sundhedsvæsen er vigtigt for mig. Jeg vil altid sikre fokus på patientrettighederne. Det er sundhedsvæsenet der er til for os borgere, ikke omvendt.

Som Energi, Forsynings- og Klimaminister har jeg de sidste fire år arbejdet hårdt for, at Danmark lever op til vores internationale forpligtelser på klimaområdet. Men også at vi går foran internationalt og i EU. Det er eks. på dansk initiativ, at kravet til bilindustrien i EU er sat højt.
Danmark skal senest i 2050 være klimaneutralt. Derfor skal vi bl.a. have udfaset benzin, og dieselbilerne. Vi skal have opsat vindmøller og solceller, så alle danske husstande senest om ti år får 100% rent grøn strøm.

Jeg står fast på en stram og fair udlændingepolitik. Da vi for fire år siden overtog regeringsmagten, fra rød blok, var flygtningepresset på de danske grænser enormt.
Rød bloks fejlslagne integrationspolitik, eller mangel på samme, må vi ikke gentage. Det vil ødelægge vort lands sammenhængskraft.

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg forstår ikke spørgsmålet. De to ting hænger ikke sammen.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Venstre
Folketingmedlem Venstre
Energi-, forsynings- og klimaminister Folketinget, Venstre

Tillidsposter

2014 - 2015

Næstformand Fjernvarme Fyn A/S

2010 - 2015

Bestyrelsesmedlem Energi Fyn

2008 - 2015

Bestyrelsesmedlem Venstres Folketingsgruppe

Uddannelse

1989 - 1993

Journalisthøjskolen Aarhus

1985 - 1988

Økonomiske og samfundsvidenskabelige studier, Odense Universitet

1981 - 1984

Student Tornbjerg Gymnasium

1976 - 1981

Grundskole Giersings Realskole

1972 - 1976

Grundskole Hunderupskolen

Erhvervserfaring

1998 - 2001

Informationschef Danske Fjernvarmeværkers Forening

1995 - 1998

Informationsmedarbejder Danske Fjernvarmeværkers Forening

1994 - 1995

Redaktionssekretær Fyns Amts Avis

1993 - 1994

Journalist Vejle Amts Folkeblad

1990 - 1991

Journalistpraktikant Vejle Amts Folkeblad
V

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Venstre
Folketingmedlem Venstre
Energi-, forsynings- og klimaminister Folketinget, Venstre

Tillidsposter

2014 - 2015

Næstformand Fjernvarme Fyn A/S

2010 - 2015

Bestyrelsesmedlem Energi Fyn

2008 - 2015

Bestyrelsesmedlem Venstres Folketingsgruppe

Uddannelse

1989 - 1993

Journalisthøjskolen Aarhus

1985 - 1988

Økonomiske og samfundsvidenskabelige studier, Odense Universitet

1981 - 1984

Student Tornbjerg Gymnasium

1976 - 1981

Grundskole Giersings Realskole

1972 - 1976

Grundskole Hunderupskolen

Erhvervserfaring

1998 - 2001

Informationschef Danske Fjernvarmeværkers Forening

1995 - 1998

Informationsmedarbejder Danske Fjernvarmeværkers Forening

1994 - 1995

Redaktionssekretær Fyns Amts Avis

1993 - 1994

Journalist Vejle Amts Folkeblad

1990 - 1991

Journalistpraktikant Vejle Amts Folkeblad

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik