PERSONPROFIL

Lars Erik Hornemann

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Svendborg

Født 17. maj 1957 i Brænderup, Gudbjerg Sydfyn Gift 3 børn

V

Lars Erik Hornemann (V) er 1. viceborgmester i Svendborg Kommune, hvor han er valgt for Venstre. Han er næstformand for Økonomiudvalget og formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Lars Erik Hornemann har mange års erfaring som lokalpolitiker og borgmester. Han blev valgt som borgmester i den daværende Gudme Kommune for første gang ved valget i 2001. Lars Erik Hornemann fortsatte som borgmester i Gudme Kommune frem til kommunesammenlægningen, hvorefter han blev borgmester i den nye Svendborg Kommune. Ved valget i 2009 mistede han borgmesterposten til socialdemokraten Curt Sørensen, for dog atter at sætte sig i borgmesterstolen efter valget i 2013.

Lars Erik Hornemann er uddannet merkonom og landbrugstekniker, og han har tidligere bl.a. beskæftiget sig som gårdejer og direktør i det private erhvervsliv. Privat er Lars Erik Hornemann bosat i Troense med sin kone.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1666 Venstre in total 6573
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2145 Venstre in total 7095

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Som borgmester i Svendborg Kommune er jeg meget fokuseret på at skabe en positiv udvikling i hele kommunen. Jeg bor i dag i Troense, men har det meste af mit liv boet i landsbyen Brænderup lidt nord for Gudbjerg. Jeg var i 5 år op til kommune -sammenlægningen i 2007 borgmester i Gudme Kommune. Det er vigtigt at der er en balanceret udvikling i hele kommunen. Aktive lokalområder er ligeså vigtige som en attraktiv og spændende by. Sammen med en spændende by udgør velfungerende lokalområder med skoler og dagpasningsmuligheder den vifte af bo tilbud som fastholder og tiltrækker nye borgere. Uddannelsesmuligheder på Sydfyn sikrer at vore unge kan tilegne sig de nødvendige kompetencer, til arbejdsmarkedet eller til at tage en videregående uddannelse. Vi har stigende befolkningstal og der etableres flere arbejdspladser i virksomhederne. Jeg vil kæmpe for at fortsætte den positive udvikling.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Rådhuset i Svendborg bør flyttes væk fra bymidten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et mål at flytte rådhuset, det er et middel og en mulighed for at skabe mere aktivitet og bosætning i bymidten

2 Svendborg Kommune skal bruge penge på at gøre flere byggegrunde klar til salg i bydelen Tankefuld.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal vi i takt med at efterspørgslen er der.

3 Svendborg Kommune har været for restriktiv i forhold til at imødekomme investorernes ønsker i forbindelse med byggerier på havnen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - 2017

Borgmester Svendborg Kommune, Venstre

2013 - 2017

Formand, Økonomiudvalget Svendborg Kommune, Venstre

2013 - 2017

Medlem, Udvikilingsudvalget Svendborg Kommune, Venstre

2005 - nu

Byrådsmedlem Svendborg Kommune, Venstre

2005 - 2009

Borgmester Svendborg Kommune, Venstre

2002 - 2005

Borgmester Gudme Kommune, Venstre

2001 - 2002

Byrådsmedlem Gudme Kommune, Venstre

2018 - nu

1. viceborgmester Svendborg Kommune, Venstre

2018 - nu

Næstformand for Økonomiudvalget Svendborg Kommune, Venstre

2018 - nu

Formand, Kultur- og Fritidsudvalget Svendborg Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Simac

Uddannelse

1984 - 1986

Erhvervsuddannelse Landbrugstekniker, Nordisk Landboskole

1984 - 1986

Erhvervsuddannelse Merkonom, Tietgenskolen

Erhvervserfaring

1986 - 2006

Gårdejer Koldagergård

1989 - 1992

Direktør Ulbølle Mølle Korn og Foderstof A/S
V

Politiske hverv

2013 - 2017

Borgmester Svendborg Kommune, Venstre

2013 - 2017

Formand, Økonomiudvalget Svendborg Kommune, Venstre

2013 - 2017

Medlem, Udvikilingsudvalget Svendborg Kommune, Venstre

2005 - nu

Byrådsmedlem Svendborg Kommune, Venstre

2005 - 2009

Borgmester Svendborg Kommune, Venstre

2002 - 2005

Borgmester Gudme Kommune, Venstre

2001 - 2002

Byrådsmedlem Gudme Kommune, Venstre

2018 - nu

1. viceborgmester Svendborg Kommune, Venstre

2018 - nu

Næstformand for Økonomiudvalget Svendborg Kommune, Venstre

2018 - nu

Formand, Kultur- og Fritidsudvalget Svendborg Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Simac

Uddannelse

1984 - 1986

Erhvervsuddannelse Landbrugstekniker, Nordisk Landboskole

1984 - 1986

Erhvervsuddannelse Merkonom, Tietgenskolen

Erhvervserfaring

1986 - 2006

Gårdejer Koldagergård

1989 - 1992

Direktør Ulbølle Mølle Korn og Foderstof A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik