PERSONPROFIL

Mads Holdgaard

Alternativet

Valgt ved kommunalvalget i Faaborg-Midtfyn

Født 11. januar 1975 i Holstebro Gift 3 børn

Å

Mads Holdgaard (AL) er kommunalbestyrelsesmedlem i Faaborg-Midtfyn Kommune. Han er medlem af Arbejdsmarkedsudvalget samt Miljø- og Teknikudvalget. Desuden er han kommunalt medlem af flere bestyrelser bl.a. for Klintholm I/S.

Mads Holdgaard er bestyrelsesmedlem for Alternativets lokalafdeling i Faaborg-Midtfyn.

Mads Holdgaard har flere års erfaring som kommunalpolitiker. Han blev valgt for første gang ved valget i 2009, hvor han stillede op for Socialdemokratiet, som han også blev valgt for i 2013. I januar 2016 valgte Mads Holdgaard dog at forlade Socialdemokratiet i protest mod den landspolitiske asylpolitik, og kort efter meldte han sig ind i Alternativet, som han har repræsenteret i Faaborg-Midtfyn Kommunalbestyrelse siden.

Mads Holdgaard er uddannet skolelærer fra Skårum Statsseminarium, men han til dagligt er han delejer og direktør i en række private firmaer.

Privat er Mads Holdgaard bosat i Faaborg. Han er gift med Tine, og sammen har de tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 584 Alternativet in total 1350
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 285 Socialdemokratiet in total 8113

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Det er tid til en ny politisk kultur. Hvor borgere og medarbejdere er meget tættere på og mere involveret i de politiske beslutninger.
Jeg vil arbejde på meget mere tillid og mindre kontrol. Det gælder både borger til kommune, kommune til borger, borger til borger, kommune til kommune

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Faaborg-Midtfyn Kommune skal bruge yderligere skattekroner på at udvikle og bygge en Als-Fyn-bro.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alternativt - En opgradering af færgesejladsen ved indsættelse af hurtiggående elfærge(r) med 1/2 times sejlads.

2 Faaborg Midtfyn Kommune skal ikke lukke folkeskoler i den kommende valgperiode, selvom der bliver færre elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Faaborg-Midtfyn Kommune skal bevare den nuværende ledelsesstruktur på trods af samarbejdsvanskeligheder og utilfredshed blandt medarbejderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må meget gerne være endnu lettere at afffaldssortere.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal til stadighed være meget opmærksom på den stigende ulighed. Også på sundhedsområdet.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fremover overgå til en decentral genoptræning tættere på borgerne. Så det er lettere at opretholde en normal hverdag. Samt for at styrke vores lokale haller, samlingssteder og fitnesscentre. Selvfølgelig også for at mindske kørslen.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have mere tillid til hinanden. I den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at afprøve forsøg med “grundydelser uden modkrav”. En medarbejder på arbejdsmarkedsområdet bruger i dag 3/4 af deres tid på bureaukrati, mistillid og kontrol. Der er spild af ressourcer!

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal som kommune være bedre til at lytte til de ældres individuelle behov og levere en mere fleksibel hjælp. Fremfor at alle skal have det samme. Det sker ved at give medarbejdere og borgere friheden til i fællesskab at finde den bedste løsning på det givne tidspunkt - slip medarbejderne fri!

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og meget gerne grøn iværksætteri

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2016 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Faaborg-Midtfyn Kommune, Alternativet

2016 - 2017

Medlem, Sundheds-og Omsorgsudvalget Faaborg-Midtfyn Kommune, Alternativet

2016 - nu

Medlem, Teknik- og Miljøudvalget Alternativet, Alternativet

2009 - 2016

Kommunalbestyrelsesmedlem Faaborg-Midtfyn Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget Faaborg-Midtfyn Kommune, Alternativet

Tillidsposter

2014 - 2017

Bestyrelsesmedlem Klintholm I/S
Bestyrelsesmedlem Alternativet, Faaborg-Midtfyn

Uddannelse

2000 - 2004

Professionsbachelor Skolelærer: Idræt og biologi, Skårup Statsseminarium

Erhvervserfaring

2017 - nu

Co-Owner Det Rigtige Faaborg ApS

2017 - nu

Co-Owner Cabin Clean IVS

2007 - nu

CEO & Co-Owner R4 ApS
Å

Politiske hverv

2016 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Faaborg-Midtfyn Kommune, Alternativet

2016 - 2017

Medlem, Sundheds-og Omsorgsudvalget Faaborg-Midtfyn Kommune, Alternativet

2016 - nu

Medlem, Teknik- og Miljøudvalget Alternativet, Alternativet

2009 - 2016

Kommunalbestyrelsesmedlem Faaborg-Midtfyn Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget Faaborg-Midtfyn Kommune, Alternativet

Tillidsposter

2014 - 2017

Bestyrelsesmedlem Klintholm I/S
Bestyrelsesmedlem Alternativet, Faaborg-Midtfyn

Uddannelse

2000 - 2004

Professionsbachelor Skolelærer: Idræt og biologi, Skårup Statsseminarium

Erhvervserfaring

2017 - nu

Co-Owner Det Rigtige Faaborg ApS

2017 - nu

Co-Owner Cabin Clean IVS

2007 - nu

CEO & Co-Owner R4 ApS

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik