PERSONPROFIL

Marlene Ambo-Rasmussen

Venstre

Valgt i Fyns Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Odense

Født 14. marts 1986 I et forhold 2 børn Bor i Odense Kommune

V

Marlene Ambo-Rasmussen (V) har siden 2017 være byrådsmedlem i Odense Kommune for Venstre. I den igangværende periode er hun medlem af Børn- og Ungeudvalget.

Hun stillede også op til folketingsvalget i 2015, men her opnåede hun ikke valg.
Marlene Ambo-Rasmussen har en fortid i ungdomspolitik, hvor hun blandt andet var en del af Venstres Ungdom Odenses bestyrelse, og så har hun være social-, kommunal- og sundhedsordfører for ungdomspartiet.

Til daglig er hun på barsel, men arbejder ellers som praktikant med udbud og kontraktstyring i Odense Kommune. Hun er uddannet markedsføringsøkonom og erhvervsjurist.
Privat bor hun i Odense med sin kæreste, Lars, og deres to børn.

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Skole og uddannelse
  • Flygtninge og indvandrere
  • Retspolitik
  • Børn og ungeområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op til Folketingsvalget, fordi jeg brænder for at lave politik.
Jeg stiller op for Venstre fordi liberal politik for mig at se, er det mest optimale for et sundt og sammenhængende samfund hvor man dels er sin egen lykkes smed og dels et frit og selvstændigt menneske som kan få den hjælp han eller hun i fremtiden vil/kan få brug for.
Hvis vi fortsat ønsker et samfund, der tager hånd om de svageste og sikrer muligheder for alle, er det afgørende, at vi får sænket de offentlige udgifter, mens vi sikrer rammerne for et driftigt erhvervsliv. Dette gøres nemt ved at fjerne unødigt bureaukrati i det offentlige og sænke vores skattetryk.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På bundlinien er det ikke finde job i det offentlige jeg ønsker, men i stedet at det bliver til flere varme hænder og mindre lovgivning og administrativt bøvl. I Odense kommune har vi et årligt budget på 12 mia. De penge bør kunne give al den velfærd Odenses kommunes borgere efterspørger.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ser vi desværre stadigvæk eksempler på. Og så er der selvfølgelig også eksempler på det modsatte. Måske det er på tide at komme væk fra det her "kassesystem tænkning" Hvorfor har man ikke penge til bleer når man modtager over 1000 kr om måneden i børnepenge? Er det fordi man har for dyr en husleje eller for højt privat forbrug? Eller er det andre udefrakommende udfordringer fra samfundet som vi må kigge nærmere på at ændre?

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusion skal ALTID være for barnets bedste og ikke samfundets bedste.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I nogle tilfælde er skoledagen blevet for lang.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolen er et læringssted og alle elever skal gerne blive dygtigere af at gå i skole, men hvis man udelukket fokuserer på test og karakterer, så skaber man nogle elever på gulvet. Det sociale, mobning mv. er også vigtige faktorer og hvis man presser 28 elever ind i en klasse og kun fokuserer på karakterer, så har den danske folkeskole tabt på forhånd. Så det er ikke "enten eller", men "både og".

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal ikke tage fra andre velfærdsområder, men i stedet finde pengene andre steder. Der er nok af overflødige "strategier" og "forvaltningstiltag" af tage fra.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dog kan det være interessant at se på en differentieret pensionsalder eller andre tiltag som kan tilgodese arbejdsmarkedet, den enkelte person og samfundet som helhed.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej pengene skal bare bruges bedre. Simpelt men sandt!

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så skal man dog nytænke hele tankegangen omkring socialt udsatte børn og dertil indsatser. Desuden skal pengene øremærkes specifikke ting og ikke blot overføres til fri benyttelse.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvom vi ikke kommer udenom at nogen, så vil få andre til at købe alkoholen, så sender vi dog et stærkt signal ved at hæve det til 18 år.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi fremadrettet bør fokuserer mere på at hjælpe i nærområderne. Vi kan hjælpe mange flere hvis vi hjælper i nærområderne i stedet for, at få en lille del af dem til danmark. Jeg kunne også godt tænke mig at man fokuserede mere ensrettet på at hjælpe flygtningebørn.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en retsfølelse hos det enkelte offer som er ret væsentlig i det her spørgsmål. Lad det i sidste ende være op til ofret om gerningsmanden bør afsone eller sendes i resocialisering.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomheder er i dag allerede pålagt så mange forskellige skatter og specielt afgifter at det ikke er rimeligt at påføre dem yderligere.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 941 Venstre in total 21447

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Odense Kommune skal beslutte at udvide letbanen med en etape to.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Odense Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt for alle med konkurrence, der skal bare stilles nogle kvalitets - og økonomiske krav til det pågældende private firma.

3 De sidste to år har et byrådsflertal i Odense vedtaget en skattestigning på 0,8 procentpoint, så borgerne skal betale 25,3 procent i kommuneskat næste år. Denne skattestigning skal rulles tilbage.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være muligt at komme frem uden gener, for begge type trafikanter.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hovedstadsområdet får som det er i dag, en alt for stor del af budgettet til kunst og kultur. Vi skal ikke kæmpe for flere penge, men i stedet for kæmpe for pengene bliver brugt andre steder end kun i Hovedstaden.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig kan man finde eksempler på begge dele, men det er klart at flygtninge i høj grad er en udfordring for en kommune. Det er en statsopgave at sørge for kommunerne ikke skal bruge ressourcerne på at integrere flygtninge som reelt ikke vil integreres. De skal hjemsendes.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dog skal der kræves mere af de private firmaer i forhold til at undgå konkurser. Desuden bør der være en fast plan for hvem tager over ved akutte tilfælde.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på hvilke områder der får mindre. Er det ikke en kernevelfærdsopgave, så fint. Er det sådan at man tager fra børn og giver til ældre eller omvendt, så bliver det et nej. Kan man ved ekstra fokus på genoptræning sikre at den enkelte borger kan undgå at skulle have hjælp til andre ting senere hen, så er det jo særligt vigtigt at tilføje genoptræningsbudgettet flere penge.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det skal være op til den enkelte skole at prioritere det. På nogle skoler fungerer det fint med høje elevtal i en klasse og på andre skoler gør det ikke. At der skal flere penge til folkeskolen er én ting, men det er så forskelligt hvad den enkelte skole vil bruge - og har brug for de ekstra penge til.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke flere penge i kommunekassen. Pengene skal bare bruges meget bedre end det er tilfældet i dag.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan får en bedre by i mere harmoni, når vi bruger og udnytter alle områder i kommunen.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er i høj grad en forældreopgave at sørge for ens børn ikke kommer ud i problemer.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke bruges flere offentlige kroner på det, men derfor kan politikere og borgere godt samarbejde - og frivilligt arbejde videre med dette.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Forhold til at beskytte og varetage børnenes behov - så ja. Til gengæld skal der så gøres en indsats for at forældrene kommer i arbejde. Det giver nemlig livskvalitet at have noget at stå op til og det kan i sig selv, fjerne nogle af problemerne i udsatte boligområder.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver i forvejen brugt mange ressourser på det område. Måske man i stedet skulle se på, om det er det rigtige pengene bliver brugt på, når det ikke fungerer som det er nu.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I højere grad fjerne nogle afgifter og besværligheder for virksomhederne. Vi har pladsen og den geografiske fordel, i forhold til at tiltrække private virksomheder.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange andre skatter og afgifter der er vigtige at kigge på som det første.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2015 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Venstre

2017 - nu

Medlem af Børn og Ungeudvalget Odense Kommune, Venstre

Uddannelse

Cand.merc.jur Erhvervsjurist, Syddansk Universitet
Markedsføringsøkonom, Tiegten Business College

Erhvervserfaring

2010 - nu

Handicaphjælper Tornhuset Brunsegårdsvej
Praktikant
V

Politiske hverv

2015 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Venstre

2017 - nu

Medlem af Børn og Ungeudvalget Odense Kommune, Venstre

Uddannelse

Cand.merc.jur Erhvervsjurist, Syddansk Universitet
Markedsføringsøkonom, Tiegten Business College

Erhvervserfaring

2010 - nu

Handicaphjælper Tornhuset Brunsegårdsvej
Praktikant

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik