PERSONPROFIL

Michael Nielsen

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 3. august 1974 i Odense I et forhold

C

Michael Nielsen (K) afløste Lasse Krull som kandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark tidligere på året. Til regionsrådsvalget 2017 genopstiller han som regionsrådskandidat til Region Syddanmark for Det Konservative Folkeparti.
Michael Nielsen er lokalformand i Odense for De Konservative. Han har indtil for nylig arbejdet som souschef i SuperBrugsen i Langeskov, men han er nu i gang med at åbne caféen Hos Michael.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2343 Det Konservative Folkeparti in total 29885

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Sammen skal vi skabe en stærk region

Regionen har et primært formål, og det er at sikre at vi alle kan få den behandling vi skal, når det er nødvendigt.
Det er vi alle forpligtet til at arbejde for sker!
Der må man dog sige at det virker som om at der de sidste mange år, kun er sket skridt som går i forkert retning.
Hele vores sundhedssystem er overbureaukratisk, tilliden til de mange medarbejdere kan lægge på et lille sted.

Vi siger altid her i landet, at vi har nogle af de bedste læger og sygeplejersker i verden! Det er jeg helt enig i!! Derfor skal vi også stole på dem og deres kundskaber, i stedet for at gøre tingene unødigt besværligt.
Vi skal have ryddet ud i mellemledere og systemfolk, og prioterer vores penge på, at sikre behandling og pleje fra vores mange dygtige medarbejdere.

I dag er der meget kassetænkning i systemet, desværre med patienten som den svage. Patienterne risikerer ofte at blive kastebold mellem afdelinger og forskellige sygehuse. Det skal vi ud over, og i stedet lade vores dygtige fagpersonale være dem som afgøre hvad forløbet i ens behandling skal være.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke på at behandlingen bliver bedre af at man løber rundt, for at nå sine ting. Vi må kunne finde smartere måder at gøre tingene på, så vi altid sikrer at patienten føler sig i centrum.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal vi ikke det lige nu. Det ville politisk selvmord at foreslå. Men vi skal da altid være åbne overfor måder at løse tingene på som giver en økonomisk gevinst til region, bare det ikke er på bekostning af kvaliteten.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har svært ved bare at lade denne sag dø. I mine øjne har han gjort noget forkert, og det vil jeg have at regionen bliver kompenseret for.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, med den høje skat vi betaler, så skal vi kunne forlange noget nær verdens bedste sygehus behandling.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundlæggende skal vi have fri adgang til lægebesøg. Men man kunne indfører gebyr for de 2-3 første besøg hver år. Så bliver de som har behov for hyppige lægebesøg ikke ramt hårdt.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver tryghed at få læger tæt på sig, og tryghed er også vigtig.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har svært ved at se det skulle være en god løsning.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror det er godt at samle ekspertisen på store enheder. Det får vi langt bedre behandling af.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det lyder fornuftigt, men kun hvis vi samlede set får gevinst ud af det, som kan give bedre patient behandling.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bare kunne komme til stede indenfor en ansvarlig tidshorisont.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig. Vi kan ikke leve med at fortidens synder ulmer i jorden.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Svaret er ikke altid flere penge. Vi må blive dygtigere til at priotere den kørsel vi har.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det tror jeg ikke på får flere unge til at søge uddannelse, nok i højere grad ikke.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, for min skyld kunne vi godt nedlægge regionerne

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En hjertesag for mig. Dette er et område vi altid skal have fokus på.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jo sådan set fint nok, bare det ikke dræner vores sygehuse for de dygtige læger.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har jeg simpelthen ikke forstand på. Må jeg have sat mig mere ind i

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Tillidsposter

Formand Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Odense
Formand Langeskov Handel

Uddannelse

Salgsassistent HHX, Tietgen

Erhvervserfaring

2017 - nu

Selvstændig Cafe, Hos Michael

2017 - nu

Souschef Superbrugsen Langeskov
C

Tillidsposter

Formand Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Odense
Formand Langeskov Handel

Uddannelse

Salgsassistent HHX, Tietgen

Erhvervserfaring

2017 - nu

Selvstændig Cafe, Hos Michael

2017 - nu

Souschef Superbrugsen Langeskov

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik