PERSONPROFIL

Morten Andersen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Nordfyn

Født 26. november 1975 i Bogense Gift 2 børn

V

Morten Andersen (V) er borgmester i Nordfyns Kommune. Han er formand for Økonomiudvalget og kommunalt medlem af flere bestyrelser bl.a. for Trafikselskaberne i Danmark.

Morten Andersen har mange års erfaring som lokalpolitiker. Han har været politisk aktiv siden 1993, hvor han meldte sig ind i Venstres Ungdom (VU), og året efter blev han amtsformand for VU på Fyn. Morten Andersen stillede op for første gang i 2001 i den daværende Bogense Kommune. Siden 2005 har han været valgt til kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune, hvor han har været borgmester siden 2009.

Morten Andersen er uddannet Agrarøkonom fra Agroskolen i Herning i 2000. Siden 2007 har han drevet landbruget Enghavegaard i Smidstrup sammen med sin familie. Privat er Morten Andersen bosat i Bogense. Han er gift med Dea, og sammen har parret to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3111 Venstre in total 6827
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 3116 Venstre in total 6709

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Nordfyns kommune er inde i en rigtig positiv udvikling, hvor stort set alle parametre vi bliver målt på, går i den rigtige retning.
Derfor skal vi fortsat have fokus på den borgernære velfærd samtidig med at vi sikrer en stort anlægsbudget til at vedligeholde vores skoler, daginstitutioner, idrætsfaciliteter, bykerne og ikke mindst landområder.

Vi er i dag over 29600 indbyggere, hvilket er det højeste niveau nogensinde.
Derfor;
1. Fortsat fokus på en stærk og sund økonomi
2. Fortsat store anlægsbudgetter, der gør Nordfyns kommune attraktiv både for nuværende beboere, men også for potentielle tilflyttere

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Nordfyns Kommune skal prioritere at bruge midler på at tiltrække ressourcestærke tilflyttere, selvom det vil koste på kernevelfærden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Nordfyns Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Nordfyns Kommune skal gøre det nemmere for borgere og erhvervsdrivende at bygge hus og etablere virksomhed på landet. Også selvom det kan på være kant med loven.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2009 - nu

Borgmester Nordfyns Kommune, Venstre

2005 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Nordfyns Kommune, Venstre
Formand for Økonomiudvalget Nordfyns Kommune, Venstre

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesformand Fynbus
Bestyrelsesformand Trafikselskaberne i Danmark

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Agrarøkonom, Agroskolen i Herning

Erhvervserfaring

2007 - nu

Gårdejer Enghavegaard ApS
V

Politiske hverv

2009 - nu

Borgmester Nordfyns Kommune, Venstre

2005 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Nordfyns Kommune, Venstre
Formand for Økonomiudvalget Nordfyns Kommune, Venstre

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesformand Fynbus
Bestyrelsesformand Trafikselskaberne i Danmark

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Agrarøkonom, Agroskolen i Herning

Erhvervserfaring

2007 - nu

Gårdejer Enghavegaard ApS

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik