PERSONPROFIL

Ole Wej Petersen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Ærø

Født 28. august 1955 Gift

A

Ole Wej Petersen (S) er borgmester i Ærø Kommune, hvor han er valgt for Socialdemokratiet. Han har været medlem af kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune, siden han blev valgt ind første gang ved kommunalvalget i 2002. Han har tidligere bl.a. været formand for kommunens Teknik- og Havneudvalg. I sit politiske liv har Ole Wej Petersen bl.a. arbejdet med kommunal socialpolitik og kulturtilbud.

Ole Wej Petersen er i dag pensioneret, men han har et langt arbejdsliv bag sig. Han er uddannet skibsfører og navigationsskolelærer ved Svendborg Navigationsskole, og han har siden efteruddannet sig ved Danmarks Tekniske Universitet. I sit arbejdsliv har Ole Wej Petersen bl.a. været lektor ved Marstal Navigationsskole i 30 år. Han er fortsat aktiv i lokalmiljøet som medlem af flere lokale bestyrelser bl.a. formand for Søfartsmyseummets bestyrelse og frivillig rundviser på Søfartsmuseet. Privat er Ole Wej Petersen bosat i Marstal på Ærø med sin kæreste Elsebeth.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 321 Socialdemokratiet in total 973
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 99 Socialdemokratiet in total 1066
KV 2009

Valgt ind

Personlige stemmer 48 Socialdemokratiet in total 0
KV 2005

Valgt ind

Personlige stemmer 142 Socialdemokratiet in total 0

Mærkesager

  • Ældre
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ærø Kommune skal få flere turister ved at lave flere stier og naturområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ærø Kommune skal indføre økologisk og lokalt produceret mad i kommunens institutioner, selvom det er dyrere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Udlændinge skal som forsøg have mulighed for at købe sommerhuse på Ærø.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Borgmester Ærø Kommune, Socialdemokratiet
Formand, Økonomiudvalget Ærø Kommune, Socialdemokratiet

2002 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem Ærø Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Formand Søfartsmuseet
Bestyrelsesmedlem Støtteforeningen for Navigationsskolen

Uddannelse

1985 - 1987

Bachelor DTU - Danmarks Tekniske Universitet

1977 - 1980

Erhvevsuddannelse Skibsfører, Svendborg Navigationsskole

Erhvervserfaring

1988 - 2017

Pensioneret lektor Marstal Navigationsskole
A

Politiske hverv

2018 - nu

Borgmester Ærø Kommune, Socialdemokratiet
Formand, Økonomiudvalget Ærø Kommune, Socialdemokratiet

2002 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem Ærø Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Formand Søfartsmuseet
Bestyrelsesmedlem Støtteforeningen for Navigationsskolen

Uddannelse

1985 - 1987

Bachelor DTU - Danmarks Tekniske Universitet

1977 - 1980

Erhvevsuddannelse Skibsfører, Svendborg Navigationsskole

Erhvervserfaring

1988 - 2017

Pensioneret lektor Marstal Navigationsskole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik