PERSONPROFIL

Regitze Tilma du Plessis de Richelieu

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Middelfart

Født 10. juni 1976 i Danmark Gift 3 børn

V

Regitze Tilma (V) er byrådsmedlem i Middelfart Kommune, hvilket hun har været siden Kommunalvalget i 2005. Hun er formand for Teknisk Udvalg samt medlem af Økonomiudvalget.

Regitze Tilma er Cand.Mag. i Kultur og Kommunikation fra Syddansk Universitet, og hun arbejder til daglig som leder af kommunikationsafdelingen i en større it-virksomhed. Hun er gift og har tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1600 Venstre in total 5102
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 570 Venstre in total 5238

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Det betyder noget for mig, at Middelfart Kommune er et godt sted at leve. Jeg skal se mine egne tre børn vokse op her, gå i skole, få en tryg ungdom og skabe fundamentet til deres arbejdsliv.

Det betyder noget for mig at få lokalpolitik tæt på folk - tæt på, hvor politik gør en forskel. Jeg brænder for lokalpolitik, fordi jeg både har set, hvor stor en indflydelse kommunalpolitik har på borgernes hverdag, for antallet af pædagoger i børnehaven, den sikre skolevej og optimale vilkår for virksomheder, så vi sikrer arbejdspladser og fortsat udvikling.

Jeg er stolt af Middelfart Kommune. Det er jeg fordi, vi rummer potentiale. Vi har frivillige og ildsjæle, som skaber de fællesskaber, vi alle nyder godt af i foreningslivet. Folk, der kan og vil gøre en forskel. Men vi kan gøre det endnu bedre, bl.a. inden for bosætning og vores kerneområder, så Middelfart kan blive en sammenhængende kommune.

Med ledererfaring fra det private erhvervsliv ved jeg, hvor vigtigt samarbejde og økonomisk fokus er. Jeg står for en samarbejdende linje med økonomisk sund fornuft.

Som ny borgmester vil jeg have de politiske beslutninger så tæt på borgerne som muligt. Jeg vil føre en ledelsesstil, der hører min generation til, hvor det frie valg er borgernes valg. Jeg vil gerne være hele Middelfart Kommunes borgmester.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Middelfart Kommune skal bruge flere penge på udvikling i landsbyerne på Vestfyn frem for udviklingen i Middelfart by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et enten eller, men et både og.

2 Middelfart Kommune skal samarbejde mere med de fynske kommuner på bekostning af samarbejdet med de jyske kommuner i trekantsområdet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal samarbejde med Fyn, hvor det giver værdi for Fyn og Middelfart kommune. Det behøver ikke være på bekostning af samarbejdet med Trekantområdet.

3 Kommunerne Middelfart og Fredericia bør gå sammen i en fælles Lillebælt Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Middelfart kommune har en rigtig god størrelse til at løse opgaven, som den er nu. Stor nok til, at der kan skabes synergier og effektive løsninger, og lille nok til at man kender hinanden og stadig kan få fornuften med.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er så heldige at have nationale toglinjer tværs gennem kommunen. Her må vi sørge for stop på de lokale stationer og sammenhængende forbindelser. Men vi vil stadig være afhængige af bilen i største delen af kommunen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det giver mening, når affaldet bliver afhentet.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, og den million, der blev sat af i budget 2018, skal fordeles så de kan arbejde i foreningerne ikke til en centralt placeret forenings-konsulent.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kultur skal komme nedefra. Herfra skal kommunen være god til at understøtte, at kulturelle projekter kommer op at stå. Derfor skal der ikke være administrative gebyrer på f.eks. opsætning af store telte og tømning af skraldespande.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialt udsatte skal have støtte til at finde den rette vej i livet, det er til fordel for alle, så man kan bidrage med, hvad man kan.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

konkurrence kan være inspirerende også for den kommunale part. Der skal være stor opmærksomhed på stabiliteten, som nye regler også lægger op til.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

forebyggelse er lige så vigtig som genoptræning.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ville gerne brug pengene på, at der er flere voksne om en klasse - i sær en styrkelse af inklusionsindsatsen.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når vi har nået det rette velfærdsniveau og kommunens økonomi er stabil, så vil jeg gerne sætte skatten ned og lade pengene blive i borgernes lommer.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler ikke nødvendigvis om kroner og projekter, der bliver fordelt, men om at finde de gode løsninger, der giver værdi.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går meget ind for forebyggelse på alle nivauer.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vægter stier, der fremmer trafiksikkerhed frem for rekreative stier - som vi også skal have nogle af.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil komme an på en konkret vurdering af typen af natur og muligheden for placeringen af erhvervet et andet sted.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det private og frivillige initiativ skal støttes - gerne på det praktiske område. Vi har også mange rigtig gode aktiviteter i forvejen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Middelfart kommune gør allerede en stor indsats og har haft succes med det.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det har vi allerede gjort i budgettet for 2018.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erhvervstiltag og bosætning hænger nøje sammen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - nu

Formand, Teknisk Udvalg Middelfart Kommune, Venstre

2005 - nu

Byrådsmedlem Middelfart Kommune, Venstre
Medlem af Økonomiudvalget Middelfart Kommune, Venstre

Uddannelse

2001 - 2004

Cand.Mag Kultur og kommunikation, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2012 - nu

Communication Manager Bankdata

2010 - 2012

Kommunikationsansvarlig Bankdata
V

Politiske hverv

2017 - nu

Formand, Teknisk Udvalg Middelfart Kommune, Venstre

2005 - nu

Byrådsmedlem Middelfart Kommune, Venstre
Medlem af Økonomiudvalget Middelfart Kommune, Venstre

Uddannelse

2001 - 2004

Cand.Mag Kultur og kommunikation, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2012 - nu

Communication Manager Bankdata

2010 - 2012

Kommunikationsansvarlig Bankdata

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik