PERSONPROFIL

Reza Javid

Enhedslisten

Folketingskandidat i Fyns Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Odense
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 24. marts 1963 i Kerman, Iran Gift 2 børn Bor i Odense Kommune

Ø

Reza Javid (EL) er byrådsmedlem i Odense Kommune, hvor han er medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Udvalget for Borgerinddragelse . Han er desuden folketingskandidat for partiet.
Han blev medlem af Odense Byråd efter, at hans partifælde Brian Skov Nielsen trak sig fra byrådet.

Reza Javid kom til Danmark fra Iran i 1984. Han er uddannet psykolog fra Københavns Universitet. Han arbejder til daglig som lektor på socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle, hvor han er tillidsrepræsentant for AC-kollegaerne. Han har tidligere bl.a. arbejdet i Aalborg Kommune, undervist i Nuuk og haft sin egen praksis. Han har desuden arbejdet med NGO-organisering i det sydøstlige Iran.

Privat er Reza Javid bosat i Aasum i Odense Nordøst sin kone og deres to børn.

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Flygtninge og indvandrere
  • Socialpolitik
  • Skattepolitik
  • Udenrigs- og forsvarspolitik

Med kandidatens egne ord

Jeg Stiller op for at kæmpe for et retfærdigt, lige,
grønt og fredeligt samfund. Et retfærdigt Danmark uden undertrykkelse.
Følgene visioner er centrale for mit politiske
virke: 1) Frihed, autonomi og selvbestemmelse
som det bærende i forholdet mellem individ og
samfund. 2) Økonomisk og social lighed skaber
et sundere fællesskab. 3) Støtte fra fællesskab
efter behov og yde efter evne. 4)
Erhvervsinteresser bør ikke dominere
samfundslivet. 5) Fattigdomsrefomer og
ghettoplaner skal rulles tilbage 6) Miljø og klima
skal medtænkes i alle politiske og økonomiskebeslutninger. 7) Et humant udlændinge politik og inkluderende integrationspolitik.
LOKAL MÆRKESAG: Et rent, grønt
og fremkommelig Fyn for alle Vi skal sikre ren og
pesticidefri drikkevand. Økonomiske interesser
skal ikke true vores og kommende generationers
sundhed. Vi skal investere i god,
miljøvenlig kollektiv trafik over hele Fyn. Den
kollektive trafik skal gøres så tilgængelig og så
billig som muligt. Helst gratis. ;-)

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være lighed i sundhed.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mennesker, som har lovligt ophold i Danmark skal behandles og straffes som andre borgere. Men dem, der kommer til Danmark for at lave kriminalitet skal udvises.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulighed skaber sociale problemer og konflikter i samfundet.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusion er godt men der skal ikke inklusion for inklusionens skyld eller for at spare penge. Det skal give mening. Det er nødvendigt at der er kvalificerede personale og nødvendige ressourcer når vi laver inklusion. Børnenes behov skal altid være i centrum. Hvis de har det bedre i special klasse, så må de gå i special klasse.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være mere fokus på udvikling, fællesskab og dannelse, ikke på test og vurderinger, som kan være stemplende.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældreplejen er central, da det handler om mennekser, som ikke har lang tid blandt os og vi skal passe godt på dem, så de får en god alderdom. Men det skal ikke være enten-eller. Der er behov for at styrke alle velfærdsområderne. Det har Danmark råd til.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have lighed i vores ældrepleje.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pensionen skal sættes højere, ikke pensionsalderen.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men det skal differentieres på en måde, at borgere med lave indkomster ikke skal betale mere moms på andre nødvendige varer. Luksusvarer må gerne have højere moms.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ind for den universale velfærdsmodel, hvor alle får støtte. Men vi skal give ekstra støtte til de udsatte familier, som har behov for det.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal gives mere støtte til de familier, som har behov for det.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal være kritisk ift Rusland og andre landes krænkelse af menneskerettigheder, men vi skal ikke bidrage til oprustning og våbenkapløb mellem NATO og Rusland. Vi skal ud af NATO.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vold og andre problemer skal forebygges og behandles. Der skal selvfølgelig være passende straf. Højere straffe løser ingen problemer.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal støttes og udvikles, ikke fængsles.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være op til politi og toldmyndigheder at lave grænsekontrol der og når det er nødvendigt.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når letbanen bliver en central del af den kollektive trafik i Odense, så er det afgørende at den forbinder forskellige dele af byen med hinanden. "Hele" byen skal ligestilles mht kollektiv miljøvenlig og hurtig trafik. Det sker med etape 2.

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det overlader jeg trygt til politiet. De er bedst til at vurdere hvordan deres ressourcer kan anvendes men jeg synes det er vigtigt at også kystbyer har politiet i nærheden.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 336 Enhedslisten in total 7308
KV 2013 Personlige stemmer 130 Enhedslisten in total 10780

Mærkesager

  • Integration
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Min interesse for politik begyndte da jeg var omkring 15 år gammel i en provinsby i den sydøstlige Iran. Et par år inden revolutionen i 1979, hvor jeg ligesom mange andre unge drømte om værdier som lighed, frihed, retfærdighed og demokrati. De drømme blev stort set knust af diktatur, jeg flygtede ud af landet, og der er gået mange år og mange begivenheder siden den gang, men når jeg i dag stiller op til Odense Byråd, er det for, at vi sammen, kan påvirke udviklingen i vores by i retning af de samme værdier.

Jeg ønsker en dynamisk og venlig by med en grøn byudvikling. Her er nogle af de sager jeg brænder for:

- Gennemsigtighed i alle kommunale sagsbehandlinger og beslutninger og sikre medarbejdernes frihed til at påpege problemer og evt. ulovligheder. Borgerne skal ikke være i tvivl om hvordan og af hvem beslutninger tages.

- Fattigdomsbekæmpelse. Mange voksne og børn i Odense er pga. sygdom, handicap, ledighed osv fanget i regeringens fattigdomsreformer. De skal behandles med respekt for deres autonomi og deres sager skal behandles efter den aller mildest mulige fortolkning af lovgivningen, og vi skal fra kommunens side være proaktive og kreative og udfordre lovgivningen for at støtte dem.

- Alle velfærdsområderne skal styrkes. Et eksempel er skoleområdet. Skolerne i Odense har oplevet store nedskæringer og de kæmper med skolereform og inklusionsopgaver. Vi skal sikre at skoler og personalet har gode forhold og nødvendige ressourcer. Det er her Danmarks fremtid udvikles og det skal vi ikke sætte over styre med økonomitænkning.

- Fremme sammenhængende og inddragende integration med dialog, respekt, empowerment, forventninger, krav og anerkendelse. Vi skal bekæmpe og forebygge undertrykkelse og social kontrol, og ungdoms- og bandekriminalitet.
- Medarbejdernes trivsel skal være i højsædet. Der skal skabes tryghed og gode rammer, således at medarbejderne har det godt på arbejde, kan udvikle sig, have et godt familieliv og yde god professionel indsats for borgere...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Odense Kommune skal beslutte at udvide letbanen med en etape to.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når vi vælger at gøre letbanen til det centrale i Odenses kollektive trafikstruktur, må den dække "hele" byen og ikke kun de områder af byen, den dækker i etape 1 . Letbanen skal binde Odense sammen, og den skal derfor kunne benyttes af os alle sammen uanset hvor i Odense vi bor og hvor vi vil hen.

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Odense Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Markedskræfterne skal holdes langt væk fra omsorgs-, pleje, socialt og andre velfærdsområder. Her skal det ikke handle om penge for en hver pris. Her handler det om vigtigere ting nemlig menneskers gode liv, udvikling og trivsel. Og det skal vi ikke ofre for penge og profit. Men på andre områder kan vi godt bruge private firmaer, hvis det er en fordel for kommunen, borgerne og personalet.

3 De sidste to år har et byrådsflertal i Odense vedtaget en skattestigning på 0,8 procentpoint, så borgerne skal betale 25,3 procent i kommuneskat næste år. Denne skattestigning skal rulles tilbage.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærdsområderne trænger i den grad at blive prioriteret efter mange års millionstore nedskæringer. Enhedslisten vil hellere, at virksomhederne i Odense, som tjener som aldring før, betaler mere til det fællesskab, som har gjort det muligt for dem at tjene penge. Det er samtlige paritier i byrådet, indtil videre, i mod. Men så længe vi ikke har et flertal, der vil det samme som os, er denne lille skattestigning på en procent over tre år, den næst bedste løsning.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, alle de steder det giver et bedre miljømæssig resultat.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tager forbehold fordi jeg ikke er helt klar over, hvor meget anvendes på idræt, sammenlignet med andre meningsfulde fritidsområder.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at der skal anvendes ressourcer til, at flere af byens borgere, ældre, voksne, unge og børn, også dem, der ikke har så meget plads i husholdningsbudget, får mulighed for at deltage i byens kulturelle og kunstneriske aktiviteter.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja mindre skattekroner til dem, der har mest. Mere til dem, der har behov.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning skal vægtes. Jeg har det samme forbehold i forhold til dette udsagns præmis, som jeg skrev i kommentaren til udsagnet før. Jeg mener, at vi skal prioritere alle velfærdsområderne. Forbedring på det ene område, behøver ikke medføre forringelse på et andet område.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er svært at være uden arbejde og på overførselsindkomst. Det er ikke let at forblive arbejdsløs i Odense. Man er både fattig og udsat for fordomme. Det er for en del borgere for svært at få arbejde. Kommunen skal blive bedre at formidle og skabe arbejdspladser. Syge er syge, og de skal lades i fred, men hos de raske er masser af arbejdslyst, men ikke mange arbejdspladser. Det er det vi skal gøre noget ved, i stedet for at mistænkeliggøre de ledige og de syge, sådan som højrefløjen gør.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatten skal sættes ned, først når kommunen har skabt tilfredsstillende forhold på velfærdsområderne.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal sikres gode forhold for alle odenseanerne i hele kommunen, uanset om vi bor i centrum eller i yderområderne.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at Odense skal skal prioritere fremkommelighed for fodgængere, cyklister og kollektive trafikanter højt, i sær i byens centrum. Den offentlige trafik skal blive så fremkommelig i centrum, at også bilister, kan med fordel vælge at benytte den i stedet for at tage bilen til centrum.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan ikke gå på kompromis med vores, vores børns og kommenede generationers sundhed og trivsel. Vi og de har ret til ren vand og ren natur.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at vi nødvendigvis skal satse for meget på større kulturelle aktiviteter. Vi har også en forpligtelse, mener jeg, til at støtte små og mellemstore lokale aktiviteter i Odense, og få dem til at opblomstre, frem for import af og udgifter til større events udefra.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ind for et samfund med høj grad af lighed, og jeg mener, at vi alle har ret til at modtage hjælp fra fællesskabet, uden betaling, når vi har behov for det. Men så længe vi har så meget ulighed, som vi har, så har jeg ikke noget imod, at dem, der har mest, betaler mere, hvis der altså skal betales.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sociale indsatser for sindslidende er vigtige, og skal opprioriteres, men det behøver ikke at gå ud over de andre områder. Der er ikke mange sociale målgrupper, hvor der ikke er behov for forbedring, eller flere ressourcer. Jeg mener, at der skal tilføres midler til hele det sociale område, ikke mindst til mennesker med sindslidelse. F.eks. kan den resterende 0.2 af den 1 % skattestigning (velfærdsprocenten), som byrådsflertallet (S, SF, R og Enhedslisten) indfører, prioriteres her.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odense skal være en attraktiv by for private virksomheder i kraft af god service, velfærd og tryghed, indfrastruktur, hurtig og god sagsbehandling osv.. Ikke ved at forære pengegaver i form af tilskud eller nedsættelse af erhvervsskat og lign.. Jeg mener at bl.a. de 100 mio. kr., som Odense årligt bruger på at tiltrække virksomher og events, er bedre brugt på at skabe rimelige rammer for vores børn, unge, ældre, handikapaede borgere og andre velfærdsområder.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 339 Enhedslisten in total 27055

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Min interesse for politik begyndte da jeg var omkring 15 år gammel i en provinsby i den sydøstlige Iran. Et par år inden revolutionen i 1979, hvor jeg ligesom mange andre unge drømte om værdier som lighed, frihed, retfærdighed og demokrati. De drømme blev stort set knust af diktatur, jeg flygtede ud af landet, og der er gået mange år og mange begivenheder siden den gang, men når jeg i dag stiller op til Odense Byråd, er det for, at vi sammen, kan påvirke udviklingen i vores by i retning af de samme værdier.

Jeg ønsker en dynamisk og venlig by med en grøn byudvikling. Her er nogle af de sager jeg brænder for:

- Gennemsigtighed i alle kommunale sagsbehandlinger og beslutninger og sikre medarbejdernes frihed til at påpege problemer og evt. ulovligheder. Borgerne skal ikke være i tvivl om hvordan og af hvem beslutninger tages.

- Fattigdomsbekæmpelse. Mange voksne og børn i Odense er pga. sygdom, handicap, ledighed osv fanget i regeringens fattigdomsreformer. De skal behandles med respekt for deres autonomi og deres sager skal behandles efter den aller mildest mulige fortolkning af lovgivningen, og vi skal fra kommunens side være proaktive og kreative og udfordre lovgivningen for at støtte dem.

- Alle velfærdsområderne skal styrkes. Et eksempel er skoleområdet. Skolerne i Odense har oplevet store nedskæringer og de kæmper med skolereform og inklusionsopgaver. Vi skal sikre at skoler og personalet har gode forhold og nødvendige ressourcer. Det er her Danmarks fremtid udvikles og det skal vi ikke sætte over styre med økonomitænkning.

- Fremme sammenhængende og inddragende integration med dialog, respekt, empowerment, forventninger, krav og anerkendelse. Vi skal bekæmpe og forebygge undertrykkelse og social kontrol, og ungdoms- og bandekriminalitet.
- Medarbejdernes trivsel skal være i højsædet. Der skal skabes tryghed og gode rammer, således at medarbejderne har det godt på arbejde, kan udvikle sig, have et godt familieliv og yde god professionel indsats for borgere...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det behøver ikke gå ud over det generelle serviceniveau

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Medlem af Beskæftigelses og socialudvalget Odense Kommune, Enhedslisten

2019 - nu

Medlem af Udvalget for Borgerinddragelse Odense Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Folketingskandidat Odense Vestkredsen, Enhedslisten

2018 - nu

Byrådsmedlem Odense Kommune, Enhedslisten

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem og kontaktperson Enhedslisten, Odense
Tillidsmand Socialrådgiveruddannelsen i Odense og Vejle
Medlem af repræsentantskab Rådet for Etniske Minoriteter

Uddannelse

Cand.psych. Psykologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Lektor i psykologi University College Lillebælt
Ø

Politiske hverv

2019 - nu

Medlem af Beskæftigelses og socialudvalget Odense Kommune, Enhedslisten

2019 - nu

Medlem af Udvalget for Borgerinddragelse Odense Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Folketingskandidat Odense Vestkredsen, Enhedslisten

2018 - nu

Byrådsmedlem Odense Kommune, Enhedslisten

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem og kontaktperson Enhedslisten, Odense
Tillidsmand Socialrådgiveruddannelsen i Odense og Vejle
Medlem af repræsentantskab Rådet for Etniske Minoriteter

Uddannelse

Cand.psych. Psykologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Lektor i psykologi University College Lillebælt

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik