PERSONPROFIL

Steen Ole Dahlstrøm

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Middelfart

Født 13. januar 1951 i Middelfart Gift 2 børn

A

Steen Ole Dahlstrøm (S) er byrådsmedlem i Middelfart Kommune. Han er medlem af Økonomiudvalget samt Teknisk Udvalg.

Han har tidligere har været bl.a. borgmester, formand for Økonomiudvalget og medlem af Kommunernes Landsforenings Teknik- og Miljøudvalg.

Steen Ole Dahlstrøm har været valgt som byrådsmedlem i Middelfart Kommune siden 1982. I 1986 blev han borgmester i kommunen, og han fortsatte frem til september 2017, hvor han stoppede bl.a. som følge af stress. Da han stoppede i september, var han den længst siddende nuværende borgmester i Danmark. I 2011 blev Steen Ole Dahlstrøm Ridder af Dannebrog i forbindelse med sit 25. års jubilæum som borgmester.

Steen Ole Dahlstrøm er uddannet lærer, og han har tidligere undervist på Østre Skole i Middelfart. Privat er han bosat i Middelfart. Han er gift, og far til to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 451 Socialdemokratiet in total 10999
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 3714 Socialdemokratiet in total 9291

Mærkesager

  • Ældre
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Et dynamisk erhvervsliv som skaber arbejdspladser og beskæftigelse er grundlaget for et godt skatteniveau og dermed et fornuftig serviceniveau, så man har råd til den rette service overfor børn og ældre.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Middelfart Kommune skal bruge flere penge på udvikling i landsbyerne på Vestfyn frem for udviklingen i Middelfart by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Middelfart Kommune skal samarbejde mere med de fynske kommuner på bekostning af samarbejdet med de jyske kommuner i trekantsområdet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunerne Middelfart og Fredericia bør gå sammen i en fælles Lillebælt Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Middelfart Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Middelfart Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Teknisk Udvalg Middelfart Kommune, Socialdemokratiet

1986 - 2017

Borgmester Middelfart Kommune, Socialdemokratiet

1986 - 2017

Formand, Økonomiudvalget Middelfart Kommune, Socialdemokratiet

1982 - 2017

Byrådsmedlem Middelfart Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2014 - 2017

Medlem af KL’s Teknik- og Miljøudvalg Kommunernes Landsforening (KL)

Uddannelse

Bachelor Lærer, Kolding Lærerseminarium

Erhvervserfaring

1986 - 2017

Borgmester Middelfart Kommune
A

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Middelfart Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Middelfart Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Teknisk Udvalg Middelfart Kommune, Socialdemokratiet

1986 - 2017

Borgmester Middelfart Kommune, Socialdemokratiet

1986 - 2017

Formand, Økonomiudvalget Middelfart Kommune, Socialdemokratiet

1982 - 2017

Byrådsmedlem Middelfart Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2014 - 2017

Medlem af KL’s Teknik- og Miljøudvalg Kommunernes Landsforening (KL)

Uddannelse

Bachelor Lærer, Kolding Lærerseminarium

Erhvervserfaring

1986 - 2017

Borgmester Middelfart Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik