PERSONPROFIL

Tonni Hansen

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Langeland

Født 25. april 1958 i Kædeby Has, Langeland Gift 2 børn

F

Tonni Hansen (SF) har siden 2018 været borgmester i Langeland Kommune for SF. Har tidligere været medlem af Rudkøbing Byråd i 17 år. Det var første gang at Tonni Hansen stiller op til Langeland Kommunalbestyrelse. Han er tidligere næstformand for Socialistisk Folkepartis landsledelse, men trak sig fra denne stilling til fordel for sit kandidatur. Han har været kandidat til flere andre politiske stillinger tidligere, bl.a til EU- parlamentet. Han har i mange år været formand for 3F Sydfyn og LO Sydfyn

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2189 Socialistisk Folkeparti in total 2589

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Først og fremmest skal vi have skabt flere arbejdspladser på Langeland. Vi skal bygge på de gode og sunde virksomheder der er på Langeland og så skal vi skabe nye arbejdspladser via nye tiltag og udviklingsmidler. Primært indenfor landbrug og fødevarer, men også turismen har yderligere muligheder i sig, herunder kystsport-turisme.

Det er et stort aktiv for Langeland, at vi har så mange sunde og raske ældre på øen, som yder en kæmpeindsats i forhold til det frivillige arbejde herunder ikke mindst i foreninger. Det er hele fundamentet i vort meget aktive kultur- og fritidsliv. Men de af vore borgere der er blevet meget gamle og demenssvækkede har vi til gengæld en forpligtigelse til at sikre god og ordentlig pleje.

Det er på tide vi står sammen om at markedsføre vort ø, som den naturperle den i virkeligheden er. Det gør vi ved at passe godt på vor natur, men samtidig også gerne dele den med andre.

Sidst men ikke mindst, så skal vi have styr på vor økonomi. Langeland vil ikke kunne klare sig uden gode udviklingsaftaler med Indenrigsministeriet og udligningsordninger, som tilfører os penge fra rige kommuner. Derfor skal vi sikre gode langtidsaftaler, som også sikrer mulighed for langtidsplanlægning og dermed undgå hovsa-løsninger. Men vi skal ikke acceptere, at blot fordi økonomien er blevet centraliseret omkring de større byer, så skal landdistrikterne udsultes.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Langeland Kommune skal være forsøgsområde for salg af sommerhuse til udlændinge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Langeland Kommune skal arbejde på igen at drive asylcentre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Langeland Kommune skal i højere grad satse på øget bosætning ved alternative boformer, som eksempelvis øko-landsbyer og olle-kolle-fællesskaber.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Borgmester Langeland Kommune, SF

2014 - 2017

Næstformand SF's Landsledelse, Socialistisk Folkeparti

1998 - 2005

Viceborgmester

1986 - 1994

Byrådsmedlem

Tillidsposter

2001 - nu

Næstformand Midtlangeland Fjernvarme

Uddannelse

Ufaglært

Erhvervserfaring

1989 - 2017

Formand 3F Sydfyn

2007 - 2017

Formand LO Sydfyn

2017 - nu

Lokalrådsmedlem Arbejdernes Landsbank
F

Politiske hverv

2018 - nu

Borgmester Langeland Kommune, SF

2014 - 2017

Næstformand SF's Landsledelse, Socialistisk Folkeparti

1998 - 2005

Viceborgmester

1986 - 1994

Byrådsmedlem

Tillidsposter

2001 - nu

Næstformand Midtlangeland Fjernvarme

Uddannelse

Ufaglært

Erhvervserfaring

1989 - 2017

Formand 3F Sydfyn

2007 - 2017

Formand LO Sydfyn

2017 - nu

Lokalrådsmedlem Arbejdernes Landsbank

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik