PERSONPROFIL

Vibeke Ejlertsen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Nyborg

Født 30. marts 1958 i Svendborg Gift 2 børn

A

Vibeke Ejlertsen (S) er 2 viceborgmester i Nyborg Kommune. Hun er medlem af Erhvervs- og Udviklingsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Social- og Familieudvalget.

Vibeke Ejlertsen har været byrådsmedlem i Nyborg Kommune siden valget i 2005, og hun har været viceborgmester i kommunen siden 2014. Vibeke Ejlertsen er i øvrigt også formand for Nyborg Kommunes Ligestillingsudvalg, der har bidraget til at placere Nyborg som en af Danmarks bedste kommuner, når det kommer til ligestilling.

Vibeke Ejlertsen har en diplomuddannelse i ledelse og organisation, og hun er ansat hos fagorganisationen 3F som udviklingskonsulent. Hun har tidligere bl.a. arbejdet som ufaglært maskinarbejder og som underviser hos HK. Privat er Vibeke Ejlertsen gift.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1321 Socialdemokratiet in total 5885
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 214 Socialdemokratiet in total 7213

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Vi hjælper de unge på vej. Vi skal sikre at de unge der føler sig pressede i deres uddannelser får al den hjælp de skal bruge.
Vi skal sikre at de kommer i gang med en uddannelse
og ikke dropper ud og mister deres muligheder på arbejdsmarkedet.
Vi vil sikre at uddannelse er en udvikling og ikke
en afvikling med stress og sygdom.
Børn
De mange nye borgere skal ha den bedste start i livet.
Sundhedsplejersken skal på hjemmebesøg – ofte!
De forældre der føler sig pressede skal have al den hjælp og støtte de har brug for. Børnene er de kommende generationer og de skal trives.
De ældre
Vi skaber tryghed for de ældre. Nyborg er et godt sted at bo når man er ældre. Tryghed i alderdommen er altafgørende for ældres livskvalitet, og Nyborg Kommune skal være et trygt og sundt sted at blive gammel.
Vi vil sikre de ældre sunde boliger, ordentlig mad og ordentlige fritidsmuligheder. Vi skal udvikle vores tilbud til ældre så de hele tiden er tidssvarende, brugbare og attraktive for de ældre.
Vi skal gøre gode tider bedre – for alle.
“TIL FÆLLES BEDSTE”
Fremtidens Nyborg tættere på dig
Vi vil skabe en kommune hvor alle er tæt på politikerne,
hvor kommunen er til for borgernes skyld. Ingen skal føle sig som et nummer i rækken. Vi vil ha alle med til at skabe fremtidens Nyborg, så vi sammen får det bedste ud af de fremragende muligheder vi har Miljøbevidst til fælles bedste. Nyborg er den eneste kommune hvor 98% af fjernvarmen kommer fra overskudsvarme. Det er et stort skridt på vejen til et bedre klima, men vi skal videre.
Vi skal stræbe efter at blive CO2 – neutrale. Vores mål er en kommune hvor bæredygtighed er en naturlig del af den kommunale drift. Vi skal sikre at alle kommunens bygninger bliver energineutrale.
TIL FÆLLES BEDSTE

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Eleverne i Nyborgs folkeskoler skal have skattebetalt skolemad.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundlæggende synes jeg det er en god ide med skattebetalt skolemad. Vi er imidlertid nødt til at drøfte hvor v så skal finde pengene. hvis i havde haft dem havde vi jo indført ordningen allerede.

2 Børnene i Nyborg Kommunes daginstitutioner skal have økologisk mad, selvom det er dyrere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en på stand at økomad er dyrere. Det har vi erfaring fra i andre offentlige institutioner.

3 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Nyborg Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når det drejer sig om kernevelfærd er Socialdemokratiet ikke tilhænger af udlicitering. Andre opgaver kan give god mening fx snerydning.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jo mere et nationalt og regionalt spørgsmål. jeg synes det er fint at vi har fået lovning på det 3. spor samt at forhold vdr. togfonden fastholdes. Der er brug for at vi råber højere om flere togafgange til/fra Nyborg. Vi er en pendlerby

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det skylder vi de kommende generationer

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brugt rigtig mange penge på idræt i de senere år. og der vil stadig være brug for at renovere og modernisere, men ellers er vi nået langt og der er burg for at rette fokus mod andre dele af fritidslivet for kommunens borgere.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nyborg Slot er jo en del af kulturen, så jeg synes egentlig at vi bruger mange penge på det i forvejen . jeg kunne godt tænke mig at vi begyndte at tænke kunst ind i vores byrum.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selv om vi er nået et stykke vej mener jeg at det stadig vil give god mening at have ekstra fokus på udsatte borgere i forhold til at bringe demi selvforsørgelse.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan jeg ikke genkende. Vi arbejder hårdt på at få vores nye borgere beskæftigelse og dermed selvforsørgelse

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et sådant udsagn er der intet belæg for.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da der ikke er venteliste på området ser jeg ikke umiddelbart at der er et behov for at tilfører flere midler.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det kunne jeg godt tænke mig.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nyborg kommune er underlagt et hav af regler fra staten i forhold til de ledige. Dem følger vi naturligvis. Og det betyder at ingen kan forblive ledige. Jeg tror også på at alle der kan også vil bidrage til og være en del af fællesskabet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en dårlig ide og jeg har ikke mødt en eneste borger der har nævnt det som et tema

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiet ønsker at drøfte borgerbudgettering også i forhold til vores centerbyer og landsbyer. i dag afsætter vi allerede vider til landsbyforskønnelse m.m.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, derfor har vi også haft med i budgettet at der skal afsættes flere midler til SSP-arbejdet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har faktisk allerede en plan for udbygning af cykelstier

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med den lovgivning v har i dag, vil det sjældent blive et spørgsmål til drøftelse

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det synes jeg at vi allerede gør.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville formentlig spare os for udgifter senere hen hvis vi fik sat fokus på tidlig indsats.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er allerede et område der er i vores fokus

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle har ret til en basisydelse i deres alderdom. Det er ok at foretage tilkøb.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Midler til de forskellige indsatsområder må til en hver tid bero på de konkrete behov.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det der skal tiltrække nye virksomheder er rammevilkårene e i orden fx infrastruktur, daginstitutioner og skoler af høj kvalitet samt adgang til kvalificeret arbejdskraft. så hvis der skal bruges penge er det på disse områder det kan gavne at bruge flere penge.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har gennem de seneste år fjernet rigtig mange af de gebyrer som har været pålagt borgerne. Vi kan ikke fjerne flere uden at komme til at remme velfærden.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Nyborg Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

2. viceborgmester Nyborg Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Social- og Familieudvalget Nyborg Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Teknik og Miljøudvalget Nyborg Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

1. viceborgmester Nyborg Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Erhvervs- og Udviklingsudvalget Nyborg Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Formand for Beskæftigelsesudvalget Nyborg Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Formand Ligestillingsudvalget i Nyborg Kommune

Uddannelse

Diplomuddannelse

Erhvervserfaring

2008 - nu

Souschef 3F

2016 - nu

Udviklingskonsulent 3F
A

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Nyborg Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

2. viceborgmester Nyborg Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Social- og Familieudvalget Nyborg Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Teknik og Miljøudvalget Nyborg Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

1. viceborgmester Nyborg Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Erhvervs- og Udviklingsudvalget Nyborg Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Formand for Beskæftigelsesudvalget Nyborg Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Formand Ligestillingsudvalget i Nyborg Kommune

Uddannelse

Diplomuddannelse

Erhvervserfaring

2008 - nu

Souschef 3F

2016 - nu

Udviklingskonsulent 3F

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik