PERSONPROFIL

Vibeke Syppli Enrum

Enhedslisten

Folketingskandidat i Fyns Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Svendborg
Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 28. februar 1948 i Hellerup Gift 5 børn Bor i Svendborg Kommune

Ø

Vibeke Syppli Enrum (EL) har været regionsrådsmedlem siden 2013 i Region Syddanmark, hvor hun er valgt for Enhedslisten. I de politiske udvalg er hun medlem af Ligestillingsudvalget og Psykiatri- og socialudvalget.

Hun er folketingskandidat for Enhedslisten. Hun stillede op til kommunalvalget i 2018 som kandidat til Svendborg Byråd, men blev ikke valgt ind.

Vibeke Syppli Enrum er kandidat i sociologi, og hun arbejder til daglig som lektor på UCL Odense. Privat er Vibeke Syppli Enrum bosiddende i Gudbjerg. Hun er mor til fem voksne børn.

Mærkesager

  • Skattepolitik
  • Beskæftigelse
  • Miljø og klima
  • Flygtninge og indvandrere
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Fordi man gerne vil stemme på en lokal kandidat fra Enhedslisten

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

medicin skal produceres under regulerede forhold så prisen ikke er urimelig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ideen er god, men der skal ressourcer, fysiske rammer og kvalificeret personale med

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

afhænger af hvad dagen bruges til

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

flere ressourcer til de ældre skal ikke ske på bekostning af andre

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan diskuterer niveauet for universelle ydelser og fint give flere penge til de udsatte, men ikke som en omfordeling mellem rig og fattig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på hvad russerne gør / siger

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 59 Enhedslisten in total 3818
KV 2013 Personlige stemmer 61 Enhedslisten in total 4612

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Fordi Enhedslisten er der eneste parti der konsekvent har bekæmpet nedskæringer i det regionale sundhedsvæsen. Vi ønsker et offentligt drevet sygehusvæsen, hvor udliciterede opgaver, som f.eks. ambulancetjenesten, hjemtages til offentligt regi. Vi vil have sundhedstilbudene nærmere på borgerne. Centraliseringen er overdrevet. Og vi ønsker at alle tilbydes offentlig transport til gaven for borgerne og miljøet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Rådhuset i Svendborg bør flyttes væk fra bymidten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Svendborg Kommune skal bruge penge på at gøre flere byggegrunde klar til salg i bydelen Tankefuld.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Svendborg Kommune har været for restriktiv i forhold til at imødekomme investorernes ønsker i forbindelse med byggerier på havnen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har hverken vi eller klimaet godt af.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men ikke til professionel - / eliteidræt

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

God ide - især hvis pengene går til at flere får adgang til / råd til kulturelle oplevelser. Jeg mener også at mange andre former for kunst skal på banen.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kan være på kort sigt, men ikke på længere. Ud over at det private firma skal have et overskud, så får kommunen en række ekstra udgifter ved planlægning og opfølgning på den private aktør.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen en god ide, men ikke på bekostning af andre områder

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sikke noget vrøvl. Måske skulle kommunen bruge penge på en oplysningsindsats overfor andre borgere for den slags udsagn udstiller arbejdsløse som dovne og ansvarsløse.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

God service koster penge

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er sket en massiv serviceforringelse siden 2007 overfor de borgere der bor i yderområderne.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommer helt an på hvordan pengene anvendes

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør laves flere cykelstier, men ikke på bekostning af f.eks. Trafiksikkerhed

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer helt an på hvordan pengene skal bruges og til hvad. Det kunne være fint hvis vi prioriterede at skabe gode kulturmøder, eller satsede på dialog blandt marjoritetsbefolkningen / flertallet på et oplyst grundlag - i stedet for tåbelig symbolpolitik som burkaforbud m.v.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være fint hvis der kom flere penge Til området, men ikke på bekostning af andre områder.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kunne være spændende hvis vi prioriterede at tiltrække ikke profitgivende eller socialøkonomiske virksomheder. Jeg er også være åben over for en form for støtte til virksomheder, der tager et større socialt ansvar, overholder sociale klausuler og tager kædeansvar alvorligt.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2872 Enhedslisten in total 27055
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 4838 Enhedslisten in total 40830

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Fordi Enhedslisten er der eneste parti der konsekvent har bekæmpet nedskæringer i det regionale sundhedsvæsen. Vi ønsker et offentligt drevet sygehusvæsen, hvor udliciterede opgaver, som f.eks. ambulancetjenesten, hjemtages til offentligt regi. Vi vil have sundhedstilbudene nærmere på borgerne. Centraliseringen er overdrevet. Og vi ønsker at alle tilbydes offentlig transport til gaven for borgerne og miljøet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kunne opregne mange tilfælde f.eks. fra vores sygehuse, hvor de ansatte har råbt vagt i gevær over det pres, som de årelange effektiviseringskrav – vi kalder det sparekrav – har lagt på dem. Udviklingen er blevet stadig værre over årene, til stor skade for den pleje og behandling som borgerne får, og et dårligt arbejdsmiljø, som de ansatte må leve med. Sundheds personalet, som yder en kæmpe indsats, er ofte ramt på deres faglighed, når de ikke kan yde det de vurderer er nødvendigt.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi har så mange dårlige erfaringer, at vi må tage det alvorligt og ikke acceptere den ensidige tilgang, der er til udlicitering og privatisering. Udlicitering skaber ekstra bureaukrati, administrative byrder og risiko for konkurs.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

selvfølgelig skal ulovligheder straffes, men Den uafhængige juridiske vurdering af mulighederne i en erstatningssag mod Carl Holst er efter Enhedslistens vurdering helt klar i spyttet. Regionsrådet vurderer vi, vil kun i yderst begrænset omfang have mulighed for at få medhold ved en domstol. Til gengæld kan det koste mange hundredetusind kroner at føre sådan en sag. Derfor mener vi i Enhedslisten, at den juridiske sag skal droppes. Juridisk kan vi ikke vinde. Men politisk kan vi være tilfredse

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

mer' brugerbetaling rammer de svageste borgere og øger uligheden i sundhed. Tværimod skal vi den modsatte vej.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ved betaling øges uligheden, da der er mennesker der ikke har råd til at gå til læge, hvis de skal betale for konsultationen.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke nødvendigvis penge der trækker flere læger til yderområderne, men der skal være plads til familie og efteruddannelse / fagligt miljø og det koster selvfølgelig noget.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej tak, men det er uklart hvad et tættere samarbejde inderbærer betyder, men en privat virksomhed skal skabe profit til ejerkredsen. Samtidigt kan private sygehuse sender deres problemer tilbage til det offentlige. Der er heller ikke de samme krav til private som til offentlig sygehuse.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Supersygehusene var en god ide hvis de blev bygget efter hensigten og blev en del af et mere decentralt sygehusvæsen. Nu ser det ud til at nyt OUH får for lille kapacitet og at der samtidigt bliver for langt for borgerne til sygehusene.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

udlicitering er dårligere og dyrere se ovenfor

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg køber ikke præmissen om, at forbedringer kun kan ske ved begrænsninger på andre områder. Der har være alt for mange centraliseringer i sygehusvæsenet, så mange borgere har fået alt for langt til nærmeste behandlingssted. Derfor skal akut beredskaberne være i top.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men pengene skal ikke tages fra andre forurenings sager eller fra kulturbudgettet, som det blev ved sidste budget

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kollektiv trafik er for dyr og dårlig (kører for sjældent) - især i yderområderne.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

God ide hvis de unge er der.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Staten mangler fornødent overblik og kendskab til lokale forhold. Kommunerne kunne hurtigt få sær interesser i forhold til sygehusvæsenet. Kan fynske kommuner f.eks. se ideen i samarbejdet med det tyske sundhedsvæsen. Det kan man nok i Sønderjylland. Så det regionale niveau er velvalgt. Antallet af regioner kan diskuteres og de skal have ret til skatte opkrævning.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der mangler personale og senge. Og vigtigst psykiatrien skal ikke finansieres via sats puljer og andre midlertidige ordninger. derudover skal patienter og pårørende i højere grad involveres.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

kravet er afskaffet, men desværre er der ikke tilført regionerne flere penge, så det er svært at se, at der kan blive mere kvalitet i arbejdet og mindre stress for de ansatte .

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt at kunne forebygge, men der er også ulemper i form af falske positive resultater m.m. Derudover bliver nogle borgere unødigt bekymrede i ventetiden på svar.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

private forsikringer skaber mere ulighed i sundhed, så nej tak til at nogle kan købe sig til at springe over i køen.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvorfor give dem der i forvejen har ressourcer? hellere støtte op om de små enheder i regionen. Ellers bliver det på de store byers præmisser.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal gives tilladelse til at grave der hvor der er behov for fællesskabet (veje, offentlige byggerier) . Der skal ikke graves for at give private virksomheder mulighed for at sælge dansk grus m.m. til f.eks. Tyskland.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kollektiv transport skal være for alle, uanset hvor man bor. Der kan være alternative løsninger i tyndt befolkede områder, men der skal være mulighed for at komme rundt - uanset om man skal på arbejde eller på tur / besøg.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende model hvor de fleste uddannelses institutioner er selvejenede betyder en uhørt konkurrence mellem institutioner der unødigt dræner ressourcerne. Samtidig med dette er centraliseringen gået over gevind. Der skal flere decentrale tilbud.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Enhedslisten

2017 - nu

Ex-board European Left

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem Enhedslisten Faaborg - Midtfyn

2016 - nu

Hovedbestyrelsen Enhedslisten

2013 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Enhedslisten

Uddannelse

Kandidat Sociologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

1995 - nu

Lektor UCL Odense
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Enhedslisten

2017 - nu

Ex-board European Left

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem Enhedslisten Faaborg - Midtfyn

2016 - nu

Hovedbestyrelsen Enhedslisten

2013 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Enhedslisten

Uddannelse

Kandidat Sociologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

1995 - nu

Lektor UCL Odense

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik