PERSONPROFIL

Victoria Velásquez

Enhedslisten

Valgt i Fyns Storkreds

Bor i Københavns Kommune

Ø

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Skole og uddannelse
  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik
  • Beskæftigelse

Med kandidatens egne ord

Helt grundlæggende vil jeg knokle for vores klima og mod uligheden. De sidste mange år er en lille elite i toppen af samfundet blevet tilgodeset. De har fået skattelettelser og resultatet er en ringere tryghed for os andre. Vores sygehuse, børnehaver og ældrepleje skæres, de offentligt ansatte knokler, pensionsalderen stiger og syge og arbejdsløse bliver behandlet dårligt.

Men jeg tror på, at vi kan ændre det. Det har vi bevist før. Uden at det sker på bekostning af, at vi passer på mennesker på flugt og får omstillet vores samfund til en bæredygtig, grøn fremtid. Det betyder blot, at dem, der har mest skal bidrage det mere.

For imens har vi set, at dem der sendte vores samfund ud i økonomisk krise, ikke har forbedret sig. Det er ikke nok med undskyldninger, når skandalerne stadig vælter ud af skabet. Nu skal det handle om alle os, som ikke kan betale for dyre privathospitaler eller har konti i skattely. Det er på tide, at vi får et Danmark for alle – ikke kun de rigeste!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor har været ramt af nedskæringer de sidste mange år – både under socialdemokratiske og Venstre-regeringer. Velfærden har betalt en enorm del af regningen for krisen. Enhedslisten har konsekvent kæmpet for at stoppe nedskæringerne, og har stemt imod besparelserne også under den tidligere regering. Det er hjerteblod for os at sikre, ikke kun at besparelserne stopper, men også at de ansatte får flere kollegaer, så de får bedre arbejdsforhold og vi alle kan få en tryggere velfærd

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mennesker fra andre EU-lande skal være velkomne til at arbejde i Danmark, men det skal være på danske vilkår. Såkaldt social dumping er nemlig et stort problem. Virksomheder udnytter arbejdskraft fra fattige lande til at underbyde danske løn- og arbejdsvilkår. Det rammer de mennesker, der kommer hertil, og det rammer også alle os andre. Derfor skal vi sætte ind overfor de virksomheder, der udnytter EU-reglerne.

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dagpengesystemet skal sikre tryghed til os alle sammen. Vi kan alle sammen få en fyreseddel en dag. Men det er blevet for svært at genoptjene retten til dagpenge. Det rammer især mennesker, der arbejder i korte og usikre ansættelser eller vikarjob. De skal selvfølgelig have chancen for at genoptjene retten til dagpenge. Samtidig bør aktivering og arbejde i løntilskudsjob, hvor der jo netop udføres et reelt stykke arbejde, også tælle med i genoptjeningen.

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når medicinalindustrien sætter prisen for ny medicin højt, kan det nærmest dræne de offentlige kasser. Det skal ikke betyde, at vi ikke får den bedst mulige behandling. Men der skal være en dokumenteret effekt af ny dyr medicin, som er bedre end de allerede kendte alternativer, før det tages i brug som standardbehandling. Samtidig skal vi udvikle den offentlige forskning og medicinproduktion, så det ikke er de store medicinalfirmaer, der sidder på livsvigtig viden.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere ressourcer og mere tid vil få sundhedsvæsenet til at blive bedre. Ikke mere pres. Sygehusene og de ansatte knokler hver eneste dag for at sikre en tryg og god behandling af patienterne. De bliver ikke dygtigere af at blive presset. Det øger til gengæld risikoen for fejl, og det kan have store menneskelige konsekvenser. I årevis har hospitalerne lidt under nedskæringer. Tiden til patienterne svinder ind, og de ansattes arbejdsmiljø forringes. Det skal stoppes.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I sundhed ser vi virkelig uligheden slå igennem. Selvom vi har et gratis sundhedsvæsen i Danmark, er det helt tydeligt at se, sundheden halter mest hos dem, der ikke har penge og ressourcer. De rigeste råber oftest højest, når der ikke er tid pga. nedskæringer og dem med penge kan gå til et privathospital. Hvis vi indfører brugerbetaling, vil de problemer blive større, ligesom vi risikerer, at nogen vil lade være med at tage til lægen, når de har brug for det, fordi pengene ikke rækker.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er gået konkurrence i at være hårdest mod mennesker med udenlandsk baggrund. Det er dumt og skadeligt for integrationen. Det er selvfølgelig vigtigt, at man får et arbejde, lærer dansk og får danske venner, hvis man kommer hertil som eksempelvis flygtning. Derfor skal vi tilbyde ordentlig undervisning og nogle ligeværdige vilkår. Ikke sende tusindvis af nye danskere ud i fattigdom, rive boliger ned i udsatte boligområder eller give nogen dårligere rettigheder end andre. Det skader os alle.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mennesker der kommer til Danmark kun for at begå kriminalitet skal straffes og udvises. Og det sker også med den nuværende lovgivning. Omvendt skal mennesker, som måske har levet hele deres liv i Danmark, har lovligt ophold, familie og venner, ikke straffes hårdere end alle andre. Derfor er det helt rimeligt, at der også er en grænse for, hvem der kan udvises. Vi skal stå vagt om menneskerettighederne – også for dem, vi ikke kan lide.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke rimeligt, at man som dansk statsborger ikke kan bo og leve i Danmark, hvis man er blevet forelsket i nogen fra et andet land. Vi skal sikre at det selvfølgelig sker ud fra at begge parter ønsker dette, at det ikke sker på et kriminelt grundlag (som sagerne omkring menneskesmugling). Det sikrer de nuværende regler dog ikke, men rammer istedet helt almindelige menneskers mulighed for at leve sammen med den, de elsker, og det splitter familier.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uligheden er steget i Danmark. De rigeste er blevet rigere, og de fattigste er blevet fattigere. Det er et resultat af politiske beslutninger, hvor der er givet skattelettelser til toppen, og der omvendt er skåret ned på den velfærd, som vi alle sammen er afhængige af – kontanthjælpen, sygehuse, skoler, ældrepleje og børnehaver. Det betyder mindre tryghed til det store flertal og stor rigdom på hænderne af nogle ganske få personer. Det er ikke retfærdigt, og det er skidt for vores fællesskab.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet har sammen med en række andre reformer sendt tusindvis af voksne og børn ud i fattigdom, mens det er meget usikkert om der overhovedet er kommet flere i arbejde af den grund. Det har enorme konsekvenser for børn at vokse op i fattigdom. Samtidig kan størstedelen af de ramte ikke arbejde, selv når de gerne vil, pga. sygdom eller handicap. Kontanthjælpsloftet skal afskaffes, og vi skal sikre, at man ikke skal leve i fattigdom, hvis man bliver syg eller mister sit arbejde.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en myte, at det ikke kan betale sig at arbejde. Mennesker på kontanthjælp har for de flestes vedkommende også andre problemer, eksempelvis en sygdom eller et handicap. De mennesker skal støttes, og dem, der kan arbejde, skal hjælpes til at finde et sted, der kræver lidt mindre, så de også kan få lov at bidrage. Kontanthjælpsloft og lignende reformer sender kun flere ud i fattigdom, og det hjælper ingen. Det rammer især de tusindvis af børn, som får en dårligere start på livet.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være plads til børn med særlige behov i folkeskolen, og det er godt, at man arbejder målrettet med det. Men det skal ikke kun ske, fordi der er penge at spare på det. Der skal selvfølgelig også være den nødvendige ekstra støtte og hjælp til både det enkelte barn med særlige behov og klassens som helhed. Nogle steder betyder det en ekstra lærer. Og så skal der være mulighed for, at børn med særlige behov bliver i specialklasser, når det er bedst for dem.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnene bliver for trætte, og der er ikke tid til fritidsaktiviteter og sjov, når man også skal lave lektier. Det presser børnene, og der har været eksempler på stress selv blandt 4. klasses elever. Børn skal selvfølgelig lære i skolen, men de skal først og fremmest trives i hverdagen. Enhedslisten stemte som det eneste parti mod skolereformen. Netop fordi skoledagen blev alt for lang og fordi planlægning af dagen bedst klares på den enkelte skole – ikke på Christiansborg.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være sjovt at være barn, og det skal være sjovt at gå i skole og lære. Men karakterræs og nationale test presse børn og unge unødigt, og stress er blevet en alt for almindelig del af hverdagen for mange børn og unge. Det skal være op til den enkelte skole og lærernes faglige vurdering, om børnene kan blive dygtigere af en test. Derfor skal de nationale tests afskaffes, og karaktererne skal begrænses til et minimum.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Omsorgen for ældre medborgere er ikke længere i orden. Mange ældre kommer sjældent i bad eller kommer aldrig ud at gå. Der skal ansættes mange flere i ældreplejen, og de ansatte skal have bedre forhold. Men det er ikke i modsætning til at sikre ordentlige forhold på sygehuse, i børnehaver og på skoler. De rigeste i vores samfund er kun blevet rigere de sidste årtier, og skattelettelser har primært gavnet dem, der i forvejen har mest. Hvis vi fordeler udgifterne fair, er der råd til velfærd.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man indfører brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet, vil der være nødvendig pleje og omsorg, som de fattigste ældre vil være afskåret fra. Det er ikke rimeligt, at det er størrelsen af din pengepung, der skal afgøre, om du får den ordentlig behandling. Når du har knoklet et langt liv og betalt til fællesskabet, skal du selvfølgelig også have den hjælp du har brug for – uanset om du har tilbragt livet som murersvend eller bankdirektør.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pensionsalderen stiger og stiger. Det rammer især dem med de hårdeste job og de korteste uddannelser. Samtidig får alt for mange ældre ikke den omsorg og hjælp, de har brug for. Men det kan lade sig gøre at sikre en værdig alderdom, hvor vi alle kan gå fra, før vi er nedslidte, så vi har tid og overskud til at løfte på børnebørnene eller gå i haven. Samtidig med, at vi har en ordentlig ældrepleje for dem, der har brug for det. Men det kræver, at dem, der har mest betaler mere til fællesskabet.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke være størrelsen af din pengepung – om du har råd til et dyrt hus i Gentofte eller bor til leje – der afgør dine muligheder i livet. Udligningsordningen flytter penge fra kommuner med mange rige beboere til dem, der har mange uden arbejde eller med lav indtægt. Det er nødvendigt, hvis der ikke skal være meget større ulighed og dårligere skolegang, færre pædagoger i børnehaverne og dårligere ældrepleje til borgerne i de kommuner, der ikke har mange rige borgere. Det er kun fair.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At fjerne topskatten er en enorm skattesænkning for de rigeste. Det er der ingen grund til. Der er blevet givet skattelettelser for milliarder de seneste årtier, og aktionærerne for de store virksomheder får rekordudbetalinger igen og igen. Det er penge, der kunne have været gået til velfærd, et mere trygt dagpengesygdom, en mere fair pensionsalder og meget andet. En afskaffelse af topskatten vil kun giver mere til dem, der i forvejen har meget og vil samtidig øge uligheden endnu mere.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten har i mange, mange år ønsket at fjerne momsen på sunde, økologiske fødevarer. Så mennesker uden så mange penge også har en reel chance for at vælge sund og økologisk mad. Det skal ikke kun være forbeholdt dem med mange penge. Vi vil også meget gerne overveje et mere differentieret momssystem, hvis formålet er at sikre mere lige adgang til den sunde mad.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De danske virksomheder har fået skatte- og afgiftslettelser for mange milliarder de seneste år. Samtidig udbetales der år efter år rekordstore gevinster til aktionærerne, og Danmark er at finde blandt toppen af lande, hvor det er godt at starte virksomhed. Samtidig drager virksomhederne også nytte af et stærkt velfærdssamfund, og sparer penge, når de får arbejdskraft uddannet på det offentliges regning eller kører gratis på de offentlige veje. Men vi kan gøre mere for de små virksomheder.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærdssystemet er ikke kun godt rent menneskeligt. Det er også smart økonomisk. En stærk offentlig sektor, en høj lighed og velfærdssamfundets sikkerhedsnet skaber gode forudsætninger for en stærk økonomi med lav arbejdsløshed. Det er ikke tilfældigt at de skandinaviske velfærdssamfund er blandt verdens rigeste. Men de seneste år har nedskæringer betydet, at den offentlige sektor svinder ind i forhold til den private sektor. Det er skidt for den økonomiske stabilitet og tryghed.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Almindelige lønmodtagere har ikke for høj løn. Tværtimod er mere og mere af den velstand, der er skabt de seneste år, havnet hos de rigeste. Mens direktørernes lønninger er vokset markant, har almindelige mennesker lønninger næsten stået stille. Det er urimeligt, og det er skadeligt for vores mulighed for at klare os igennem kommende økonomiske kriser. Ressourcerne i vores samfund skal fordeles mere ligeligt og der skal investeres mere i velfærd og grøn omstilling.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have adgang til velfærdsgoderne. Uanset om det er børnecheck, hospitaler, ældreplejen eller skoler. Dem der har mange penge, betaler til gengæld mere i skat. Det er selve grundideen bag det danske, universielle velfærdssamfund. Vi bidrager efter evne, og så ved vi også, at der er en hjælpende hånd, når vi har brug for det. Men vi skal gøre mere for udsatte børnefamilier, og det er der råd til, hvis vi dropper nogle af de mange skattelettelser til de rigeste.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten støtter de nuværende aldersgrænser. Desværre brydes aldersgrænserne i stor stil, og derfor ønsker vi bedre kontrol af at butikkerne overholder loven og skrappere sanktioner.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnefattigdom er et stigende problem pga. lave ydelser til forældre uden arbejde. Det rammer børnene langt ind i voksenlivet, og det betyder, at børn ikke er med i fællesskabet til fritidsaktiviteter og børnefødselsdage. De familier skal hjælpes. Men det handler ikke kun om penge. Også om tid. Mange børnefamilier lever i en presset hverdag. Derfor skal vi sikre bedre dagtilbud med flere pædagoger til børnene, og vi skal lave forsøg med 30 timers arbejdsuge, så vi får mere tid til hinanden.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal på ingen måde acceptere Ruslands indblanding i demokratiske valghandlinger i andre lande, undertrykkelse af egen befolkning eller medvirken til bombninger i Syrien. Vi skal bruge flere økonomiske og politiske sanktioner. Men det er en fejl at tro, at flere våben på grænsen mod Rusland giver fred. Oprustning vil kun øge risikoen for konflikt. Derfor bør Danmark indlede forhandlinger om en nedrustningsaftale mellem landene omkring Østersøen fremfor at bruge flere penge på militær.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udviklingsbistand der opbygger og stabiliserer lokalsamfund, og giver familier indtægter og fremtidsmuligheder, er de bedste våben i kampen mod krig og flygtningestrømme. Men den nuværende regering og Dansk Folkeparti har skåret ned og kanaliseret den danske udviklingsbistand over til danske virksomheder, som lige nu er blandt de største modtagere af bistandsmidler. Derfor skal vi skrue op for udviklingsbistanden og samtidig øremærke hver en krone til bekæmpelse af ulighed og fattigdom.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Internationalt samarbejde er vigtigt, også når det kommer til at sikre tryghed og sikkerhed i verden omkring os. Det gør vi bedst muligt ved at bidrage mere til FN’s fredsbevarende styrker og ved bruge Danmarks internationale anerkendelse og diplomatiske forbindelser til at arbejde for nedrustning. En afskaffelse af forsvarsforbeholdet vil betyde dansk deltagelse i en EU-hær og flere penge på våben. Det er dumt at bruge pengene på og det gør ikke spændingerne i verden mindre. Tværtimod.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kommer ikke mindre kriminalitet ved bare hovedløst at sætte straffene i vejret. Hvis vi skal undgå nye og flere ofre for kriminalitet, skal vi sørge for, at der er langt færre, der kommer ind i en kriminel løbebane. Derfor skal straffen have fokus på uddannelse, arbejde og et liv uden kriminalitet. Men når det kommer til omfattende økonomisk kriminalitet som skatteunddragelse og hvidvask, står straffen slet ikke mål med, hvor mange milliarder der er på spil, og her skal straffen sættes op.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vold skal selvfølgelig straffes. Men straffene for vold og lignende er blevet skærpet igen og igen de seneste år, og der er ingen dokumentation for, at det har en afskrækkende effekt. I stedet skal vi sætte ind overfor årsagerne til vold. Eksempelvis rammes tusindvis af kvinder og mænd af vold i hjemmet, men der er stadig mangel på krisecenterpladser, og det er alt for svært at få hjælp til at holde op med at slå. Hvis vi ændrer på det, kan vi komme volden til livs.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke straffes. Børn skal opdrages til at blive ansvarlige voksne mennesker. En lavere kriminel lavalder vil betyde, at børn der stjæler slik hos købmanden, laver graffiti hos naboen eller andre småforbrydelser får en plettet straffeattest og en tur igennem et hårdt straffesystem. Det risikerer kun at gøre deres chancer i livet dårligere. Også udsatte børn, der begår alvorlig kriminalitet skal hjælpes til et liv uden kriminalitet med en stærk social indsats og positive forbilleder.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dem der sviner mest, skal betale mest. Sådan tænker de fleste formentlig. Men afgifterne for nogle af de mest energitunge virksomheder er blevet sat ned under den nuværende regering. Det er ikke fair, og det er samtidig tosset, når vi ved, hvor vigtigt det er for klimaet, at reducerer vores CO2-udslip drastisk i de kommende år.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal genbruge meget mere af hensyn til klimaet, men det kan også være en rigtig vigtig måde at sikre bedre muligheder for mennesker uden mange penge. Enhedslisten vil for eksempel oprette genbrugsbutikker drevet som socialøkonomiske virksomheder, hvor elektronik og andre ting kan repareres og genbruges. Det kan skabe arbejdspladser til nogle af dem, der har svært ved at klare sig på et presset arbejdsmarked og også gøre det muligt at spare penge og tage hensyn til klimaet.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At sikre klimaet og en bæredygtig udvikling er en af de største opgaver i vores generation. Og transportsektoren er et område, der er helt nødvendigt at vende, hvis vi skal begynde at udlede mindre CO2. I Enhedslisten vil vi helt fjerne afgifterne på el-biler og samtidig indføre et totalforbud mod salg af nye benzin- og dieselbiler i 2025, så det kan lade sig gøre for almindelige mennesker at skifte bilen samtidig med, at bilproducenterne kan omstille deres produktion.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for meget mere ordnede forhold omkring asylansøgere og flygtninge. Men vi løser ikke problemerne ved at oprette lejre i andre lande. FN’s kvoteflygtningesystem er den bedste mulighed for at sikre, at flygtninge ikke skal på en farlig tur over Middelhavet, men at asyl tildeles i nærområderne. Nye lejre i andre lande vil koste mange penge, det er meget lidt sandsynligt, at det kan lade sig gøre, og hvis det endelig kunne ske, ville det indebære en høj risiko for umenneskelige forhold.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for grænsekontrol til at stoppe menneskesmuglere og andre organiseret kriminelle, som udnytter de åbne grænser. Men det skal gøres klogt, så vi ikke spilder ressourcerne og gør det nemt for de kriminelle. Den nuværende grænsekontrol er spild af politiets tid. Faste kontroller på enkelte grænseovergange kan man køre udenom, og samtidig mangler politiet tid til at rykke ud, når borgere har brug for hjælp. I stedet skal politiet foretage grænsekontrol, uanmeldt og når der er et behov.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Internationalt samarbejde er dybt nødvendigt, hvis vi skal bekæmpe klimaforandringer, hjælpe flygtninge og undgå grænseoverskridende kriminalitet. Men EU’s forhindrer os i at gå foran, når vi fx vil forbyde skadelig kemi i legetøj eller slå hårdt ned på virksomheder, som udnytter underbetalt arbejdskraft fra andre lande til at trykke danske løn- og arbejdsvilkår. Sådan nogle ting skal de enkelte lande selvfølgelig selv kunne bestemme.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor er overordnet set utrolig effektiv. Sundhedssystemet er eksempelvis blevet reduceret med 2 % år efter år, mens der hele tiden er kommet flere patienter til. Det vidner om nogle offentligt ansatte, der knokler hårdt. Men der er også bureaukratiske regler, afkrydsningsskemaer og dokumentationskrav, som tager tid fra dét, der er vigtigt: tiden med børnene, de ældre eller patienterne. Det skal vi rydde op i.

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bureaukrati tager de ansattes tid fra det, der er vigtigt. Sygeplejersker, læger, socialrådgivere og lærere bruger alt for meget tid på elevplaner, tests og andet administration. Hvis vi giver mere tillid til de ansatte, har de mere tid til det vigtige. Det betyder ikke, at man bare kan spare – årevis med nedskæringer betyder, at der er brug for flere hænder, så vi skal sørge for ordentlig velfærd. Administrative medarbejdere er der også brug for. Ofte skæres de på bekostning af restssikkerhed.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når private udbydere skal trække profit ud af deres virksomhed, tager de penge, som kunne have gået til velfærd og service. Det siger sig selv, at der er flere ressourcer til rengøring, ældrepleje eller andre ting, hvis ikke aktionærerne også skal have et overskud. Vi har desværre set alt for mange eksempler på virksomheder, der overtager velfærdsopgaver og eksempelvis leverer en dårlig ældrepleje, eller som går konkurs og efterlader de ældre uden hjælp og en stor regning til kommunen.

43 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den blå regering og Dansk Folkeparti har besluttet sig for at bruge 100 mia. kr. næsten udelukkende på motorvejsasfalt. Det er den forkerte vej at gå. Samtidsigt er de planer med motorvejsforbindelsen udtryk for, at vi har en regering, som ensidigt satser på bilismen. De dømmer samtidig toget ude, og det ligger jo i tråd med, hvad de har sagt tidligere, men det har man trods alt ikke gjort ved tidligere forbindelser. I Enhedslisten vil vi på et bæredygtigt og attraktivt alternativ til bilkøen.

44 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være muligt for flere at droppe bilen og i stedet vælge den kollektive transport. Det gælder hele landet, ikke kun, men også i Odense. Derfor ønsker vi en 30%-reduktion på billetpriserne over hele landet. Det er naturligt, at ligesom staten betaler for udbygningen af motorveje og broer, så bør den også hjælpe med at udbygge en god infrastruktur til den kollektive trafik. Flere letbaner i de større byer, flere busser i hele landet og en styrkelse af den regionale trafik.

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiet skal være der, når vi har brug for dem. Det er sørgeligt, at Danmark er det land i Europa, hvor færrest indbrud bliver opklaret. Indbrud er en rigtig uhyggelig oplevelse for de mennesker, der har været udsat for det, og selvfølgelig skal de mærke, at politiet er der og gør en indsats for at de, der har begået kriminalitet, får deres straf. Men sådan er det ikke i Danmark. Selv om antallet af indbrud er faldet kraftigt, er der stadigt færre opklaringer af indbrud.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Enhedslisten

Tillidsposter

2016 - nu

Domsmand Københavns Byret

2015 - nu

Folketingskandidat, Fyns Storkreds Enhedslisten

2014 - nu

Medlem Fagligt Landsudvalg og sekretariatet, Enhedslisten

2010 - nu

Talsperson, aktivist m.m. FremtidsFighters, Unge ta’r Ansvar, Tilflugt i Kirken, Stop Castor, Næstehjælperne, Forum for Ungdommens Arbejdsliv m.fl.

2007 - nu

Ledelsesmedlem, kasserer, kontaktperson, kampagne-, aktivitets- og uddannelsesansvarlig m.m. SUF

2015 - 2016

Landsudvalgsmedlem HK Ungdom

2014 - 2016

Medlem og næstformand Studienævnet for Arbejdslivsstudier og Institut for mennesker og teknologi, Roskilde Universitet

2013 - 2014

Kandidat til EU-Parlamentet Folkebevægelsen mod EU

2009 - 2011

Formand m.m. HK Ungdom Hovedstaden

2008 - 2011

Elevrådsformand, skolebestyrelsesrepræsentant, DGS-regionssekretær m.m. Avedøre Gymnasium

2001 - 2008

Patruljeleder, søspejder m.m. Det Danske Spejderkorps

Uddannelse

2012 - 2017

Cand.soc Arbejdslivsstudier og socialvidenskab, Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

2017 - 2018

Organiserings- og udviklingskonsulent HK Danmark

2016 - 2017

Ungdomsorganiser, HK Service Hovedstaden HK Danmark

2016 - 2016

Studenterunderviser og -studievejleder Roskilde Universitet

2014 - 2016

Ungdoms- og kampagnekonsulent PROSA - Forbundet af It-professionelle

2011 - 2014

Elevrådskonsulent Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Enhedslisten

Tillidsposter

2016 - nu

Domsmand Københavns Byret

2015 - nu

Folketingskandidat, Fyns Storkreds Enhedslisten

2014 - nu

Medlem Fagligt Landsudvalg og sekretariatet, Enhedslisten

2010 - nu

Talsperson, aktivist m.m. FremtidsFighters, Unge ta’r Ansvar, Tilflugt i Kirken, Stop Castor, Næstehjælperne, Forum for Ungdommens Arbejdsliv m.fl.

2007 - nu

Ledelsesmedlem, kasserer, kontaktperson, kampagne-, aktivitets- og uddannelsesansvarlig m.m. SUF

2015 - 2016

Landsudvalgsmedlem HK Ungdom

2014 - 2016

Medlem og næstformand Studienævnet for Arbejdslivsstudier og Institut for mennesker og teknologi, Roskilde Universitet

2013 - 2014

Kandidat til EU-Parlamentet Folkebevægelsen mod EU

2009 - 2011

Formand m.m. HK Ungdom Hovedstaden

2008 - 2011

Elevrådsformand, skolebestyrelsesrepræsentant, DGS-regionssekretær m.m. Avedøre Gymnasium

2001 - 2008

Patruljeleder, søspejder m.m. Det Danske Spejderkorps

Uddannelse

2012 - 2017

Cand.soc Arbejdslivsstudier og socialvidenskab, Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

2017 - 2018

Organiserings- og udviklingskonsulent HK Danmark

2016 - 2017

Ungdomsorganiser, HK Service Hovedstaden HK Danmark

2016 - 2016

Studenterunderviser og -studievejleder Roskilde Universitet

2014 - 2016

Ungdoms- og kampagnekonsulent PROSA - Forbundet af It-professionelle

2011 - 2014

Elevrådskonsulent Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik