I det fynske folks tjeneste

11 personer har brugt whistleblower-ordning

Region Syddanmarks whistleblower-ordning har på tre måneder fået 11 henvendelser. Seks af henvendelserne har ført til undersøgelse af sagen.

Det er Revisionsfirmaet Deloitte, der driver whistleblower-ordningen for regionen. Firmaet har netop afleveret en status for, hvor mange henvendelser, der er kommet fra ordningens start 30. marts til 1. juli i år.

Der er kommet i alt 11 henvendelser. Seks henvendelser har ført til, at regionen har undersøgt sagen nærmere, mens fem sager falder uden for ordningen og de håndteres derfor i et andet regi.

- Vi havde fra starten forventet, at der ville være en del opmærksomhed omkring ordningen, men når fem ud af 11 falder uden for ordningen, tyder det måske på, at vi har brug for at kommunikere tydeligere, hvad formålet med ordningen er. Nemlig at kaste lys på besvigelser og uregelmæssigheder, der ikke kan behandles indenfor de systemer, vi allerede har, siger regionsrådsformand Stephanie Lose, Venstre.

De 11 henvendelser er kommet ind via en særlig krypteret hjemmeside. Blandt henvendelserne er en klage over taxiafmærkning ved sygehuse, men den ligger uden for ordningen. Andre henvendelser handler om mistanke om tyveri på en sygehusafdeling og mistanke om medarbejders brud på ferieloven. I begge tilfælde blev mistanken afkræftet.

En henvendelse har ført til, at regionen har strammet op på registreringen i personaledatabasen så alle bærer korrekt navneskilt og titel.