I det fynske folks tjeneste

160 job nedlægges på SDU

Som konsekvens af regeringens finanslov skal Syddansk Universitet spare 149 millioner kroner i 2019. Det betyder at 160 fuldtidsansatte skæres væk.

06:59

Syddansk Universitet skal spare 149 millioner kroner i 2019. Det betyder, at 160 fuldtidsansatte skal skæres væk.

04:34

SDU's rektor Henrik Dam fortæller om de store besparelser.

1 af 2

Syddansk Universitet skal i forlængelse af finanslovens krav om besparelser på to procent om året i de næste fire år spare i alt 149 millioner kroner.

Det resulterer i lukning af uddannelser og forskningsområder, ligesom 160 fuldtidsstillinger skal skæres væk.

En del af nedskæringerne kan ske ved naturlig afgang og frivillig fratrædelse, ligesom ikke alle ledige stillinger vil blive genbesat.

Men fyringer kan ikke undgås, siger rektor Henrik Dam.

- Det er ulykkeligt, at vi i de kommende år skal sige farvel til dygtige medarbejdere, siger Henrik Dam.

To tredjedele af de 160 stillinger, der skal nedlægges, skal findes i Odense. Resten på SDUs campusser i København, Slagelse, Kolding, Esbjerg og Sønderborg.

Universitetets medarbejdere blev onsdag orienteret om spareplanens overordnede linjer.

Fravælger grønthøsteren

Udover nedlæggelse af stillinger vil enkelte forskningsområder og uddannelser blive nedlagt de kommende år.

På andre områder vil der ske sammenlægninger og nedskæringer.

Hvilke det bliver, kan først meldes ud når de pågældende er blevet orienteret inden udgangen af april.

Universitetet udskyder også planlagte ombygninger, effektiviserer sagsgange og optimerer blandt andet bygningsdrift for sammenlagt 58 millioner kroner.

Derudover vil universitetet søge at afbøde nogle besparelser ved at skabe nye indtægter.

- Vi vil hellere vælge nogle forskningsområder og uddannelser helt fra end køre rundt med grønthøsteren og skære lidt alle steder, siger rektor Henrik Dam og tilføjer:

- Når det er sagt, er det trist, at vi skal skille os af med hele forskningsområder og uddannelser.

Bevarer decentral struktur

SDU kunne spare 90 millioner kroner om året ved at samle alle aktiviteter et sted, men bestyrelsen har besluttet fortsat at være til stede i alle campusbyer af hensyn til de lokale samfund og politikernes ønske om, at der er uddannelser i hele landet.

Det stiller dog krav om, at økonomien på de mindre campusser bliver forbedret.

Der skal både ses på indtægter og udgifter, og det vil ske de kommende tre år i samarbejde med hele SDU og de lokale samfund.

Besparelserne er et resultat af regeringens besparelser på otte procent på landets uddannelsesinstitutioner fra 2016 - 2019.

Hertil kommer den såkaldte dimensionering af uddannelser, som har skåret mange studiepladser væk.

Medvirkend er også en reduktion af bevillinger til de statslige forskningsfonde.