4.500 sygehusansatte kan forvente lønforhøjelse

70 millioner kroner om året skal være med til at gøre lønnen bedre for de ansatte på Region Syddanmarks sygehuse. Det er dog langtfra alle, der får gavn af pengene.

Der kan være godt nyt forude, hvis du arbejder på et af sygehusene i Region Syddanmark og drømmer om en lønforhøjelse.

Mandag besluttede regionsrådet nemlig at arbejde videre med den såkaldte januarpakke, der blandt andet giver 70 millioner kroner om året til at sikre en varig forhøjelse af lønnen for særligt belastede områder. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Lønforhøjelsen skal styrke rekrutteringen, gøre det mere attraktivt at beholde sit arbejde og give et bedre arbejdsmiljø på sygehusene.

Omfatter 4.500 ansatte

Det bliver dog ikke alle ansatte på sygehusene, der får glæde af de mange millioner.

- Vi kan ikke med lokal løndannelse tilgodese alle medarbejdere og områder. Men med pakken forsøger vi at hjælpe der, hvor de største udfordringer er. Og det er typisk områder med aften-, nat- og weekendarbejde, og hvor mange akutte patienter sætter meget snævre rammer for at tilpasse driften, når bemandingen er udfordret, siger Stephanie Lose (V), der er regionsrådsformand.

Omkring 4.500 af regionens ansatte forventes at kunne se frem til en højere løn gennem januarpakken. Det er grupper som for eksempel sygeplejersker, sosu-personale, terapeuter og jordemødre, som arbejder inden for de akutte områder.

Det er dog ikke kun de sygehusansatte, der får gavn af de mange millioner. Tre ekstra sygehustransporter skal indsættes de næste to år, for at aflaste ambulancekørslen.

Kun et supplement

Regionsrådet er klar over, at der stadig er mange medarbejdere, der ikke kommer til at være omfattet af lønforhøjelsen. Derfor skal januarpakken blot ses som et supplement til overenskomstforhandlingerne.

- Vi ved, at personalesituationen er historisk svær, og derfor vil vi gerne tage politisk ejerskab til en samlet indsats og et langt sejt træk som supplement til de gode initiativer, der allerede er sat i gang lokalt på de enkelte sygehuse, siger 2. næstformand i regionsrådet, Morten Weiss-Pedersen (K), i pressemeddelelsen.

SF og Enhedslisten stemte som de eneste imod forslaget, da de mener, at alle lokale faglige organisationer bør inddrages i beslutningen om, hvem der får gavn af lønforhøjelserne.

Beslutningen om at afsætte penge til lønforhøjelser betyder, at Region Syddanmark nu skal i gang med at forhandle konkrete aftaler med de relevante faglige organisationer. Forhandlingsarbejdet forventes afsluttet i løbet af et par måneder, så de nye aftaler kan træde i kraft allerede fra den 1. april i år.