I det fynske folks tjeneste

47 sager anket: Patienter betaler millioner tilbage i erstatning

Region Syddanmark har på lidt over to år sparet 13 millioner ved at anke sager, hvor regionens patienter ellers har fået tildelt erstatning på grund af forkert behandling.

00:27

Video: TV 2/FYN

Det viser en opgørelse fra regionen selv.  

I slutningen af 2014 besluttede Regionsrådet, at regionen skulle begynde at anke afgørelser, som ellers havde givet patienter ret til erstatning. En beslutning som gav kritik fra blandt andet patientforeningen.

De mente, at patienter, der i forvejen havde det svært, nu både skulle vente længere tid på en afgørelse og samtidig have større omkostninger til at føre sagen. 

Du kan læse mere om patienterstatning her. 

I alt har regionen anket 47 sager og fået medhold i 22. Det har givet en besparelse på knap 13 millioner kroner eller helt nøjagtigt: 12.956.806,77 kroner.  

Du kan se oversigten her fra Region Syddanmark.

Ankenævnet for Patienterstatningen behandler årligt cirka 700 sager vedrørende Region Syddanmark. Dermed er langt hovedparten af ankesagerne stadig rejst af patienterne selv. 

Status på ankesagerne er på Sundhedsudvalgets dagsorden tirsdag eftermiddag.  

Udpluk fra dagsordenens sagsfremstilling

  • I henhold til de af Regionsrådets vedtagne principper for anke af patienterstatningsafgørelser, reagerer regionen på Patienterstatningens afgørelser såfremt regionen enten lægeligt eller juridisk vurderer, at afgørelsen med overvejende sandsynlighed er forkert.  
     
  • Det kan for eksempel være fordi det er regionens vurdering, at det er patientens grundlidelse, og altså ikke behandlingen, der har påført patienten den pågældende skade/lidelse, eller for eksempel fordi Patienterstatningen underkender en behandlingsmetode, som regionen vurderer er den lægeligt optimale i det konkrete behandlingsforløb.
     
  • Ved at anke de nøje, udvalgte afgørelser, er regionen med til at kvalitetssikre, at sådanne udvalgte afgørelser prøves ved Ankenævnet for Patienterstatningen.