I det fynske folks tjeneste

50 millioner til værnemidler: Nyt forsyningslager på vej til OUH

Torsdag skal Region Syddanmark beslutte, om der bygges et centralt lager på Nyt OUH med værnemidler til hele regionen i tilfælde af et nye epidemi-krise.

Region Syddanmark har planer om at etablere et regionalt varelager til 50 millioner kroner.

Kommer der en bølge to af corona?

Spørgsmålet har været til heftig diskussion mellem læger, politikere, professorer og den almene befolkning. Svaret er stadig ukendt, men nu vil Region Syddanmark være klar til endnu en omgang eller en helt ny epidemi.

Læs også Klar i juni: Ny robot kan pode patienter

Derfor fremrykkes planerne om at etablere et regionalt varelager til 50 millioner kroner på Nyt OUH, hvor der skal være plads til værnemidler til hele regionen.

Torsdag skal Region Syddanmark beslutte, om der skal etableres ekstra forsyningslager.

Større lagerbehov

Under corona-krisen har det været nødvendigt for regionen at tilkøbe ekstern lagerkapacitet for at have plads nok og sikkert kunne opbevare desinfektions- og værnemidler.

Coronasituationen har betydet et betydeligt større lagerbehov og et større behov for at koordinere vareforsyningen på tværs af regionens sygehuse.

Læs også Håbefulde stik: Kan gammel vaccine forebygge alvorlig sygdom med Covid-19?

Projektet skal gennemføres etapevis, og ifølge sagsfremstillingen skal anlægningen påbegyndes allerede i andet kvartal 2020.

Oprindeligt skulle centrallageret stå færdigt i 2025. Hvornår det står færdigt efter fremrykningen vides endnu ikke, men etape to forventes at blive gennemført i forlængelse af etape et.

Centrallageret skal opføres ved Nyt OUH, fordi regionen allerede råder over grunden, og der er tilstrækkelig plads. Placeringen tæt på motorvejen giver mulighed for en god forbindelse til regionens øvrige sygehuse.

Indstilling

At Idéoplæg for etablering af regionalt lager på Nyt OUH godkendes.

 

At der meddeles anlægsbevilling på 50,0 mio. kr. (indeks 146,8) til etablering af regionalt lager.

 

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb til formålet på 37,5 mio. kr. i 2020, finansieret af de likvide midler, og 12,5 mio. kr. i 2021 af prioriteringspuljen, anlæg.

 

At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.