I det fynske folks tjeneste

Anæstesisygeplejersker skal supplere ambulancereddere

Region Syddanmark vil etablere nye transporter regionens hospitaler imellem og bemande dem med anæstesisygeplejersker i stedet for ambulancereddere.

På mandag skal det præhospitale udvalg i Region Syddanmark drøfte et nyt tiltag, der skal supplere det nuværende antal ambulancer med et antal sygeplejerskebemandede beredskaber, der skal tage en del af de behandlingskrævende transporter fra et af regionens sygehuse til et andet.

Det fortæller Mads Haugaard, der er konstitueret direktør for sundhedsområdet i Region Syddanmark, onsdag til TV 2/FYN.

- Vi har lagt op til politisk, at vi på mandag til udvalgsmødet skal diskutere mulighederne for, sammen med vores operatører (Responce og BIOS, red.) at etablere en ny form for interhospitale transporter, siger Mads Haugaard, der pointerer, at de nye interhospitale transporter ikke skal erstatte de nuværende, men supplere dem.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at vi ikke har planer om at erstatte ambulancereddere med sygeplejersker nogen steder. Det her er et supplement til det nuværende beredskab, siger Mads Haugaard.

Hvert år er der omkring 11.000 transporter mellem hospitalerne i Region Syddanmark, hvilket svarer til godt 10 procent af det samlede antal ambulancekørsler i regionen. 

Dermed fylder disse transporter ganske meget i det samlede antal kørsler for de to syddanske ambulancefirmaer, Responce der kører i Trekantsområdet, og BIOS, der kører i resten af regionen.

Mads Haugaard lægger vægt på, at patienten får en bedre uddannet behandler, der så i stedet får mulighed for at løse andre opgaver. 

- Ved at erstatte behandleren med en anæstesisygeplejerske opkvalificerer vi behandlingen i bårerummet, og samtidig giver det mulighed for at frigive reddere til opgaver, hvor deres kompetencer er påkrævet, siger Mads Haugaard.

Med forslaget vil regionen dermed også forsøge at imødegå den reddermangel, som især BIOS har været presset af siden opstarten i september 2015. 

Ifølge beredskabsinfo.dk er det en ændring af sundhedsloven, der giver regionen mulighed for at supplere de eksisterende beredskaber med sygeplejersker på de ekstra ambulancer. 

I den nye lovtekst står der, at "når en ambulance anvendes til overførsel af en patient fra et hospital til et andet, kan én af de personer som (…) bemander ambulancen, erstattes af en læge eller en anæstesisygeplejerske".

Den mulighed vil Region Syddanmark udnytte ved at indsætte en eller flere sygeplejerskebemandede ambulancer, formentlig i tilknytning til  akutsygehusene i Odense, Svendborg, Kolding, Aabenraa og Esbjerg, hvorfra eller til størstedelen af de interhospitale transporter sker.

- Vi håber, at det kan være med skabe endnu mere robuste beredskaber, så vi kan få de i forvejen fine responstider endnu længere ned, siger Mads Haugaard.