Bilagsrod på de syddanske sygehuse

Der er sjusk i bilagene på sygehusene i Region Syddanmark - når det drejer sig om den såkaldte indtægtsdækkede virksomhed. Det fastslår en rapport.

Hvert år tjener medarbejdere på Region Syddanmarks fem sygehuse omkring 30 millioner kroner til sygehusene ved at afprøve medicin, undervise og stå for kursusvirksomhed – såkaldt indtægtsdækket virksomhed.

Og efter kritik har regionen nu udarbejdet en rapport, der bygger på omfattende bilagskontrol af den indtægtsdækkede virksomhed - en gennemgang af bilag i perioden fra 2012 til 2014.

Undersøgelsen viser, at en række bilag ikke opfylder de formelle krav - og indeholder blandt andet eksempler på it-udstyr, der er anskaffet, men ikke indkøbt gennem regionens indkøbsaftale. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Andre eksempler viser udgifter til overnatninger og rejser - og en middag, som har været for dyr.

- Jeg hæfter mig ved, at der ikke er fundet eksempler på misbrug eller besvigelse. Langt størstedelen af vores medarbejdere har ikke problemer med forbrug og bilag. Og så er jeg tilfreds med, at undersøgelsen viser, at der allerede er strammet betydeligt op om en mere omhyggelig håndtering af bilag. Undersøgelsen vedrører bilag fra perioden 2012-2014, og vi tog allerede tidligere i år - efter en tilsvarende rapport på forskningsområdet - initiativ til en lang række opstramninger, som siden er gennemført, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

I alt er 2.260 bilag gennemgået i en stikprøvekontrol, og undersøgelsen blev sat i gang, efter at Rigsrevisionen og Deloitte i foråret 2015 havde undersøgt regionens forvaltning af forskningsmidler. Der er ikke konstateret egentligt misbrug, men at håndteringen af midler ikke lever op til de formelle krav.

Region Syddanmarks forretningsudvalg drøfter rapporten på sit møde den 9. december 2015.