I det fynske folks tjeneste

DF vil have forbud mod tørklæder på sygehuse

Dansk Folkeparti ønsker forbud mod at bære tørklæder på sygehusene i Region Syddanmark.

På næste møde i regionsrådet i Region Syddanmark skal politikene drøfte et forslag fra Dansk Folkeparti om forbud mod at bære tørklæde, de såkaldte hidjab. Forbuddet skal gælde alle ansatte, der arbejder med sundheds- eller sundhedsrelaterede opgaver i regionen.

Dansk Folkepartis gruppe begrunder forslaget med at tørklædet er et kvindeundertrykkende symbol og ikke et religiøst symbol.

- Det vigtigste argument er, at tørklædet symboliserer ulighed, fordi det viser, at kvinder står under mænd, og dermed er de ikke ligeværdige. Det er denne problematik, vi vil til livs ved at anbefale et forbud mod tørklædet (hidjab), og vi mener absolut ikke, at Region Syddanmark kan lægge navn til, at vi aktivt går ind for kønsdiskriminering, skriver Dansk Folkeparti.

Forvaltningen har bedt regionens jurister vurdere forslaget, og de konkluderer:

Det er Koncern HRs vurdering, at indførelsen af et generelt forbud for regionens ansatte mod at bære tørklæde (hidjab), i forbindelse med varetagelsen af den ansattes arbejde, vil stride mod forskelsbehandlingsloven og de forvaltningsretlige principper om nødvendighed og proportionalitet.

Regionsrådet skal drøfte forslaget mandag 28. november.

Dansk Folkepartis begrundelse for at fremsætte forslaget er,

• at tørklædet er et kvindeundertrykkende symbol og ikke et religiøst symbol.
• at det bliver svært se tiltrækkelig mimik, en stor del af kommunikationen mellem to mennesker sker ved mimik, og den kan ikke fuld udfoldes, når man har et tørklæde på.
• at frafaldne muslimer finder det stærkt ubehageligt at møde kvinder, der bærer tørklæde (hidjab), fordi de ved hvad symbolet står for, og at der derved kan opstå ubehagelige situationer.
• at sygehuspersonalet også skal være rollemodeller for andre unge piger. Med et tørklæde bliver de rollemodeller for en kultur, der slet ikke harmonerer med de danske værdier, vi har på arbejdsmarkedsområdet.