Diskussion af lægevagt-situation fortsætter: Læger skal have mindre for at administrere lægevagten

PLO står til at få frataget tilskud til administration af lægevagten i Region Syddanmark. Årsagen er at lægerne kun driver 10 lægevagt-konsultationer mod 21 adresser i den gamle aftale.

 - Jeg kan ikke kommentere på et lukket punkt på dagsorden. Men selvfølgelig skal vi ikke betale for noget, vi ikke længere får. 

Sådan siger Bo Libergren (V), formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Syddanmark. Udvalget drøftede mandag lægevagtsituationen i regionen. 

Men han holder altså kortene tæt ind til kroppen.

Siden coronaens indtog i foråret 2020 har PLO, de Praktiserende Lægers Organisation, ikke villet se syge borgere i 11 af regionens 21 lægevagtkonsultationer. 

På Fyn er der i dag således kun tre åbne lægevagtkonsultationer mod tidligere otte.

Ikke ret til fem millioner kroner mere

Regionen mener ikke, at lægerne har ret til at bestemme antallet af konsultationer. Så da forhandlingerne om en ny lægevagtaftale brød sammen for en måned siden, varslede regionen, at en voldgiftssag var på vej. 

Det samme gjaldt planen om at fratage  PLO-Syddanmark de fem millioner kroner, som organisationen får i driftstilskud til sit lægevagts-sekretariat. 

PLO-Syddanmark har tidligere kaldt det en optrapning af konflikten, hvis regionen besluttede at fjerne driftstilskuddet. Men det forstår udvalgsformanden ikke.

-  Døren står stadig åben for forhandlinger. Og det kan umuligt komme bag på PLO-Syddanmark, at regionens tilskud til deres administration af lægevagten står til at blive fjernet, når vi ikke lægere har en aftale, siger Bo Libergren.

Forstå konflikten om lægevagten


Om der efter udvalgsmødet mandag er politisk opbakning til fjerne hele driftstilskuddet eller  for eksempel kun halvdelen, så det svarer til det nuværende antal lægekonsultationer, som PLO administrerer i dag, vil udvalgsformanden ikke kommentere på. 

- Det skal besluttes i regionsrådet,  men først efter det  er også er behandlet i forretningsudvalget, siger Bo Libergren. 

Heller ikke Annette Blynel fra SF, som på TV 2 Fyn lørdag opfordrede til at se på alternativer til  lægevagt-bemandingen, vil  kommentere konkret på dagens lukkede lægevagtdrøftelser  om blandt andet sanktioner mod PLO. 

- Men jeg kan dog sige så meget, at vi i SF nu har forhåbninger om, at der kan startes drøftelser om, hvordan de 11 lukkede konsultationer (heraf fem på Fyn, red.) måske kan bemandes på andre måder fremover.

Bliver Region Syddanmark og de praktiserende læger ikke enige om en ny vagtlægeordning, så får borgerne alligevel adgang til vagtlæger - måske bare færre. Det siger professor i sundhedsøkonomi.