I det fynske folks tjeneste

Eksterne advokater skal undersøge Carl Holst-sagen til bunds

Et bredt flertal har fundet ud af, hvordan eksterne advokater Carl Holst-sagen skal undersøges, inden Regionsrådet træffer en beslutning om en erstatningssag.

Foto: Linda Kastrup / Scanpix

22. maj kom det frem, at et nyt flertal i Regionsrådet i Region Syddanmark havde besluttet, at flere juridiske aspekter skal undersøges, inden den endelige afgørelse om et erstatningskrav mod forhenværende regionsrådsformand Carl Holst (V).

Nu har et bredt flertal af forretningsudvalgets medlemmer besluttet kommissoriet for den eksterne advokatundersøgelse af, om det er muligt at anlægge en erstatningssag. 

Læs også Uventet drejning: Stadig mulighed for erstatningssag mod Carl Holst

Med andre ord har Konservative, SF, DF, Enhedslisten og Alternativet fundet ud af, hvad en kommission skal undersøge.

- Det er vigtigt for os, at denne sag undersøges til bunds. Statsforvaltningen var jo klar i sin afgørelse.  Derfor er vi glade for, at vores forslag har kunnet samle flertal, siger Morten Weiss (K).

- Denne sag er yderst principiel: Hvor går grænsen for, hvilke ydelser en regionsrådsformand kan få leveret af en ansat? Derfor er det en vigtig beslutning, som forretningsudvalget har truffet og som Regionsrådet forhåbentlig vil blåstemple, siger Ida Damborg (SF).

Socialdemokratiet valgte at tilslutte sig forslaget, mens Venstre og Radikale undlod at stemme til indholdet af kommissoriet.

Kommissorium

1. Advokaten anmodes om at foretage en procesrisikovurdering i forhold til regionens mulighed for at føre en erstatningssag mod Carl Holst med positivt resultat. 

2. Procesrisikovurderingen skal foretages separat for hvert af de nedenfor anførte krav samt en samlet vurdering: 

Christian Ingemann Nielsen 
-Brug af Christian Ingemann Nielsen under valgkampen 27.5.15 – 18.6.15
-Brug af Christian Ingemann Nielsen i øvrig ansættelsesperiode 18.8.14 – 26.5.15, herunder ”håndbogen” og andre ikke-regionsrelevante opgaver. 

Andre medarbejderes arbejde for CH 
-Taler og andet ikke-regionsrelevant arbejde.

Eksterne udgifter 
-Taler, jfr. Kromann Reumert rapporten 
-Aviser, jfr. Kromann Reumert rapporten 
-Coaching-ydelser Paoli & Partners, jfr. Kromann Reumert rapporten 
-Sprogundervisning, jfr. Kromann Reumert rapporten 
-Kursus IMD, jfr. Kromann Reumert rapporten 

Hvis undersøgelsen giver anledning til yderligere forhold, der vurderes at kunne indgå i en erstatningsopgørelse, kan dette indgå ved begrundelse fra undersøgeren.

3. 
Vurderingen skal indeholde et samlet økonomisk overslag over sagsomkostninger, som førelsen af en retssag anslås at koste.

4. 
Procesrisikovurderingen skal foretages på baggrund af advokatens egne vurderinger af det udleverede materiale. 

5. 
Vurderingen skal indeholde advokatens begrundede overvejelser i forhold til potentialet i at gennemgå Rigsadvokatens materiale, herunder mails og Notat af 4. maj 2017 om vurdering af yderligere tiltag i forhold til medarbejders arbejdsindsats i regionen. 

6.
Vurderingen skal indeholde forældelsesmæssige aspekter.

Der udleveres følgende materiale: Statsforvaltningens afgørelse af 20. november 2015, Kromann Reumerts undersøgelsesrapport af 21. november 2015, Karoly Nemeths indlæg om Kromann Reumerts undersøgelsesrapport på vegne af Carl Holst af 19. november 2015 samt Rigsadvokatens afgørelse af 31. marts 2017, Dagsordenspunkt på Regionsrådets møde den 22. maj 2017, Juridisk notat af 4. maj 2017 om erstatningskrav mod Carl Holst, Notat af 4. maj 2017 om vurdering af yderligere tiltag i forhold til medarbejders arbejdsindsats i regionen, notat fra Indenrigsministeriet af d. 13.6.2017 samt samtlige notater der er udarbejdet i Region Syddanmark til belysning af sagen. Region Syddanmark udleverer naturligvis andre materialer til brug for vurderingen - herunder indsigt i Christian Ingemann Nielsens arbejdsmail, drev og pc - hvis det ønskes af undersøgeren.