I det fynske folks tjeneste

Ekstra regning til Region Syddanmark

Regionen betaler for overarbejde i millionklassen grundet en række fejl i registeret. Det går ud over patienterne, lyder det fra patientforeningen.

I forbindelse med implementeringen af it-systemet Cosmic Pas på OUH har man noteret et betydeligt antal fejl i indberetninger til Landspatientregisteret. Derfor har lægesekretærgruppen været indkaldt til overarbejde for at færdigregistrere, mens de øvrige sygehuse har haft muligheden for at bidrage med sekretærressourcer. De merudgifter udgør fire millioner kroner, som Forretningsudvalget i Region Syddanmark nu anbefaler Regionsrådet at betale, så OUH ikke selv skal betale regningen.

- Der er jo ikke noget sygehus, der kan fungere i dag uden it og der er det så vigtigt, at man også kan få rettet op på det, der er problemer med, siger Poul Erik Svendsen. Han mener, at OUH skal fokusere på at bruge deres penge på patienterne og ikke på fejl i systemet.

 

Det er et spørgsmål, om vi ikke er ved at være der, hvor vi skal sige, at regionerne har spillet fallit, når de ikke kan styre det bedre.

Niels Jørgen Langkilde, Fmd., Patientforeningen

Men hos Patientforeningen er man stadig urolig. Formand Niels Jørgen Langkilde mener nemlig ikke, at udgifterne til patienterne er fredet.

- Hver gang vi ser den her type fejl, så havner regningen et sted, og det er hos patienterne i form af dårligere patientbehandling.

 

De penge, der skal dække fejl i de elektroniske patientjournaler på OUH, kommer nemlig fra prioriteringspuljen for fysiske sygdomme. Men formanden er utilfreds med, at det er patienterne der må bøde for fejl i it-systemerne.

- Hvis det var første gang, og man tænker på, at det er et stort budget, så var det til at leve med, men det sker jo igen og igen.

 

Niels Jørgen Langkilde peger på en dårlig projektledelse, men når et IT-system skal implementeres, vil der opstå fejl, lyder det fra regionsrådsformand Stephanie Lose

 

- Når man ruller et system ud på et sygehus, der har et budget på over seks milliarder og over en million patientkontakter, så vil der ske nogle fejl. Det kan ikke undgås. Når de her fejl skal rettes så er det rent faktisk, fordi sygehusene henter den finansiering, de skal bruge. Så jeg vil vende det om og sige, at hvis man ikke retter de her fejl, så koster det faktisk rigtig mange penge.

 

Udover de fire millioner kroner, udbetalte regionen også 900.000 kroner for meget i lønninger til to cheflæger og 31millioner kroner for meget til Bios, og de fejl bekymrer patientforeningens formand.

 

Næstformand Poul Erik Svendsen erkender, at der er sket fejl

- Vi har været løbet ind i nogle fejl som er uacceptable, og det er der massivt ved at blive rettet op på, og det skal vi nok få styr på.

Men Patientforeningens formand har dog sine tvivl

- Det er et spørgsmål, om vi ikke er ved at være der, hvor vi skal sige, at regionerne har spillet fallit, når de ikke kan styre det bedre.