Færre bæltefikseringer til psykiatriske patienter

Psykiatrien i Region Syddanmark har siden 2015 prøvet sig med et bæltefrit afsnit. Erfaringerne har været så gode, at alle psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark nu skal have et bæltefrit afsnit.

Flere bæltefri afsnit er på vej i Psykiatrien i Region Syddanmark.  Psykiatrisk Afdeling Aabenraa har i en etårig periode været prøvekanin på et bæltefrit afsnit, og det er gået så godt, at alle psykiatriske afsnit nu skal have et bæltefrit afsnit, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. 

- Hele psykiatrisygehuset arbejder lige nu med at forebygge tvang - med stor succes mange steder. Vi kan se, at arbejdet er lykkedes ekstra godt i Aabenraa. Kulturændringen her har ført til færre arbejdsskader, mindre tvang, og også til et fald i beroligende medicin givet med tvang – noget som er vores største udfordring i sygehuset lige nu. Så de gode erfaringer fra bæltefri afsnit vil vi gerne have spredt ud i hele regionen, så vi kan komme helt i mål med nedbringelse af tvang, siger lægefaglig direktør Anders Meinert, Psykiatrien i Region Syddanmark.

 
 
Foto: Region Syddanmark

Alle afdelinger i Psykiatrien i Region Syddanmark etablerer således fra januar 2017 et bæltefrit afsnit, og psykiatrien i Region Syddanmark har et mål om at halvere tvang inden udgangen af 2019. Et bæltefrit afsnit må som udgangspunkt ikke anvende bæltefiksering og i det hele taget kun bruge et minimum af tvang. 

Erfaringer fra Aabenraa

På afsnit 61-63 i Aabenraa har medarbejderne haft stor fokus på at undgå tvang. Først og fremmest har projektet haft både ledelsens og medarbejdernes opbakning. Man har arbejdet målrettet med patientsamtaler, haft særlige procedurer for modtagelse af patienter, lavet hændelsesanalyser, styrket medarbejdernes kompetencer gennem kurser og uddannelse mm.

- Noget af det helt afgørende er, at vi har været konsekvente i forhold til at få skabt en fast struktur på afdelingen; faste procedurer, planlagte aktiviteter for patienterne – sanseintegration, sport og gåture. Og det, at vi har været fuldt ud dedikeret til forebyggelsesarbejdet på afsnit 61-63, har faktisk også haft en positiv afsmitning på resten af afdelingen i Aabenraa i form af mindre tvang, siger overlæge Lene Høgh, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa.

De mange indsatser har tilsammen gjort, at tvang på afsnittet er faldet. I 2016 har der været ni bæltefikseringer – en halvering i forhold til året før - og ingen stigning været af brug af beroligende medicin med tvang.

 
 
Foto: Region Syddanmark

Afdelingen forventer, at afsnit 61-63 vil have 1-2 bæltefikseringer årligt, når tiltagene er fuldt implementeret.