I det fynske folks tjeneste

Flere unge vælger naturvidenskab

Flere og flere unge studerer naturvidenskab i Syddanmark, og det er især pigerne, der tæller opad.

Andelen af unge, der vælger en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse har været konstant stigende siden 2012.

I 2016 valgte 31,3 procent af de nyoptagne studerende en naturvidenskabelig retning.

Især pigernes andel er vokset fra 25,3 procent i 2010 til 28,6 procent i 2016.

Det viser Region Syddanmarks analyse, Uddannelsesbarometer 2016.

Der er dog stadig et godt stykke vej til regionens mål om, at andelen af naturvidenskabeligt studerende skal stige med 20 procent i forhold til 2010.

Siden 2010 er antallet af studerende på naturvidenskab således kun steget med fire procent.