Forældre til skolebørn bekymrede for coronasmitte

En ny undersøgelse viser, at næsten halvdelen af forældrene i Syddanmark er bekymrede for, at deres børn smittes med coronavirus i skolen.

Skoleklokken ringede mandag ind for langt de fleste fynske skolebørn efter en seks uger lang sommerferie. Der er dog en stor del af de syddanske forældre, der er utrygge for at sende familiens små i skole.

En undersøgelse lavet af rådgivningsvirksomheden Rambøll viser, at 44 procent af forældrene i Syddanmark i nogen eller meget høj grad er bekymrede for, at deres barn bliver smittet med coronavirus i skoletiden.

Bekymringen skyldes, at det efter sommerferien igen er tilladt at samle op til 30 elever i hver klasse.

- Forældrene er bekymrede for, at deres barn bliver smittet med corona efter sommerferien, fordi skolerne kan fravige kravet om en meters afstand i klassen, siger biolog og indeklimaekspert ved Rambøll, Niels Skals.

Husk udluftning

Det er særligt situationer, hvor eleverne er på toilettet, sidder over for hinanden eller ved siden af hinanden, der giver anledning til bekymring hos forældrene.

Bekymrede forældre i Region Syddanmark
Meget høj grad4%
Høj grad11%
Nogen grad29%
Mindre grad38%

Skolerne kan dog hjælpe forældrene og fjerne noget af utrygheden ved at følge et par gode råd fra Niels Skals.

- Det er vigtigt, at man på skolerne bliver endnu bedre til systematisk at lufte ud og holde fast i de gode rutiner for god hygiejne, som allerede er indarbejdet, siger han.