I det fynske folks tjeneste

Havets skove skal tælles

Forskere på Syddansk Universitet leder et projekt, der skal kortlægge Danmarks skove af tang, havgræs og saltmarsker - under et kaldet havskove.

Foto: Troels Lange / SDU

Udover at få et overblik over mængden af havskove, og hvor de er, skal projektet kaste lys over havskovenes evne til at binde CO2.

- Først de senere år har vi fået viden om, at de faktisk binder meget kulstof. Vi ved nu, at der er tale om så store mængder, at havskovene bør inkluderes i det nationale kulstofregnskab sammen med landplanter og kulstof begravet i jord, mener Marianne Holmer, institutleder og professor på Biologisk Institut, Syddansk Universitet, som leder projektet.

  Foto: Troels Lange / SDU

Man ved, at havskovene optager CO2 fra atmosfæren og lagrer den i langt højere grad end skove på land. Og når bundplanterne dør, bliver kulstoffet begravet permanent i havbunden. 

Havskovene står for at begrave omkring halvdelen af det kulstof, der bliver begravet i havbunden.

De binder også næringsstoffer og fungerer som buffer for overgødning på land. Derudover er havskovene vigtige opholdssteder for smådyr og fisk og giver føde til fugle som knopsvane og blishøne.

Thurøbund har verdensrekord
Marianne Holmer og hendes kolleger påviste i 2016, at en skov af ålegræs i Thurøbund i Svendborg har verdensrekord i optag og lagring af CO2.

Læs også Sydfynsk ålegræs: Verdens bedste i kampen mod CO2

- Desværre er netop disse økosystemer under stort pres, og ålegræsset er stort set forsvundet fra Thurøbund og lignende lokaliteter. Dermed har vi mistet en mulighed for at binde CO2 i store mængder.  Derfor er beskyttelse og geneetablering af havets skove et værdifuldt virkemiddel mod klimaforandringer, mener Marianne Holmer og hendes kolleger. 

  Foto: Troels Lange / SDU

Ved at studere eksisterende kortdata, miljøovervågningsdata og havbundsdata skal projektet munde ud i kort, der viser potentialet for havskovenes udbredelse.

Kortene kan bruges til fremtidens målrettede forvaltning af havskovene, afdække deres økonomiske værdi og betydning for Danmarks CO2-regnskab.

Udover SDU deltager Aarhus Universitet, DTU Aqua og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Grønland og Danmark.

Se YouTube fra SDU om havets skove