Hver fjerde syddanske læge har bijob

Det er problematisk, lyder det fra formanden for Danske Patienter. Lægerne skal passe deres hovedjob. Det skriver DR Syd.

Den overlæge du møder på sygehuset om tirsdagen, arbejder måske på et privathospital om onsdagen.

Mere end hver fjerde overlæge og afdelingslæge i Region Syddanmark nøjes ikke med et fuldtidsarbejde på et af regionens sygehuse. De bruger fritiden på at arbejde andre steder, for eksempel på privathospitaler, andre offentlige sygehuse eller medicinalvirksomheder. Det viser en opgørelse som Region Syddanmark har lavet for DR Syd.

- Det er vigtigt for os, at det ikke går ud over deres arbejde på sygehuset. Hvis det er tilfældet, så reagerer vi på det. Ellers tager vi os ikke af det, siger Søren Aggestrup, der er direktør for Sygehus Sønderjylland.

Der er forskel på omfanget af lægernes bijob på de enkelte sygehuse. På Sygehus Sønderjylland bijobber hver femte overlæge og afdelingslæge. På Sydvestjysk Sygehus gælder det næsten hver tredje.

Lægerne skal oplyse om deres bijob til arbejdsgiveren. Men der er ingen krav om, at de oplyser, hvor meget tid de bruger på deres bijob.

- I princippet hverken kan eller vil vi blande os i, hvad de laver i deres fritid. Det er op til den enkelte læge, siger Søren Aggestrup.

Formand for Danske Patienter, Lars Engberg, mener, det er problematisk, at lægerne ikke skal oplyse omfanget af deres arbejde i fritiden.

- Jeg synes, det er vigtigt, at man holder øje med, at den enkelte læge ikke har så meget arbejde ved siden af, at det går ud over hovedjobbet. Derfor bør man oplyse om omfanget af sit bijob. Ikke alene hvor man har bijob, men også hvor mange timer det drejer sig om, siger Lars Engberg.

Ledelsen holder øje med, om de ansatte gør deres arbejde. Derfor er det ikke nødvendigt at vide, hvor meget lægerne bijobber i fritiden, mener direktør for Sydvestjysk Sygehus Per Busk.

- Vi følger op på, at alle passer deres arbejde. Og opstår der konflikter der, vil vi selvfølgelig tage det op og få bijobberiet tilpasset, så det er foreneligt med arbejdet på sygehuset, siger sygehusdirektør Per Busk

- Men det er ikke mit indtryk, at det giver væsentlige udfordringer i dagligdagen, siger Per Busk

Det er kun overlæger, ledende overlæger og afdelingslæger, der skal oplyse deres bibeskæftigelse til arbejdsgiveren. Det gælder ikke bibeskæftigelse i mindre omfang, som for eksempel et enkelt kursus eller foredrag.