Lægesagen fra Svendborg er ikke enestående: 22 sager om tilbagebetaling af honorarer

Konservativ gruppeformand i regionsrådet mener, at flere kontrollanter kan tjene deres løn.

Det er ikke kun den verserende lægesag i Svendborg, der har afsløret udfordringer i de praktiserende lægers aflønning.

En aktindsigt i det såkaldte Landssamarbejdsudvalg, der afgøre ankesager om praktiserende lægers honorering, viser, at der i løbet af de seneste ti år har været 22 sager i landets regioner.

- Kontrollen er ikke god nok. Systemet bygger på tillid. Når man er praktiserende læge eller speciallæge, bestemmer man langt hen ad vejen sin egen indtægt. Hvis vi skal bevare familielægen, kræver det, at regionen bliver endnu mere skarp på at opdage det, der ligner snyd, siger regionsrådsmedlem Morten Weiss-Pedersen (K).

Ansæt flere

Han mener, at regionen burde skærpe kontrollen ved at ansætte to-tre yderligere medarbejdere til at assistere den ene medarbejder, der i dag sidder med området.

- Når man ser den samlede volumen af bedragerier og tyverier, tror jeg så rigeligt, at der er råd til at ansætte to-tre stykker, der kan holde øje med underlige og store regninger. De penge tror jeg er givet godt ud både i forhold til at indkræve pengene og for at sende et signal til læger og speciallæger om, at de bliver kikket i kortene, siger Morten Weiss Pedersen.

3 af de 22 sager er fra Region Syddanmark.

Mens sagen i Svendborg drejer sig om uregelmæssigheder og mistanke om svindel for op mod 1,7 millioner kroner, er de øvrige sager i økonomisk størrelse noget mindre.

I tre af de største sager er lægerne blevet bedt om at tilbagebetale henholdsvis 255.000, 221.000 og godt 100.000 kroner.

Men der er også større sager, hvor Landssamarbejdsudvalget ikke har oplyst beløbet, der skal tilbagebetales.

Det drejer sig eksempelvis om tilbagebetaling for 254 konsultations-honorarer, tilbageførsel af 204 regninger, korrektion af 40 regninger og tilbagebetaling fra 71 læger for ukorrekt honorering ved tolkebistand.

Sager fra Landssamarbejdsudvalget


Det er tilsyneladende kun sagen fra Svendborg, der har medført fratagelse af ydernummer.

Der er uddelt bøder fra 20.000 kroner og ned til 5.000 kroner.

Flere sager drejer sig om fortolkning af overenskomsten. I tilfælde af uenighed i udvalget, der er ligeligt sammensat af læger og regions- og KL-repræsentanter, frafaldes sagerne, og i et enkelt tilfælde er en læge også sluppet uden sanktioner trods enighed i udvalget om, at lægen efter normale omstændigheder burde have været straffet.

quote - Det synes jeg er dybt krænkende for retsbevidstheden Der skal være lighed for loven. Lægen, der snyder for 700.000-800.00 kroner, skal straffes ligeså vel som kassereren i sportsforeninger, der stjæler 20.000-30.000 kroner af kassen.

Regionsrådsmedlem Morten Weiss Pedersen


Efter indstilling fra de praktiserende lægers organisation, PLO, blev det krav frafaldet, fordi der ikke er kutyme for, at læger, der har solgt deres praksis, skal sanktioneres.

Det harmer, mener Morten Weiss-Pedersen.

- Det synes jeg er dybt krænkende for retsbevidstheden Der skal være lighed for loven. Lægen, der snyder for 700.000-800.000 kroner, skal straffes ligeså vel som kassereren i sportsforeningen, der stjæler 20.000-30.000 kroner af kassen, siger Morten Weiss- Pedersen.

Kik på advokatnævnet

Han mener, at lægerne burde kikke på Advokatnævnets praksis.

Nævnet består af lige mange repræsentanter fra offentligheden og fra advokatbranchen med en dommer i spidsen.

-  Uanset hvad man måtte mene om advokater, har de en meget kontant afregning af brodne kar i branchen. Lægerne burde kunne se en interesse i at følge samme ordentlige procedure. Man bør vide, at der kommer nogle meget tunge konsekvenser, hvis man stjæler skatteborgernes penge. For det er det, man gør, siger Morten Weiss-Pedersen.

Han ser gerne, at patienterne får mulighed for at få en kvittering med fra den praktiserende læge, så de kan se, hvad lægen har taget betaling for.

Det ville også tilgodese de 500.000-600.000 kroner, der ikke er digitale, siger det konservative regionsrådmedlem.

Han får støtte til det synspunkt af Niels Jørgen Langkilde, der er formand for Patientforeningen Danmark.

Niels Jørgen Langkilde, formand for Patientforeningen Damark, kræver også mere kontrol.
Niels Jørgen Langkilde, formand for Patientforeningen Damark, kræver også mere kontrol.


- Samtidig bør indholdet på kvitteringen være til at forstå for almindelige borgere og ikke bare et stykke papir, som kun kan læses af andre læger, siger Niels Jørgen Langkilde.

Han mener, der er langt flere sager, end dem, der når op til overfladen.

Og han så gerne, at der blev uddannet langt flere læger, så der var "råd" til at slå hårdere ned på dem, der snyder på vægten.

- I dag bliver vi nødt til at beholde dem, fordi vi har lægemangel, siger Niels Jørgen Langkilde.

Han mener også, at lægernes overenskomst trænger til en revision, så den får en mere enkel udforming.

- I dag er det meget komplekst, og der er mulighed for at begå fejl, og så er det meget tidskrævende, siger han.