I det fynske folks tjeneste

Lose til Heitmann: Hold debatten på et sagligt grundlag

Regionsrådformand Stephanie Lose anklager partifællen Jane Heitmann for at bruge tal, som ikke er valide i debatten om regeringens udspil til en sundhedsreform.

De to venstrefolk, Jane Heitmann og Stephanie Lose, debatterer internt i partiet.

Sundhedsordfører Jane Heitmann (V) bruger tal, som ikke er valide, når hun anklager regionerne for at bruge for mange penge til administration.

Læs også Der kommer ingen duel mellem Heitmann og Libergren

Det skriver formanden for Danske Regioner Stephanie Lose (V) på Danske Regioners hjemmeside, efter at Jane Heitmann den 25. februar gik til angreb på regionernes udgifter til administration, som er steget voldsomt siden 2007.

- Jeg skal da ikke lægge skjul på, at jeg simpelthen bliver så ærgerlig, når tørre tal viser, at siden 2007 er antallet af administrative akademikere steget med svimlende 137 procent i regionerne, mens antallet af chefer er vokset med 33 procent, skrev Jane Heitmann i et indlæg den 25. februar.

Sundhedsordføreren understregede samtidig, at der er brug for at nedlægge regionsrådene og spare på administrationen med henblik på at løfte det nære sundhedsvæsen.

Tallene ikke valide

- Tallene, Jane Heitmann bruger, er faktisk ikke valide, og derfor har vi aftalt en ny opgørelsesmetode med regeringen. Men ja, administrationen er steget, men det er aktiviteten vel at mærke også, skriver Stephanie Lose i et svar til Jane Heitmann.

- For at rumme de mange ekstra patienter og give dem en tidssvarende behandling i fremtiden, bygger vi nye hospitaler. De mange store byggerier kræver ekspertise og administrativ styring. Og mens læger og sygeplejersker er bedst til at behandle patienterne, så er byggeledere og arkitekter bedre til at styre og tegne store nye hospitaler, lyder svaret fra Stephanie Lose.

- Debatten om kolde og varme hænder er velkommen, men den skal holdes på et sagligt niveau, skriver formanden for Danske Regioner, som også er formand for Region Syddanmark.

Heitmann vil ikke mødes med Lose

TV 2/Fyn har spurgt Stephanie Lose, om hun vil stille op til en debat med Jane Heitmann om sundhedsreformen med fokus på væksten i de administrative udgifter og nedlæggelsen af de folkevalgte regionsråd.

- Hvis hun ønsker at stille op, så stiller jeg selvfølgelig også op, svarer Stephanie Lose.

Jane Heitmann vil til gengæld ikke mødes i en direkte debat med Stephanie Lose. Først skrev Jane Heitmann i en sms, at hun ikke har mulighed for at deltage, hvorefter TV 2/Fyn tilbød hende selv at byde ind med tidspunkter, der kunne passe hende. Herefter var svaret, at hun kun vil deltage i brede debatter om sundhedsreformen.

TV 2/Fyn har tidligere forsøgt at få Jane Heitmann til at stille op til en debat om emnet.