I det fynske folks tjeneste

Mere tvang i psykiatrien: Svært selvskadende unge kvinder giver udfordringer

Antallet af bæltefikseringer i Region Syddanmark er steget det seneste år på trods af planer om at halvere brugen af tvang i psykiatrien. Det viser de nyeste tal fra Sundhedsstyrelsen.

00:28

Antallet af bæltefikseringer er stigende i Region Syddanmark. Det er især selvskadende unge kvinder, der giver øget behov for tvang, fortæller lægefaglig direktør i psykiatrien i Region Syddanmark, Anders Meinert.

Unge kvinder, der skærer i sig selv, giver store problemer for psykiatrien i Region Syddanmark.

Samlet set har gruppen været medvirkende til en stigning i antallet bæltefikseringer. I seneste periode skete det 901 gange, mens det året før var 768 gange.

De skærer sig dybt i armene, eller skærer sig måske i halsen eller i maven

Anders Meinert, lægefaglig direktør i psykiatrien i Region Syddanmark

Stigningen er der flere forklaringer på, mener lægefaglig direktør i psykiatrien i Region Syddanmark, Anders Meinert. Men han peger især på, at unge, selvskadende kvinder giver store problemer.

- Det vi har set i løbet af især det sidste år, det er, at der er en meget lille gruppe af patienter giver os udfordringer. Det er en gruppe af kvinder mellem 15 og 25 år, som er svært selvskadende, siger Anders Meinert og uddyber: 

- Det er ikke kun sådan noget med, at man 'cutter', altså snitter sig lidt i armen. De skærer sig dybt i armene, eller skærer sig måske i halsen eller i maven. De banker hovedet meget hårdt ind i væggen, og det er noget, man bliver ved med at gøre, så det kan også være livsfarlige situationer, siger Anders Meinert.

I 2014 blev der sat et politisk mål om at halvere brugen af tvang i psykiatrien i 2020. Målsætningen skal blandt andet indfries ved færre bæltefikseringer. 

Læs også Tvangsfiksering kan koste regioner 130.000

Men det seneste år er flere personer blevet bæltefikseret - ligesom de er blevet det flere gange.

Derudover er der også sket en stigning i anvendelsen af tvangsmedicinering. Det viser de nyeste tal fra Sundhedsdatastyrelsen. 

Kræver bredt samarbejde

Den lægefaglige direktør fortæller, at udfordringerne med de unge kvinder har afsløret, at psykiatrien har manglet redskaber til at håndtere den type patienter med problemer som beskrevet.

- Det er noget, vi arbejder på i øjeblikket. Det er så også noget, vi ikke lykkes med alene, for de her kvinder er faktisk ikke den typiske del af de patienter, vi har indlagt i psykiatrien, siger Anders Meinert.

Flere af kvinderne bor ifølge den lægefaglige direktør på bosteder i regionen, og derfor har psykiatrien brug for et endnu tættere samarbejde med kommunerne og bostederne, hvis de skal nedbringe antallet af den type patienter.

Læs også Styrelse: Regioner når ikke 2020-mål om mindre tvang

- Men vi skal også selv blive bedre til at håndtere det på afdelingerne, erkender Anders Meinert.

Sammen med tvangsmedicinering med beroligende medicin og fastholdelse er bæltefiksering en af de tvangsmuligheder, som psykiatrien bliver nødt til at bruge ind imellem.

- Og de her unge kvinder får alle tre typer af tvang plus at de også bliver tvangsindlagt hos os, fordi de har råbt om hjælp med uhensigtsmæssig adfærd, hvor de bor, siger Anders Meinert.

Lader dem skade sig selv

Ifølge psykiatridirektøren arbejder de med at finde en balance for, hvornår de skal gribe ind over for de selvskadende unge kvinder.

- Udfordringen med de unge kvinder, det er, at vi ved, at hvis man holder fingrene væk og faktisk tillader en vis grad af selvskade, så holder den der adfærd op. Og det kan nogle gange være rigtig svært at finde balancen mellem, hvor meget man må tillade af selvskade og hvornår man skal gribe ind for at forhindre yderligere skade, siger Anders Meinert.

Derfor skal de komme til enighed om nogle retningslinjer for, hvornår de skal lade patienterne forvolde skade på sig selv uden at reagere. 

Læs også Unge piger udsættes oftest for tvang i psykiatrien

- Vi skal være enige om, hvornår vi kan tillade, at medarbejderne holder sig lidt i baggrunden, når vi har sådan noget svær selvskade, siger Anders Meinert.

Den lægefaglige direktør i psykiatrien peger samtidig også på, at psykiatrien i Region Syddanmark er lykkedes med det vigtigste af de opstillede mål; at nedbringe antallet af længevarende bæltefikseringer, altså fikseringer på mere end 24 timer.

Her er antallet af bæltefikseringer faldet fra 104 i 2017/18 til 94 i 2018/19.

- På mange af de andre områder er vi lykkes ret godt med de initiativer, vi har sat i gang, siger Anders Meinert.