Millioner på vej til fødende

Et bredt flertal i regionsrådet har tirsdag aften indgået et budgetforlig, der blandt andet sætter flere midler af til regionens fødeafdelinger.

Regionsrådet i Region Syddanmark er enige om at afsætte omkring 100 millioner kroner til flere hænder på fødegangene og til at forbedre forhold for fødende.

Det fremgår af den aftale, som et bredt flertalt bestående af Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative, Liberal Alliance, SF, Dansk Folkeparti indgik tirsdag aften. Kun Enhedslistens to medlemmer står uden for aftalen. 

- Jeg er glad for, at vi endnu en gang kan lande et bredt forlig, og at aftalepartierne med denne budgetaftale videregiver et godt økonomisk grundlag til det kommende regionsråd. Vi har afsat et historisk højt beløb til en række prioriterede områder. Samtidig er vi optaget af at fastholde en solid økonomi. Vi får store engangsudgifter i de næste år, når OUH flytter. Vores gode økonomi skal sikre, at vi undgår sparerunder og stop-go-beslutninger i den forbindelse, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i en pressemeddelelse. 

Budgettet kommer til at danne rammen om økonomien i det første af det nye regionsråd, som vælges til kommunal- og regionrådsvalget 16. november. 

Fokus på fødende

Blandt indsatserne på fødeområdet er en såkaldt fødeplan, der skal være retningsgivende for praksis på området. Den er der årligt afsat 5,6 millioner kroner til frem til 2024, hvor det stiger til 11,6 millioner kroner.

Derudover er der afsat omkring 18 millioner kroner næste år til flere hænder på området. Beløbet stiger i 2025 til omkring 24 millioner kroner. 

Samtidig er der sat 15,4 millioner kroner til at omdanne regionens 38 fødestuer til såkaldte sansefødestuer. Det betyder, at de bliver indrettet med særligt lys i blide farver og specialdesignede lydprogrammer med beroligende lyde. 

Der er også sat penge af til at forbedre de fysiske rammer på Svendborg Sygehus, der huser den ene af Fyns to fødeafdelinger. 

Akutplan og hjertepatienter

Udover penge til regionens fødeafdelinger er det i budgetforliget blandt andet afsat 6,6 millioner kroner årligt til at implementere en ny akutplan, der skal sikre bedre samarbejde mellem lægevagten, sygehusene, psykiatrien og kommunerne. 


Beløbet stiger til 18,6 millioner kroner årligt 2025. 

Der er også afsat 3,75 millioner kroner om året, der er tilsigtet bedre behandling af regionens hjertepatienter. 

Budgetforliget vedtages endeligt på regionrådsmødet 27. september.