I det fynske folks tjeneste

Økonomiaftale giver flere penge til sundhed

Regeringen og Danske Regioner har onsdag præsenteret en aftale om regionernes økonomi for 2020. Aftalen betyder nemlig flere penge til sundhedsområdet i Region Syddanmark.

Danske Regioner har natten til onsdag indgået en aftale med regeringen om de fem regioners økonomi for 2020.

Aftalen giver regionerne yderligere 1,5 milliard kroner til drift af sundhedsvæsenet til næste år samt et beløb til investeringer teknologi og udstyr.

Selv om regionerne havde håbet på to milliarder ekstra, er Stephanie Lose, der udover at være formand for regionsrådet i Region Syddanmark også er formand for Danske Regioner, glad for aftalen.

Læs også Én for kemo og én for hårtab: SuperSnøren er et billede på Antons kræftbehandling

- Det kommer ikke bag på nogen, at vi altid gerne vil have flere penge med hjem, men med 1,5 milliard kroner ekstra har vi faktisk ekstra penge til den opgave, vi står med, og det er jeg ganske godt tilfreds med, siger Stephanie Lose (V) ifølge Ritzau.

Ud over de allerede aftalte penge til regionernes store akutsygehuse - for eksempel Nyt OUH i Odense - er der i aftalen også afsat 2,5 milliarder kroner til investeringer i de fem regionernes øvrige sygehuse og medicoteknisk udstyr.

Region Syddanmarks andel af det aftalte udgør godt 20 procent. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Med aftalen fjerner regeringen samtidig det omprioriteringsbidrag, som den tidligere regering indførte i 2015. Omprioriteringsbidraget fjernes på både sundhedsområdet og på det regionale udviklingsområde.

Bidraget betød, at både kommuner og regioner skulle skære én procent af budgetterne i årene 2016 til 2019, og så kunne regeringen efterfølgende selv prioritere pengene. Det fjernes altså nu på de to nævnte områder.

Tilfreds Lose

Stephanie Lose peger på flere positive elementer i aftalen med den socialdemokratiske regering. 

- Jeg er godt tilfreds med aftalen. Det er vigtigt, at økonomien i sundhedsvæsenet ikke bare rustes til at rumme de udgifter, der kommer af, at vi bliver flere ældre, men også giver plads til at videreudvikle vores sundhedstilbud på højt niveau og tæt på borgerne. Vi får med aftalen mulighed for at give sundhedsvæsenet et pænt løft, siger Stephanie Lose.

Læs også Telenedbrud ramte sygehuse i Region Syddanmark

Hun udtrykker også tilfredshed med, at regionernes ansvar for sundhedsområdet slås helt fast i aftalen.

- Det giver et godt grundlag for, at vi i de enkelte regioner kan indrette os bedst muligt ud fra lokale behov, ønsker og vilkår.

- Jeg glæder mig nu til at forhandle Region Syddanmarks budget for næste år på plads med de øvrige medlemmer af regionsrådet, så vi i fællesskab kan løfte det syddanske sundhedsvæsen yderligere, siger Stephanie Lose.

Fakta

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om næste års økonomi. Læs om aftalen her.

 

Onsdag har Danske Regioner og regeringen indgået en aftale om næste års økonomi.

 

* De samlede regionale udgifter til sundhed og det regionale udviklingsområde løftes med 1,5 milliarder i 2020 i forhold til de fastlagte udgiftslofter.
Heraf udgør regional udvikling 24 millioner kroner som følge af afvikling af det såkaldte omprioriteringsbidrag. Omprioriteringsbidraget på sundhedsområdet afvikles samtidig.

 

* Omprioriteringsbidraget gik ud på, at kommunerne skulle skære én procent af de kommunale budgetter, så regeringen selv kunne prioritere pengene. Det blev gennemført i 2015.

 

* Regeringen afsætter et driftstilskud på 100 millioner kroner i 2019 til Region Midtjylland til håndtering af ekstraordinære problemer afledt af indflytning i sygehusbyggeri.

 

* Der etableres en fælles taskforce, som den kommende tid skal drøfte veje til at uddanne og ansætte mere social- og sundhedspersonale og flere sygeplejersker, at forbedre arbejdsforholdene, at flere medarbejdere får mulighed for at gå op i tid, og sygefravær nedbringes, samt at medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt.

 

* De regionale anlægsudgifter udgør 7,3 milliarder kroner i 2020. Der fastsættes et loft for anlægsudgifter (brutto) på 2,5 milliarder kroner med tillæg fra puljer med statsligt projekttilskud. Anlægsniveauet for kvalitetsfondsbyggeri udgør 4,8 milliarder kroner.

 

* For at fremme offentligt-privat samarbejde etableres en låne- og deponeringsfritagelsespulje på 400 millioner kroner i 2020.

 

Kilde: Finansministeriet / Ritzau

Se mere