I det fynske folks tjeneste

Patient skal betale erstatning på 230.000 kroner tilbage

En kvinde fik 264.000 kroner i erstatning efter lægefejl, men skal nu betale dem tilbage.

En kvinde fra Vejle, der i 2011 fik 230.000 kroner i erstatning for en lægefejl, skal betale alle pengene tilbage til Region Syddanmark. Det har Vestre Landsret bestemt i en dom.

Kvinden lider af for højt blodtryk, og hun mente ikke, at hendes læge behandlede det korrekt. Hun blev efter egen vurdering fejlmedicineret, og hun mener, at hun burde være henvist til sygehuset for yderligere behandling.

Læs også Blev fejlbehandlet, men får ingen erstatning

Hun klagede over behandlingen til Patientforsikringen, der i 2011 afgjorde, at hun var blevet fejlbehandlet og at hun havde krav på en godtgørelse på 225.000 kroner. Derefter udbetalte regionen erstatningen, og lidt senere på året yderligere 34.000 kroner til dækning af diverse udgifter.

Ændrede oprindelig opgørelse

Men i oktober 2012 ændrede Patientankenævnet Patientforsikringens oprindelige afgørelse. Ankenævnet mente ikke, at hun havde været udsat for en erstatningsberettiget skade, og Ankenævnet ophævede derfor Patientforsikringens afgørelser.

Næste trin var så, at kvinden anlagde sag mod Ankenævnet, men den sag blev siden hævet. Region Syddanmark krævede herefter de 264.123 kroner tilbage. Ifølge reglerne skal kvinden betale erstatningen tilbage, da hun jo ikke var blevet påført nogen skade.

Hun gjorde gældende, at Ankenævnets afgørelse er forkert, men hertil siger begge retsinstanser, at det ikke er muligt for domstolene at efterprøve Ankenævnets afgørelse, da hun jo havde hævet sagen mod nævnet.

Derefter kan man alene se på reglerne, og de er ganske klare. Når hun har fået erstatningen uberettiget skal den betales tilbage. Kvinden får derfor en regning på de 264.000 kroner, mens statskassen skal betale sagens omkostninger til Region Syddanmark med 66.000 kroner. Kvinden havde fri proces.