Personalemangel i sundhedsvæsenet: - Nogle stillinger får ingen ansøgninger

Det er svært at skaffe læger til de syddanske sygehuse. Hver syvende stilling, der bliver slået op, får ingen ansøgninger.

Var det noget med en stilling som sygeplejerske? Eller måske et job som overlæge på OUH?

Det er blot to af de 312 ledige job, der i øjeblikket kan ansøges hos Region Syddanmark.

Men det høje antal ledige stillinger er desværre også et udtryk for, at det går den forkerte vej med antallet af ansøgere.

De seneste år er antallet af stillinger som læger og sygeplejersker uden nogen ansøgere overhovedet steget i regionen.

Således får hver syvende lægestilling ingen ansøgere. Det er en stigning sammenlignet med 2019, hvor otte procent af stillingerne ikke modtog en eneste ansøgning.

Et af de steder, der er særlig hårdt ramt af manglende jobansøgninger fra læger er i psykiatrien. Her er der væsentlig flere stillinger, der ikke får nogen ansøgninger.

En udvikling, som lægelig direktør for Psykiatrien i Region Syddanmark, Anders Meinert Pedersen, ser i sin hverdag.

- Der er nogle af de stillinger vi har i opslag, dem er faktisk ikke nogen ansøgere til. Andre stillinger er der måske kun én eller højst to ansøgere til, siger Anders Meinert Pedersen.

Anders Meinert Pedersen, lægelig direktør for Psykiatrien i Region Syddanmark.
Anders Meinert Pedersen, lægelig direktør for Psykiatrien i Region Syddanmark.
Foto: Morten Albek

Han kan samtidig fremvise tal for belægningen på psykiatriens sengeafsnit. Tallene viser, at der flere steder stort set er fyldt op. Men det er altså ikke nyt.

- Det er faktisk noget, vi har haft et godt stykke tid. Så manglen på speciallæger i psykiatrispecialerne, den har vi haft i over 15 år.

- Op mod en fjerdedel af stillingerne i voksenpsykiatri, der er ikke nogen ansøgere til.

- Og hvis man ser på et speciale som børn- og ungdomspsykiatri, så er det faktisk værre, fordi så er det over 40 procent af stillingerne, hvor der ikke har været nogen ansøgere til, siger Anders Meinert Pedersen.

Dykker man ned i regionens tal, tegner der sig et billede af en børne- og ungdomspsykiatri, der halter.

I børne- og ungdomspsykiatrien i Odense blev udredningsretten overholdt under tredjedel af tiden sidste år. I 2021 lå det tal på 95 procent.

Trods udgangspunktet med mange jobopslag uden ansøgere, så forholder Anders Meinert Pedersen sig roligt til problematikken.

- Jeg synes ikke, det er rigtig akut. Men det er til gengæld rigtig irriterende at stå og mangle nogle, som man rigtig gerne ville have.

Han tror i stedet på, at øget fokus fra politisk side kan rette op på de få ansøgninger.

- Nogle af de sidste gode beslutninger, der er kommet, det er sådan set i det nye regeringsgrundlag, hvor der er sat masser af penge af til finansiering af den tiårsplan i psykiatri, som der har været ventet på længe.

- Der er noget af det, der handler om rekruttering, eller rettere uddannelse og efterfølgende videreuddannelse og rekruttering, det er faktisk noget af det, der også spiller en stor rolle.

- Så det er jeg rigtig glad for, siger Anders Meinert Pedersen.

Professor: Flere faktorer påvirker antallet af ansøgninger

Ifølge Mickael Bech, professor i sundhedsledelse og -politik på SDU, kan der være flere faktorer, der påvirker antallet af ansøgninger i sundhedsvæsenet.

- Når vi ser generelt på antallet af læger, så har vi ikke lægemangel i Danmark, men vi har på udvalgte specialer og i udvalgte dele af landet.

Mickael Bech, professor i sundhedsledelse og -politik på SDU.
Mickael Bech, professor i sundhedsledelse og -politik på SDU.
Foto: Morten Albek

De ovenstående konkrete tal overrasker professoren. Han tror, det mere er et udtryk for nogle særlige specialer og nogle særlige områder i sundhedsvæsenet.

- Vi har haft et rekrutteringsproblem med speciale i psykiatri. Det speciale har haft et lidt blakket ry og det har måske også været fordi, at der har været nogle særlige udfordringer på det område.

- Der ser vi jo ind i, at vi så får en psykiatriplan på det område, som skal styrke hele området og gøre det meget mere attraktivt, at blive speciallæge inden for det område.

Den manglende rekruttering i Region Syddanmark vurderer Mickael Bech til at være et udtryk for flere faktorer.

- Dels at vi står med en demografisk udfordring, hvor der både er en større efterspørgsel, men også nogle faldende ungdomsårgange. Og at der også for nogle af de her fag, har det været sådan lidt, at de har fået et lidt andet omdømme, end de måske ellers tidligere har haft.

- Det er stadigvæk gode og solide gode jobs, der er på de her områder, men der er også nogle af dem, blandt andet med den strejke, vi har haft for sygeplejerskerne, hvor de unge måske bliver en lille smule nervøse ved at gå ind i de her fag.

Han peger desuden på, at flere er forsvundet fra sygeplejerske-faget på grund af den ubalance, der kan være mellem arbejdsopgaverne og de rammer der er for de professioner.