I det fynske folks tjeneste

Professor i spiseforstyrrelser udnævnt

René Klinkby Støving er blevet udnævnt til professor ved Center for Spiseforstyrrelser, der er et tværfagligt samarbejde mellem Odense Universitetshospital, Psykiatrien i Region Syddanmark og Syddansk Universitet.

René Klinkby Støving er specialeansvarlig overlæge og ph. d. og har behandlet patienter med spiseforstyrrelser i mere end 20 år.

Han har været med til at udvikle det tværfaglige Center for Spiseforstyrrelser, der som det eneste sted i landet har et specialiseret afsnit udelukkende til at behandler patienter med anoreksi, når de er i en livstruende fase af sygdommen.

Han har etableret en forskergruppe med internationalt berømmet forskning i fysiske og psykiske skader af sult og fejlernæring. Blandt andet har de gennemført et mangeårigt projekt, der viser at dødeligheden ved anoreksi falder betydeligt med centraliseret og specialiseret behandling.

René Klinkby Støving fik fornylig 1,8 millioner kroner af Jascha fonden til at forbedre livskvaliteten forr anoreksi-patienter i behandling.

Betegnelsen, spiseforstyrrelser, dækker over forskellige grader af sygdom fra risikoadfærd til egentlige psykiatriske sygdomme, som er vanskelige at behandle.

Anoreksi er den psykiske sygdom med højst dødelighed og mindre end halvdelen af patienterne bliver kureret.

Der findes ingen effektiv behandling af sygdommen, og der er ikke gjort noget afgørende gennembrud i forskningen, siden anoreksi blev beskrevet for første gang for 150  år siden.

Det vides ikke, hvad sygdommen skyldes, men man antager, at der er flere forskellige årsager. 

Tværfaglighed og specialisering i højsædet

Udover forskning tilbyder Center for Spiseforstyrrelser tværfaglig og specialiseret behandling fra specielt uddannet personale.

Som udgangspunkt er behandlingen ambulant, men er der brug for det, kan der blive tale om indlæggelse på specialafsnit i børne- og ungdomspsykiatrien, børneafdelingen, ernæringsenheden eller voksenpsykiatrien.

Centret råder over 19 enestuer. Det tilbyder også behandling til patienter fra andre regioner end Region Syddanmark og fungerer som videncenter.