I det fynske folks tjeneste

Psykiatriens alarmer fejlede

Efter et strakspåbud fra Arbejdstilsynet har Regionen fået styr på personalets alarmsystem

Psykiatrisk Afdeling Odense har flere gange oplevet problemer med alarmerne / arkiv. Foto: Michael Bager

I psykiatrien kan det være at et spørgsmål om liv eller død, hvis alarmsystemet fejler, og medarbejderne på Psykiatrisk Afdeling Odense har flere gange i det forgangne år oplevet, at alarmsystemet har været ustabilt. Det har gjort, at personalet ikke har kunnet tilkalde hjælp eller også har alarmen henvist til det forkerte sted på afdelingen.

Den 6. juni udstedte Arbejdstilsynet et strakspåbud til Psykiatrien i Region Syddanmark om at rette op på alarmproblemerne. Og det er ifølge regionen nu imødekommet og godkendt af Arbejdstilsynet.

- Vi er glade for, at Arbejdstilsynet er tilfreds med vores løsning af problemet og har givet en positiv tilbagemelding på, at der i forbindelse med kontrolbesøget ikke er konstateret nogen arbejdsmiljøproblemer. Men vi vil selvfølgelig fortsat have ekstra opmærksomhed omkring systemet og være i tæt kontakt med leverandøren, siger administrerende sygehusdirektør i Psykiatrien i Region Syddanmark, Charlotte Rosenkrantz Josefsen.

Der har igennem en længere periode været daglig kontakt mellem psykiatrisygehusets serviceafdeling og leverandøren. Her har teknikken og de automatiske elektroniske tilbagemeldinger fra systemet været gennemgået. Dette arbejde fortsætter indtil videre, så der er fuld sikkerhed for, at systemerne virker. Desuden afholdes der løbende møder mellem medarbejdere, arbejdsmiljøorganisation, afdelingsledelse og repræsentanter fra leverandøren, hvor der samles op på eventuelle problemer.

- Vores alarmer skal selvfølgelig virke, så medarbejderne kan føle sig sikre, og arbejdsmiljøet er i orden. Vi arbejder med et område, hvor der blandt andet er høj risiko for vold fra patienterne, og derfor må vi aldrig gå på kompromis med kvaliteten af de systemer, der skal være med til at understøtte medarbejdernes sikkerhed, siger Charlotte Rosenkrantz Josefsen.

Fakta:
Alle medarbejdere på Psykiatrisk Afdeling Odense og de øvrige afdelinger i psykiatrisygehuset skal bære personbårne alarmer, når de er på arbejde. Det er små alarmbrikker, der giver mulighed for at tilkalde hjælp i krisesituationer – eksempelvis hvis en voldsom patient er til fare for sig selv eller andre.