Regioner beder om hjælp til at sikre kræftundersøgelser

Tusindvis af kvinder har i årevis ikke fået de undersøgelser for brystkræft, som de burde.

Danske Regioner beder Sundhedsstyrelsen om hjælp til at sikre, at kvinder kan blive undersøgt for brystkræft i overensstemmelse med de nationale retningslinjer på området.

Det skriver Jyllands-Posten.

Anmodningen kommer efter flere afsløringer i avisen af, hvordan tre regioner ikke har overholdt de nationale retningslinjer for undersøgelse af kvinder for brystkræft.

Det er i Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Syddanmark, hvor undersøgelser har været mangelfulde.

Og problemet vokser, viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Mens 83 procent af brystkræftpatienterne blev undersøgt og behandlet inden for tidsfristerne, var det i 2018 bare 66 procent.

Regionerne har undskyldt sig med en mangel på speciallæger, der kan foretage undersøgelserne.

Og når der mangler ressourcer, så er regionerne mere eller mindre tvunget til at nedprioritere behandlinger, som ikke er reguleret ved lov, fortæller sundhedsjurist ved SDU Kent Kristensen.

- Det er et problem, når regionerne tilsidesætter retningslinjerne, som det er sket. Men når ressourcerne er begrænsede, må man overveje, om det er fornuftigt at bruge dem på raske kvinder frem for på kvinder, som kan være syge, eller som har øget risiko for brystkræft, siger han.

Og regionerne har ret i, at de mangler kvalificerede læger.

Rigsrevisionen fastslog således i december, at manglen på mammaradiologer og mammakirurger, de læger, der kan undersøge og behandle kvinder for brystkræft, er den altdominerende årsag til, at kvinder ikke får behandling til tiden.

Sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner Erik Jylling fortæller til avisen, at regionerne forsøger at få uddannet flere mammaradiologer. Men de har svært ved at besætte uddannelsespladser og ledige stillinger.

Trods ressourcemanglen mener fungerende sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) ikke, at screeningsprogrammet for brystkræft skal blødes op.

- Det er et fælles ansvar, at det ikke er lykkedes os at rekruttere nok radiologer, og indtil vi får uddannet nok, er der i høj grad brug for at rekruttere radiologer udefra.

Radiologer kan videreuddanne sig til mammaradiologer ved at specialisere sig i mammaradiologi. Det er Sundhedsstyrelsen, der har ansvaret for at uddanne radiologer, mens regionerne har ansvaret for at videreuddanne dem i mammaradiologi.