I det fynske folks tjeneste

Regionsrådet: Flere fleksjobbere i regionen

Region Syddanmarks regionsråd har netop vedtaget, at der skal flere ansatte på særlige vilkår i regionen. I 2019 skal der være sket en stigning på 50 procent.

Over de seneste fem år er antallet af ansatte på særlige vilkår faldet i både regioner og kommuner. Den nedadgående kurve har man også kunnet se i Region Syddanmark, hvor der fra 2010 til 2015 er sket et fald fra 627 til 422.

Den udvikling vil regionsrådspolitikerne nu vende. Alle sygehuse, institutioner og øvrige enheder skal udarbejde en indsatsplan. Den skal sikre, at man når målsætningen om, at der i Region Syddanmark i 2019 skal være 50 procent flere ansatte på særlige vilkår, end der var i 2015.

Ansatte på særlige vilkår omfatter både fleksjobbere og ekstraordinært ansatte. Fleksjobbere har nedsat arbejdsevne oftest som følge af sygdom eller ulykke, mens ekstraordinært ansatte blandt andet kan være personer, der afprøver deres arbejdsevner, personer i skånejob eller ved ledighed i form af løntilskudsjob og virksomhedspraktik.

- Vedtagelsen af strategien er simpelthen så vigtig i forhold til at få vendt den kedelige udvikling, så jeg er naturligvis meget begejstret. Det er nødvendigt, at vi som region tager et medansvar for, at de af vores medborgere, der ikke kan klare et 37-timers job også har muligheden for at få et job, fortæller formand for Region Syddanmarks ligestillingsudvalg Pierre Topaz (S).

Arbejdet med strategien er en del af budgetforliget for 2017.