Sexmisbrugte risikerer kortere behandling

Nye krav til Center for Seksuelt Misbrugte betyder, at patienterne ikke længere kan garanteres den behandling, de har brug for.

Rekordlange ventelister til behandling ved Center for Seksuelt Misbrugte har fået politikerne til at stille krav om, at ventelisterne skal forkortes, hvis behandlingscenteret fortsat skal have del i satspuljemidlerne. Midler der er afgørende for centerets overlevelse.

- For at leve op til kravet om kortere ventelister vælger vi at forkorte nogle patienters behandlingsforløb, selvom det er beklageligt, lyder det fra Center for Seksuelt Misbrugte Syd.

Og en af de patienter, der nu oplever et forkortet behandlingsforløb, er Dorte Krogh-Ehlers, der har gået i behandling ved centeret det sidste halvandet år.

Min psykolog har vurderet, at jeg slet ikke er færdigbehandlet

- Min psykolog har vurderet, at jeg slet ikke er færdigbehandlet. Alligevel fik jeg i sidste uge at vide, at centeret ikke kan fortsætte min behandling i mere end et halvt år, siger Dorte Krogh-Ehlers, der kæmper med angst og PTSD efter en barndom præget af social kontrol og seksuelle overgreb.

Behandlingen ved centeret har hjulpet Dorte Krogh-Ehlers med at kunne tale mere åbent om sin fortid, og det har givet hende nogle værktøjer til at kunne håndtere sin angst. Men for at kunne fortsætte i psykologbehandling skal hun nu til selv at punge ud. Det mener social- og indenrigsminister Karen Ellemann.

- Når man kigger på, hvad danskere i dag modtager af hjælp, når de er i længerevarende samtaleterapiforløb, blandt andet fra kommunerne, bør der grundlæggende også være en egenbetaling. Det er sund fornuft, og det er også vejen frem, når man behandler senfølgeskader, siger ministeren.

Den udmelding får Dorte Krogh-Ehlers til at frygte, om hun kan fortsætte sin behandling ved en psykolog.

- Hvis jeg skal have ugentlig behandling ved en psykolog, ligesom jeg får i dag, bliver det rigtig dyrt, og det kan jeg ikke se, hvordan jeg kan få råd til, fortæller Dorte Krogh-Ehlers, som er sygemeldt fra sit arbejde som bogholder. En sygemelding, der blandt andet skyldes en underlivssygdom, der kan være en fysisk konsekvens af de mange overgreb.

Videnscenter for Psykotraumatologi på SDU anslår i en evaluering, at der er brug for 60 millioner kroner per år til behandling af personer, der har været udsat for seksuelt misbrug, for at komme det reelle behov i møde. Men satspuljemidlerne er kun på 47 millioner fordelt ud over fire år.

Professor i klinisk psykologi Ask Elklit fra Videnscenter for Psykotraumatologi på SDU ser ikke egenbetaling som en del af løsningen på den manglende finansiering.

- Behandlingsforløbet tager i mange tilfælde et eller to år, så det er en stor udskrivning, der kræver, at personen, der har brug for behandlingen, har rigtig, rigtig god økonomi. Så for langt de fleste vil det ikke kunne lade sig gøre at betale selv, siger professoren. Han peger til gengæld på en anden løsning:

- Vi har dokumenteret, at de tre regionale behandlingscentre har en rigtig god behandlingseffekt, så det eneste logiske ville være, at man udvidede kapaciteten. At man fik et center i hver region og mindre sattelitter, så alle kan få glæde af behandlingstilbuddet.